#280-Schepenbuurt nieuws september 2022

Van de Webmaster

De zomervakantie van 2022 is achter de rug en dit jaar kunnen we terugkijken op een warme en mooie zomer. Niet alleen het weer kende weinig variaties, ook zijn weinig incidenten geconstateerd en is het aantal meldingen over gebreken of overlast beperkt gebleven in de afgelopen periode.

Op de LOHW site bent u in deze periode op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in onze LOHW-leefomgeving.
Ontvangt u nog geen nieuwsbrief notificatie van een nieuw LOHW-bericht, klik dan hier om je te registreren.

De werkgroep heeft besloten om niet meer automatisch eenmaal per maand een nieuwsbericht voor de Schepenbuurt te publiceren.
Publicatie van een bericht wordt in het vervolg gedaan als daar aanleiding voor is.

U kunt natuurlijk een bericht(en) blijven indienen bij de werkgroep via bpschepenbuurt@gmail.com, om deze via de website te publiceren.

Hartveilige Schepenbuurt:

Recentelijk is het onderhoudscontract van onze buurt AED, die geplaatst is aan het appartementsgebouw AquaPanorama, overgenomen door de gemeente Alphen aan den Rijn. Het toezicht op en controle van inzetbaarheid van deze AED blijft bij de werkgroep BPSchepenbuurt.

De reden is dat BPSchepenbuurt AED past in het spreidingsplaatje voor een evenwichtige beschikbaarheid van deze apparaten in de wijken, en dat het onderhoud centraal zal worden geregeld.

Daarnaast is het belangrijk dat er voldoende gecertificeerde hulpverleners in onze wijk zijn, die na een 112 melding opgeroepen kunnen worden. Zodra de data voor herhalingslessen of de basiscursus reanimatie met AED bekend zijn, worden deze via een LOHW-bericht doorgegeven.

Ondergrondse container Brigantijn/JdB Kemperstraat:

In bericht #278 in april 2022 hebben we u geïnformeerd over de verwijdering van de ondergrondse PMD-afvalcontainer bij het kruispunt Brigantijn/JdB Kemperstraat.
Ondanks schriftelijk en telefonisch overleg is het de werkgroep helaas niet gelukt om deze container weer te laten herplaatsen. Het beleid van de gemeente is om PMD-afvalcontainers alleen bij hoogbouw te plaatsen.

Maakte u gebruik van deze ondergrondse PMD-afvalcontainer en heeft u geen eigen PMD-afvalcontainer, neem dan contact op met de gemeente en laat weten dat u graag een “PMD thuis” afvalbak wilt hebben.

Het Team Participatie van LOHW heeft in het overleg met de gemeente, over participatie en gebiedsontwikkeling, deze casus van zonder overleg het aanpassen van de wijkinfrastructuur naar voren gebracht. Zie het bericht van LOHW #089.

Herstelwerkzaamheden uitstapstrook Windjammer & voetpad op Brigantijn

Op 23 augustus heeft de gemeente op de Windjammer thv #12 zand en stoeptegels geleverd. Uit navraag bij de gemeente blijkt dat de aannemer KVDM herstelwerkzaamheden gaat uitvoeren aan de uitstapstrook op de Windjammer. Blijft moeizaam voor de gemeente om de bewoners vooraf te informeren.

Ook worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd voetpad Brigantijn bij de trap richting het Galjoen.

s

Geplaatst in HartVeilig, Leefbaarheid, Notification | Een reactie plaatsen

#279-Staalweg tijdelijk afgesloten

De verkeersdeskundige van de gemeente Alphen aan den Rijn laat het volgende weten:

Van 27-06-2022, 07:00 tot: 01-07-2022, 16:00 wordt op de Staalweg gewerkt aan kabels en leidingen en wordt verkeer middels een om- en om regeling langs de afzetting geleid.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

#278-Ondergrondse container/herbestrating Klipper&voortgang bezwaarschrift

Ondergrondse plastic afvalcontainer Brigantijn

In de tweede week van april zijn de ondergrondse afvalcontainers op de Brigantijn vervangen door grotere bakken. Echter de ondergrondse PMD-afvalcontainer op het afval plein tussen de Windjammer en de Marga Klompestraat kon niet teruggeplaatst worden aangezien op die plaats een duiker ligt. Derhalve heeft de uitvoerder besloten geen bak te plaatsen, aangezien dergelijke bakken alleen bij hoogbouw locaties worden geplaatst. De werkgroep heeft met de projectleider gesproken en aangeven dat er wel grote behoefte is aan een ondergrondse PMD-afvalconter in dit deel van de wijk. In de week na Pasen zal de werkgroep geinformeerd worden wat het besluit van de gemeente is. Wordt vervolgd;


Herbestrating Klipper

De herbestrating werkzaamheden aan de Klipper is in eerste week april afgerond. Echter er zijn twee zaken welke nog aandacht nodig hebben van de gemeente:

