Stichting Nationale Inbraakpreventie Weken (NIPW)

De Nationale Inbraakpreventie Weken (NIPW) zijn in november 2014 voor het eerst georganiseerd. Het doel is om woningbezitters bewuster te maken van de risico’s op, en de nasleep van, een woninginbraak. De stichting wil iedereen stimuleren minstens één stap te zetten bij de inbraakpreventie van hun woning. De Nationale Inbraakpreventie Weken worden twee maal per jaar georganiseerd, in mei en november.

 

De nationale inbraakpreventie weken in 2018 worden gehouden van 1 mei tot en met 30 juni 2018. In deze periode is meer aandacht voor inbraakpreventie. Hoewel aantal inbraken sterk is gedaald, is elke inbraak te veel en heeft een enorme impact voor de bewoners. Klik hier om meer te lezen;