#259-Inbraakpoging Galjoen

Afgelopen weekend heeft een inbraakpoging plaats gevonden op het Galjoen. De bewoners waren het weekend niet thuis.

De politie ziet het als een snelle inbraakpoging. Vermoedelijk een flinke trap tegen de deurkruk. Het ingebouwde slot is vervormd en wordt vervangen.

Politie adviseert boven en onder vergrendeling te gebruiken indien mogelijk.

Voor inbraakpreventie tips (van vereniging eigen huis) klik hier

 

 

Geplaatst in Inbraak, Notification, Veiligheid | Een reactie plaatsen

#258-Schepenbuurt nieuws mei 2021

WhatsApp Alert(s)

Geen WhatsApp Alert berichten in mei 2021

Gepubliceerde bericht(en)

#257-LOHW heeft eigen website

LOHW berichten

Op 1 juni heeft LOHW haar eerste maandbericht gepubliceerd en heeft u een notificatie mail hierover gehad. Zo niet, kijk even in uw spam box en geeft aan dat deze mail geen spam is.

De belangrijkste berichten van afgelopen maand:

 • Aanbevelingen m.b.t. participatieproces Masterplan ontwikkelingen Noordrand 1 van de Klankbordgroep;
 • Verdaging van besluit uitrit vergunning Staalweg;
 • Overig activiteiten;

Kijk op de LOHW website om deze en meer berichten te lezen


Vervuiling parkeerplaats bij de haven

Nu het weer mooier wordt en ook langer licht is, neemt de overlast van vervuiling op de parkeerplaats bij de WVA weer toe. Twee bewoners hebben hierover al beklag gedaan bij de gemeente / wijkagent en ook de werkgroep heeft de wijkagent en BOA’s hierover geïnformeerd.

Wij vragen u te blijven klagen bij de gemeente (tel.nr. 14 0172), zodat deze parkeerplaats opgenomen gaat worden als zijnde een “hotspot” voor de wijkagent en de BOA’s. Laat het ons ook weten als u een melding heeft gemaakt via bpschepenbuurt@gmail.com


Zwemverbod haven

Wellicht ten overvloede geeft de werkgroep door dat zwemmen in de haven verboden is.
Het zwemverbod geldt ook in scheepvaartroutes en bij bruggen, sluizen en in havens!
Dit geldt dus ook voor de Heimanswetering.
Je riskeert een boete van € 140,00, klik hier;


Eikenprocessierups

Vanaf medio mei is de kans groot dat de brandharen van de eikenprocessierups voor overlast gaan zorgen. Deze rupsen nestelen zich ook regelmatig in het Weteringpark gebied.
Alhoewel de gemeente de bomen preventief heeft ingespoten met een biologisch middel, is dat geen garantie voor definitieve vernietiging. Als u een nest ziet, meldt dit gelijk bij de gemeente, tel.nr: (0172) – 140172.


Schepenbuurt website aanpassing

De webmaster heeft een drietal kleine toevoegingen gemaakt op de lay-out van de homepagina van de Schepenbuurt website:

1-Inlogschermpje

Als u nog niet ingelogd bent op de site, dan kan dit nu heel eenvoudig met dit hulpschermpje.

Vul uw gebruikersnaam of uw emailadres in waarmee u bij de Schepenbuurt site bekend bent en uw wachtwoord. U kunt dan alle berichten lezen. Een wachtwoord vergeten, geen nood, volg de aanwijzingen op het scherm;

2-Handige links

Een handige link is toegevoegd naar de LOHW database. Zo kunt u snel schakelen naar deze website;

3- Aantal hits

U kunt nu zien hoeveel mensen betreffende bericht hebben gelezen


Wist u dat . . .

 

 

 • . . .  door de gemeente op de parkeerplaats Klipper naast huisnummer 32, een openbare laadpaal voor elektrisch laden (twee parkeerplaatsen) wordt ingericht. De berichtgeving van de gemeente beperkt zich tot deze informatie in de weekkrant. Klik hier om antwoord op vragen van de werkgroep te downloaden;
 • . . .  HartslagNu een bericht aan aan alle geregistreerde hulpverleners heeft gestuurd, waarin gemeld wordt dat:
  • 70+ personen weer opgeroepen kunnen worden;
  • opleiders het reanimatieonderwijs weer  mogen hervatten, met inachtname van de protocollen van de Reanimatie Raad;
  • het belangrijk is je reanimatievaardigheden regelmatig te trainen;
  • het verlopen van je registratie (nog) geen gevolg heeft voor alarmering bij een hartstilstand in de buurt;
  • de werkgroep vanaf september reanimatie groepstrainingen gaat organiseren, omdat dan de beperkingen van het nu geldende protocol veel minder streng zullen zijn.
Geplaatst in Inbraak, Leefbaarheid, Notification, Veiligheid, Weteringpark | Een reactie plaatsen

