#291-Teasers om te delen van de gemeente

Het buurtpreventie team van de gemeente Alphen aan den Rijn heeft recentelijk de werkgroep een tweetal ‘teasers’ gestuurd, om deze te delen binnen de buurtpreventie deelnemers binnen de Schepenbuurt.

April 2024: Teaser over de ‘etherdiscipline’ in de whatsappgroepen buurtpreventie – klik hier

Mei 2024: Teaser over Phising: wat is Phising en wat kunt u doen om te voorkomen dat u slachtoffer wordt? – klik hier

Veel leesplezier, haal uw voordeel hier uit en help mee met de voorgestelde ‘etherdiscipline’

Geplaatst in Geen categorie, Leefbaarheid, Notification, Veiligheid, WhatsApp | Een reactie plaatsen

#290-Nieuwe werkgroep leden gezocht

Nadat de secretaris van de werkgroep “BPSchepenbuurt” in 2023 verhuisd is en haar werk voor onze buurt heeft neergelegd, hebben we in oktober 2023 een oproep geplaatst voor “vers bloed” in de werkgroep. Omdat hier niet op is gereageerd, zijn er de afgelopen maanden weinig tot geen berichten op de site verschenen. Ook zijn de activiteiten en beheer voor de “WhatsApp Alert” is tot stilstand gekomen.

Recentelijk nog zijn er 3 auto’s in brand gestoken in de Ambachtenbuurt West, en afgelopen weekend 60 liter benzine uit een autotank gestolen op de Windjammer dus Alertheid en Communicatie is geboden binnen de Schepenbuurt.

De huidige werkgroep/beheerders zijn teleurgesteld in de betrokkenheid van de Schepenbuurt bewoners om de werkgroep te ondersteunen en/of te versterken. De werkgroep zal, bij gebrek aan nieuwe vrijwilligers, de werkzaamheden voor de website en voor de “WhatsApp Alert” per eind 2024 gaan beëindigen.

Dit betekent een terugval in de veiligheid, leefbaarheid en sociale controle van onze buurt/omgeving.

Wilt u dit laten gebeuren!!

Voor het laten voortbestaan van de website BPSchepenbuurt en van de WhatsApp Alert groep kunt u zich aanmelden via het mailadres: bpschepenbuurt@gmail.com.

Geplaatst in Leefbaarheid, Notification, Veiligheid, WhatsApp | Een reactie plaatsen

#289-Debat categoriseringsplan wegen & verkeersveiligheid

Categoriseringsplan – Op 6 april 19:30-23:00 vindt het eerste debat plaats in de RC Ruimtelijke en Economisch domein over het categoriseren van de wegen in Alphen aan den Rijn. Dit kunt u live volgen of achteraf kijken via de site van de gemeente, klik hier, agendapunt 4.

Om de wegen in de verschillende woonkernen van Alphen aan den Rijn leefbaar en veilig te houden, is ervoor gekozen om de snelheid van 30 km/u tot de standaard snelheid binnen de bebouwde kom te benoemen. Omdat hierop op verschillende wegen uitzonderingen zijn, is een totale wegcategorisering opgesteld die aangeeft wat de functies zijn die de verschillende wegen in het weggennet vervullen. Hierbij is vooral gekeken of een weg een verblijfsfunctie heeft (vooral woonstraten en winkelgebieden) of een verkeersfunctie (vooral de doorgaande wegen) of een mix van beide. Wanneer wegen (vrijwel) alleen een verkeersfunctie hebben, kan voor een snelheid van 50 km/u gekozen worden indien dit wenselijk is voor de doorstroming van het verkeer. In alle andere gevallen wordt gekozen voor een snelheid van 30 km/u. Klik hier voor verdere informatie over dit agenda punt 5 van het RC Ruimtelijke en Economisch domein.

