#280-Schepenbuurt nieuws september 2022

Van de Webmaster

De zomervakantie van 2022 is achter de rug en dit jaar kunnen we terugkijken op een warme en mooie zomer. Niet alleen het weer kende weinig variaties, ook zijn weinig incidenten geconstateerd en is het aantal meldingen over gebreken of overlast beperkt gebleven in de afgelopen periode.

Op de LOHW site bent u in deze periode op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in onze LOHW-leefomgeving.
Ontvangt u nog geen nieuwsbrief notificatie van een nieuw LOHW-bericht, klik dan hier om je te registreren.

De werkgroep heeft besloten om niet meer automatisch eenmaal per maand een nieuwsbericht voor de Schepenbuurt te publiceren.
Publicatie van een bericht wordt in het vervolg gedaan als daar aanleiding voor is.

U kunt natuurlijk een bericht(en) blijven indienen bij de werkgroep via bpschepenbuurt@gmail.com, om deze via de website te publiceren.

Hartveilige Schepenbuurt:

Recentelijk is het onderhoudscontract van onze buurt AED, die geplaatst is aan het appartementsgebouw AquaPanorama, overgenomen door de gemeente Alphen aan den Rijn. Het toezicht op en controle van inzetbaarheid van deze AED blijft bij de werkgroep BPSchepenbuurt.

De reden is dat BPSchepenbuurt AED past in het spreidingsplaatje voor een evenwichtige beschikbaarheid van deze apparaten in de wijken, en dat het onderhoud centraal zal worden geregeld.

Daarnaast is het belangrijk dat er voldoende gecertificeerde hulpverleners in onze wijk zijn, die na een 112 melding opgeroepen kunnen worden. Zodra de data voor herhalingslessen of de basiscursus reanimatie met AED bekend zijn, worden deze via een LOHW-bericht doorgegeven.

Ondergrondse container Brigantijn/JdB Kemperstraat:

In bericht #278 in april 2022 hebben we u geïnformeerd over de verwijdering van de ondergrondse PMD-afvalcontainer bij het kruispunt Brigantijn/JdB Kemperstraat.
Ondanks schriftelijk en telefonisch overleg is het de werkgroep helaas niet gelukt om deze container weer te laten herplaatsen. Het beleid van de gemeente is om PMD-afvalcontainers alleen bij hoogbouw te plaatsen.

Maakte u gebruik van deze ondergrondse PMD-afvalcontainer en heeft u geen eigen PMD-afvalcontainer, neem dan contact op met de gemeente en laat weten dat u graag een “PMD thuis” afvalbak wilt hebben.

Het Team Participatie van LOHW heeft in het overleg met de gemeente, over participatie en gebiedsontwikkeling, deze casus van zonder overleg het aanpassen van de wijkinfrastructuur naar voren gebracht. Zie het bericht van LOHW #089.

Herstelwerkzaamheden uitstapstrook Windjammer & voetpad op Brigantijn

Op 23 augustus heeft de gemeente op de Windjammer thv #12 zand en stoeptegels geleverd. Uit navraag bij de gemeente blijkt dat de aannemer KVDM herstelwerkzaamheden gaat uitvoeren aan de uitstapstrook op de Windjammer. Blijft moeizaam voor de gemeente om de bewoners vooraf te informeren.

Ook worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd voetpad Brigantijn bij de trap richting het Galjoen.

s

Dit bericht is geplaatst in HartVeilig, Leefbaarheid, Notification. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord