Buurtpreventie

Buurtpreventie Gemeente Alphen aan den Rijn

Buurtpreventie in uw wijk
Buurtpreventie is een project in uw wijk waar buurtbewoners samen met de politie en gemeente er voor zorgen dat inbrekers en vandalen minder kans krijgen om hun slag te slaan. Dat kan door extra op te letten en wat meer betrokken te zijn bij de eigen straat of buurt. Dit heeft een gunstig effect op de veiligheidsbeleving van de buurtbewoners. Meedoen aan buurtpreventie is niet geheel vrijblijvend, alle partijen dragen een steentje bij en met de WhatsApp Alert kan iedereen verdachte situaties ook aan buurtbewoners melden! Het resultaat is: een veilige woonomgeving waar het prettig wonen is.

Contact met de gemeente
Namens de gemeente zijn er twee coördinatoren buurtpreventie aangesteld:

  • Conny van Egmond- Vermeer
  • Mieke van Krimpen.

Wij zijn het aanspreekpunt voor buurtpreventie. Samen met u en het Buurtpreventieteam SCHEPENBUURT en de wijkagent proberen wij uw wijk zo veilig mogelijk te houden en te maken, Mieke is uw eerste aanspreekpunt voor uw wijk maar vanzelfsprekend is Conny ook op de hoogte.

Hoe kunt u ons bereiken?
Mieke van Krimpen 06- 527 530 84 of per mail Mkrimpen@alphenaandenrijn.nl Conny van Egmond – Vermeer 06 -527 530 83 of per mail CEgmond-Vermeer@alphenaandenrijn.nl
(links Mieke, rechts Conny)Joke en Mieke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buurtpreventie: wat is het? – en wat is het niet?
Het doel van buurtpreventie is dat bewoners en politie er samen voor zorgen dat dieven, inbrekers en personen die onze bezittingen vernielen minder makkelijk de kans krijgen om hun slag te slaan. Dat kan door extra op te letten en wat meer betrokken te zijn bij de eigen straat of buurt, maar ook door het bevorderen van de sociale controle in buurt of wijk. Dit heeft een gunstig effect op de veiligheidsbeleving van de buurtbewoners.
Samenwerking tussen bewoners en politie is een groot voordeel. De buurt kan effectieve voorzorgsmaatregelen nemen en de politie houdt daar in het dagelijkse werk rekening mee.
Van tijd tot tijd vinden er buurtbijeenkomsten plaats, waar de voortgang van het project besproken wordt, informatie over preventieve maatregelen wordt gegeven en ervaringen gedeeld.
Het is bij buurtpreventie beslist niet de bedoeling om “controle” uit te oefenen op het privé-leven van anderen of bijvoorbeeld “burgerpatrouilles” te organiseren en geen eigen rechter te spelen.

Buurtcoördinatoren
Bij elk buurtpreventie hoort een buurtcoördinator. Dit is een deelnemer aan het project die geregeld contact heeft met de politie (wijkagent) en gemeente (coördinator buurtpreventie) over preventie en bestrijding van criminaliteit in de buurt.
De buurtcoördinator zorgt ervoor dat signalen en wensen op het gebied van veiligheid (bijvoorbeeld betere straatverlichting) doorgegeven worden aan de juiste instanties.

Meedoen aan buurtpreventie is niet geheel vrijblijvend; alle partijen dragen een steentje bij. Het resultaat is een veilige woonomgeving waar het prettig wonen is.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Gemeente Alphen aan den Rijn
Afdeling Wijken & Kernen
Contactpersonen: Mieke van Krimpen en Conny van Egmond-Vermeer
Telefoon 0172 – 465452 en/of 0172-464935
E-mail: MKrimpen@alphenaandenrijn.nl     en/of
CEgmond-Vermeer@alphenaandenrijn.nl

 Wat doet u?

Buurtpreventie begint natuurlijk bij voorzorgsmaatregelen die u en uw huisgenoten zelf kunnen nemen. Goede sloten spreken voor zich, maar denkt u ook aan het laten branden van een of meer lampen als u ´s avonds de deur uitgaat.

Om kenbaar te maken dat u meedoet aan het buurtpreventieproject, plakt u de sticker “attentie buurtpreventie” op uw raam of deur. Zoals gezegd is het de bedoeling van een buurpreventieproject dat iedereen wat meer oplet en alerter is op verdachte situaties.

Maak bijvoorbeeld ook eens afspraken met de buren dat u een oogje in het zeil houdt als ze op vakantie gaan. Uiteraard is het belangrijk verdachte situaties direct te melden bij de politie. En bent u ongelukkigerwijze het slachtoffer geworden van een strafbaar feit, doe daar dan altijd aangifte van. Stel ook in tweede instantie de straatcoördinator en het BPSchepenbuurt team op de hoogte via mail bpschepenbuurt@gmail.com

Klik op de volgende link voor een interesant artikel van An Joristma over buurtpreventie in het Alphens Nieuwsblad