In de module Alphen aan den Rijn worden ook enkele wegen benoemd welke van invloed zijn voor de bewoners van de Schepenbuurt, zoals: Kalkovenweg, Staalweg, Industrieterrein Heimanswetering, Oude Ambacht, etc. Heeft u op- en aanmerkingen over deze plannen, laat het de werkgroep weten, dan kan het opgenomen worden door het LOHW team. Wilt u hierin een actieve bijdrage leveren in een te vormen Team Verkeer, meldt u dan aan via mail bpschepenbuurt@gmail.com.

Verkeersveiligheid – Vooruitlopend op de RC vergadering is op 16 maart is een openbare informatiemarkt verkersveiligheid gehouden. Klik hier voor de presentatie en andere waardevolle informatie over dit onderwerp van deze informatiemarkt.

Geplaatst in Leefbaarheid, Veiligheid | Een reactie plaatsen

#288-Telraam metingen Schepenbuurt

Naar aanleiding van WhatsApp Alert melding over te hard rijden op de Schoener het volgende.

In de Schepenbuurt zijn een aantal Telraam applicaties geïnstalleerd om te meten wat de verkeersintensiteit is en de snelheden. Het doel van deze metingen is het meten van verkeersintensiteit en snelheden, van de situatie voordat het industrie terrein aan de Staalweg operationeel is en nadat het operationeel is.

Binnen de Schepenbuurt zijn o.a. op diverse locaties in het voorjaar 2022 gemeten, o.a. op de Klipper en op de Windjammer. De intentie is om in het voorjaar 2023 en 2024 nogmaals een dergelijke metingen te doen, ware het niet dat de twee meetapparaten niet meer werken. De installatie van de Klipper is privé bezit, terwijl die van de Windjammer eigendom is van de gemeente.

De resultaten van de “nul” meting in de periode 1 mei – 1 juli 2022 wordt weergegeven in onderstaande grafieken. Mocht het beeld te klein/onduidelijk zijn zijn, klik hier om een Word document te downloaden/openen.

De conclusie is dat ca. 92% niet harder rijdt dan 30km/uur en dat ca. 97% onder de 40 km/uur rijdt en dat de te hard rijders ruim onder de V85 norm zitten.

Klipper:

Windjammer:

Geplaatst in Leefbaarheid, Notification, Veiligheid | Een reactie plaatsen

#287-WhatsApp Alert berichten 13&14 maart

Op 13 maart heeft een bewoner via de WhatsApp Alert een melding gemaakt over te hard rijden op de Schoener. Tevens heeft de melder een vraag gesteld wie dit ook heeft gezien, met een extra opmerking naar de beheerder toe.

Dit heeft geleid tot tientallen goed bedoelde opmerkingen en icoontjes, echter daar is deze WhatsApp Alert niet voor bedoeld. Klik hier om het WhatsApp Alert protocol erop na te lezen.

Twee bewoners hebben de Alert-groep verlaten en enkele andere bewoners hebben hun beklag rechtstreeks naar de beheerder gestuurd over dit berichten gedrag.

Dit was de aanleiding om berichten verkeer te blokkeren. Een bewoner heeft aangegeven dat hij zijn berichten niet via de WhatsApp Alert had moeten delen en heeft zijn excuses aangeboden.

Beste Schepenbuurt bewoners, een groot aantal van jullie heeft zijn hart kunnen luchten en heeft zich niet gerealiseerd dat zij in een groep van ongeveer 200 aangesloten medebewoners zaten. Denk in het vervolg eerst na voordat u reageert, dit om onbedoeld berichtenverkeer op de WhatsApp Alert te voorkomen.

Om voorstellen te geven ter verbetering van de verkeersveiligheid in onze buurt, of om daadwerkelijk een bijdrage leveren aan de leefbaarheid, meld je aan als werkgroep lid voor de Schepenbuurt, via email: bpschepenbuurt@gmail.com.

Met betrekking tot het incident te hard rijden, vragen wij de betreffende bewoner hiervoor een melding te maken bij de politie of wijkagent.

Alle deelnemers kunnen vanaf nu weer WhatsApp Alert gerelateerde berichten weer verzenden.

Geplaatst in Notification, WhatsApp | Een reactie plaatsen