#257 aanvullende informatie nieuwe LOHW website

De website van LOHW is zojuist life gegaan, de webmaster LOHW heeft u gisteren een bericht gestuurd om dit aan te kondigen, maar de koppeling om naar de site te gaan ontbrak helaas. Dat is in dat bericht aangepast.

Wanneer bericht #51, van het LOHW20 adres, met de melding van de nieuwe website van LOHW in uw Spam is binnengekomen, dan dient u het te verplaatsen naar uw inbox, of u geeft aan dat het geen Spam betreft.

Klik bij handige links op: Leefbare Omgeving HeimansWetering om naar deze nieuwe site te gaan. U kunt ook direct naar bericht #051 gaan door hier te klikken.

Geplaatst in Leefbaarheid, Notification | Reacties uitgeschakeld voor #257 aanvullende informatie nieuwe LOHW website

#257-LOHW heeft een eigen website

Waarom deze site?

Al geruime tijd worden LOHW gerelateerde berichten gepubliceerd via de Schepenbuurt site, echter de wens van de LOHW team is om haar berichten breder te publiceren naar alle bewoners Leefbare Omgeving HeimansWetering, zoals o.a. Feministen-, Ambachten-, Stromenbuurt en andere buurten in de wijk Oudshoorn die liggen in het LOHW gebied welke omsloten wordt door: de Heimanswetering – de Oude Rijn – Eisenhouwerlaan – Noordrand. De achtergrond hiervan is, dat LOHW projecten en aandachtsgebieden behandelt, die de individuele buurt(en) overstijgen.

Wat betekent dit voor de ontvangers van de Schepenbuurt berichten?

 • U krijgt binnenkort een introductie & welkom bericht van LOHW;
 • Alle geregistreerde gebruikers van de Schepenbuurt site krijgen de mogelijkheid om deze website te benaderen;
 • Alle gebruikers van de Schepenbuurt site krijgen automatisch een account op de LOHW-website. Uw gebruikersnaam en wachtwoord zijn voor beide websites  hetzelfde, zolang u uw wachtwoord niet aanpast bij één van de twee sites;
 • U hoeft zich dus niet te registreren als gebruiker van de website LOHW;
 • De LOHW-berichten ontvangt u als Schepenbuurt lid ook automatisch;
 • Op de website van de Schepenbuurt worden vanaf heden enkel de berichten van en voor de Schepenbuurt geplaatst;
 • Op de website van de Schepenbuurt komt een link naar belangrijke berichten van LOHW. In het maand overzicht wordt melding gemaakt van nieuwe LOHW-berichten, zodat u niets hoeft te missen;
 • Op de website van LOHW zijn de eerder geplaatste berichten overgenomen van de Schepenbuurt site, zodat een compleet overzicht van de LOHW activiteiten getoond wordt vanaf de start van dit team, met name bedoelt voor nieuwe gebruikers uit de andere buurten;

Klik hier om naar de site van Leefbare Omgeving HeimansWetering te gaan.

Geplaatst in Leefbaarheid, Notification | Een reactie plaatsen

#256 – Schepenbuurt nieuws april 2021

WhatsApp Alert(s)

Op 8 april heeft de werkgroep een burgeralert doorgezet n.a.v. een vermissing van 11 jarig kind in een nabije buurt. Het kind is gelukkig snel en in goede gezondheid gevonden;

Gepubliceerde bericht(en)

#255-Inbraak poging Tjalk; de bewoner geeft aan dat de politie alert heeft gereageerd op de melding via 112;


Noordrand 0ntwikkelingen

De LOHW-KBG heeft in april twee overlegbijeenkomsten gehad met het projectteam Masterplan Noordrand, t.w. op:

 • 7 april: waarin besloten is om met een kleine groep de verkeersproblematiek in kaart te brengen en uit te werken.
  Vervolgens is besproken dat de verkeersintensiteit in de Schepenbuurt & Feministenbuurt gemeten moet worden.
  Zie voor verdere informatie bij Team-Verkeer;
 • 21 april: waarin de gemeente een toelichting geeft over de participatieparagraaf in het rapport naar het college en over de data voor de vervolg stappen in het proces.

