Verkeersveiligheid schouw 2018

Op donderdag 11 januari heeft de Werkgroep samen met vertegenwoordigers van de Gemeente Alphen aan den Rijn een  schouw uitgevoerd met als doel de verkeersveiligheid in en nabij de SCHEPENBUURT te verbeteren.

Op basis van suggesties van de SCHEPENBUURT bewoners,  zijn naar aanleiding van 0nze oproep in bericht #137   alle genoemde potentiele verkeersgevaarlijke c.q. verbeterpunten bekeken en/of besproken.

In de commissie KVO  (Klein Verkeers Overleg) zijn de volgende punten besproken en besluiten genomen:

  1. Kalkovenweg – Staalwegvooralsnog geen aanpassingenmogelijk aanpassing bij een gehele weg reconstructie;
  2. Parkeren van vrachtwagens op de StaalwegParkeren door vrachtwagens is volgens KVO verboden en team Toezicht en Handhaving (T&H) is gevraagd hierop te handhaven. Er komen geen speciale verkeersborden hiervoor. De procedure is dat bij aantreffen de eigenaar van het voertuig of oplegger wordt benaderd en gewaarschuwd. Bij een tweede keer wordt deze bekeurd. Indien u een vrachtwagen waarneemt die geparkeerd staat op de Staalweg svp “Toezicht en Handhaving” informeren. Maak een foto van de vrachtwagen met kenteken.
  3. Fietsstrook Staalweg: het wegprofiel is niet toereikend om dit zo uit te voeren conform de CROW. Het ombouwen naar 30 km houdt in, de inrichting aan te passen (verharding, drempels!). Dit heeft geen prioriteit, ook rekening houdende met de bedrijvigheid  achter aan de Staalweg;
  4. Kruising Staalweg – Windjammer: De bocht wordt steeds stuk gereden, extra rijtje grastegels worden aangebracht. Probleem opgelost;
  5. Kotter – Schoener, betonnen palende strook is een voetpad maar wordt in de praktijk gebruikt voor parkeren. Om parkeerschade te voorkomen en meer parkeer plaatsen te creeëren worden de betonnen palen verwijderd; De betonnen palen zijn door de gemeente verwijderd;
  6. Woubrugseweg – Galjoen – De asmarkering wordt weer aangebracht. Asmarkering aangebracht op 6 februari;
  7.  Verkeersspiegels Heuvelweg – Woubrugseweg en Windjammer ter hoogte van #38Gemeente is geen voorstander van verkeersspiegels omdat dit alleen schijnveiligheid geeft. Verder bij verkeerde instelling is de gemeente verantwoordelijk bij eventuele ongevallen. Verzoek afgewezen;
  8. Sluipverkeer door de wijk (Woubrugse weg <–> Staalweg) –  In de hoofdstructuur worden geen verkeersremmende maatregelen verwijderd. Verzoek afgewezen;

Toevoeging per februari 2018:

  • Klipper – Kotter en Schoener – Deze drie straten zijn ingericht met kenmerken van een woonerf: 30km, geen verhoogte voetgangersgebied en parkeren alleen op de daarvoor bestemde plaatsen. Om deze straten daadwerkelijk in te richten als woonerf in het noodzakelijk de loopstroken op te heffen. Dit is te kostbaar en inefficiënt om dit nu te doen. Komt aan de order als de buurt in aanmerking komt voor reconstructies & groot onderhoud, wat vooralsnog niet gepland is;
  • Windjammer – Schoener – de parkeerplaats op deze hoek brengt geen extra verkeersveiligheid risico’s met zich, indien de bestuurders van autos/busjes zich netjes aan de snelheid houden en de verkeersregels, en draagt bij aan voorkoming van sluipverkeer door de buurt;

De Werkgroep is verheugd met KVO beslissingen van de genoemde punten 2, 4, 5 en 6, en heeft begrip voor besluit punt 7. De Werkgroep gaat nog verder in overleg omtrent punt 1 en 8.

Uit de schouw is ook gebleken dat op sommige plaatsen het “groen” van  bewoners steeds meer over de openbare weg/voetpaden groeit en daardoor de wegen en paden smaller worden. Gaarne hier aandacht aan besteden en tijdig snoeien, ook ter bevoordering van verkeersveiligheid.

Waardeer deze pagina: dislikelike (+5 rating, 5 votes)

Laden...