 1. Tijdens de veelvuldige regenbuien van begin april is opgevallen dat er meer plassen op straat blijven dan voor de bestratingswerkzaamheden;
 2. De oprit bij het transformatorhuis, naast Klipper 3, is gebruikt voor voor tijdelijke opslag van straatstenen. Hierbij is de conditie van deze bestrating verder verslechterd en moet nog hersteld worden;

De gemeente is over bovenstaande punten  op 12 april jl. geïnformeerd


Voortgang ondersteuning bezwaarschrift vergunning V2021/733

 • Het formulier voor medebezwaarmakers / ondersteuning is inmiddels door 185 bewoners / belanghebbenden ingezonden en op 8 april 2021 ingediend en vertrouwelijk gedeeld met de Commissie bezwaarschriften;
 • De werkgroep en LOHW-Team Staalweg is verheugd dat de Schepenbuurt bewoners massaal het formulier hebben ingevuld en ingezonden:

 • Op 19 april om 20.50 uur vindt de hoorzitting plaats bij de Commissie bezwaarschriften omtrent dit bezwaarschrift. In de komende dagen wordt een apart bericht vanuit LOHW gepubliceerd over deze hoorzitting;
Geplaatst in Leefbaarheid, Notification, Veiligheid | Een reactie plaatsen

#277-Schepenbuurt nieuws maart 2022

Er zijn geen berichten updates voor de maand maart 2022

Het maandbericht van LOHW maart staat vol met buurtoverschrijdende berichten over o.a. Ontwikkelingen industriegebied Staalweg, Noordrand team verkeer, , etc. etc. Klik hier om naar LOHW bericht #080 te gaan.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

#276-Schepenbuurt nieuws februari 2022

WhatsApp Alert(s)

Op 18 februari zijn diverse berichten geplaatst door bewoners op de WhatsApp Alert naar aanleiding van de storm Eunice.
De Webmasters hebben dit als een veiligheidswaarschuwing beoordeeld, omdat er door rondvliegende grote voorwerpen sprake was van zeer bedreigende situaties.

Wij willen als tip het meegeven dat we de WhatsApp Alert zuiver willen houden voor het doel waarvoor deze is opgezet: alleen te gebruiken bij gevaar voor eigen of andermans veiligheid.

 • Als u reageert op een geplaatste WhatsApp Alert, doet u dit alleen als het bijdraagt aan de bedreigende situatie.
  Opmerkingen zoals vervelend, leuk, duimpjes of iconen horen hierop niet thuis, maar dienen via de straat- of “Lief en Leed”-App te worden verzonden;
 • Als u op een bericht van de WhatsApp Alert wilt reageren, kijk dan goed of dit wel naar alle 200 deelnemers in de wijk moet gaan. Voor een reactie naar de verzender dient u te reageren naar zijn privéaccount;
 • Plaatst u per abuis een bericht, dat niet thuishoort op deze WhatsApp Alert, verwijder dit altijd voor iedereen door:
  1. tik op het bericht dat u wilt verwijderen en houdt dit ingedrukt tot het verkleurt;
  2. tik op “Verwijderen”;
  3. kies de optie “verwijderen voor iedereen“. U moet dit altijd zo snel mogelijk doen, binnen 6 – 8 minuten anders gaat dat niet meer!

Gepubliceerde bericht(en)

 • Bericht #273 met twee meldingen en terugkoppeling van de verkeersdeskundige. Blijf de werkgroep informeren als u incidenten ziet, die gerelateerd zijn aan de verkeersveiligheid op/nabij de Staalweg, bij voorkeur met een foto;
 • Bericht #274-Ondersteun ons bezwaar voor een veilige Staalweg. Inmiddels zijn ruim 140 formulieren ontvangen, waarvan het merendeel uit de Schepenbuurt komt.
  U kunt zich als medebezwaarmaker registreren via het formulier bij dit bericht, voor zover u dit nog niet gedaan heeft;
 • Bericht #275-Storm Eunice trekt over de Schepenbuurt

Wist u dat . . .

 • . . .er geen maandbericht is verzonden over januari 2022, aangezien er niets te melden was;
 • . . .de bewoners van de Klipper een tweetal brieven van de aannemer hebben ontvangen, waarin aangegeven is dat in de periode 28 februari – 1 april 2022 de straat her-bestraat zal worden. De gemeente heeft verzuimd de bewoners (tijdig) te informeren over de renovatie en afsluiting van de straat;
 • . . .de werkgroep bij de gemeente navraag heeft gedaan of er nog meer straten in 2022 in de Schepenbuurt her-bestraat zullen worden en zo ja wanneer;
 • . . .de berichtgeving over buurt overschrijdende onderwerpen zoals: Staalweg, Noordrand, Transitievisie Warmte etc., gepubliceerd worden via de LOHW-site.
  Nog geen abonnee, klik hier om u te registreren;
Geplaatst in Leefbaarheid, Notification, Veiligheid, WhatsApp | Een reactie plaatsen