De belangrijkste data zijn: 11 mei, dan moet LOHW-KBG de input ingeleverd hebben, want op 12 mei wordt het rapport naar het college gestuurd. Het overleg in de raadscommissie is op 10 juni gepland, en op 24 juni wordt de besluitvorming door de gemeenteraad verwacht.


LOHW-Team Verkeer

De gemeente heeft besloten om samen met LOHW-Team Verkeer een werkgroep te vormen.

Team Verkeer bestaat thans uit vijf inwoners uit de Schepenbuurt, Feministenbuurt en Appelenburg.
In de werkgroep zitten ook twee leden van de gemeente AadR .

In het kennismakingsoverleg van 22 april jl. zijn de volgende doelstellingen vastgesteld:

 • In beeld brengen van de (huidige) verkeersintensiteit omgeving Noordrand, met behulp van de Telraam applicatie op nog nader vast te stellen locaties;
 • Vergelijken gemeten intensiteit t.o.v. de theoretische opgestelde verkeersmodellen rondom Noordrand;
 • Zoeken naar (potentiële) oplossingen n.a.v. het 13-punten verkeersknelpunten LOHW document;
 • Onderzoeken verkeersbewegingen vanuit de Noordrand;
 • Alternatieve ontsluitingen bespreken;
 • Input leveren voor visieontwikkeling;

Volgende overleg is gepland medio mei


Uitrit op de Staalweg – Verdaging beslistermijn

Op 23 april laat de gemeente via een brief het volgende weten:

Het college heeft echter meer tijd nodig om een beslissing op uw bezwaarschrift te nemen.

Wij verdagen hierbij de beslistermijn met 6 weken. Dit betekent dat u uiterlijk 10 juni 2021 een beslissing van het college op uw bezwaren kunt verwachten


LOHW-Team Actieven

LOHW heeft een nieuw team kunnen opzetten met hulp van bewoners, die aangegeven hebben actief betrokken te willen zijn bij diverse thema’s die onze buurten aangaan.

LOHW-Team Actieven bestaat thans uit negen personen uit de volgende straten:  A. Jacobstraat, G.v.d.Molenstraat, J.deB. Kemperstraat (4x), Wielingen, Windjammer (2x).

Op 21 april heeft LOHW-Team Actieven  een online kennismaking bijeenkomst georganiseerd met een aantal bewoners die zich via de vragenlijst zich hiervoor hadden opgegeven. Het werd een zeer geanimeerde bijeenkomst, met een aantal interessante discussies zoals de zorgen over de Noordrand met als belangrijkste thema de zorg om de ontsluiting. Daarnaast hebben we gesproken over participatie in het algemeen, energietransitie en groenvoorziening.

Tijdens deze bijeenkomst zijn een aantal ideeën getest over de wijze waarop we de inbreng van buurtbewoners willen gaan organiseren. Hiervoor zal binnenkort een LOHW website ingericht worden, waarin een ieder informatie kan plaatsen over een bepaald thema.
Op een later tijdstip ontvangt u over deze website meer informatie.

U kunt zich nog aanmelden voor het LOHW-Team Actieven, want met uw hulp en kennis van de lokale situatie kan het uitwerken van de thema’s sneller gerealiseerd worden. Aanvullende thema’s zijn welkom, schroom niet deze in te brengen.
Meldt je aan en/of stuur je thema naar lohw20@gmail.com


Wist u dat . . .

 

 

 • . . .  de gemeente ook voor 2021 maatregelen heeft getroffen om de eikenprocessierups te bestrijden. Bewoners kunnen meehelpen bij de bestrijding, door nesten bij de gemeente te melden. De eikenprocessierupsen zijn te herkennen aan de witgrijze, bolvormige nesten aan de stammen of dikkere takken van de eikenbomen. U kunt melding maken via de website of door te bellen naar 140172;
 • . . .  in de maand april een welkom bord in het Weteringpark 2x met graffiti is besmeurd. Na melding via BuitenBeter  heeft de gemeente het bord weer schoongemaakt;
Geplaatst in Inbraak, Leefbaarheid, Notification, Veiligheid, Weteringpark | Een reactie plaatsen