#229 – Praat mee over de Noordrand

Onderstaand bericht overgenomen van MHHNH


Online participatie Noordrand (Vierambachtspolder).
De gemeente heeft met een brief van 30 juni 2020 alle direct betrokkenen uitgenodigd om deel te nemen aan de online participatie over de ontwikkeling van de locatie Noordrand.  

De gemeente heeft de mogelijkheden in kaart gebracht en wil deze verder uitwerken. Dit kan zij niet alleen. Graag gaat zij met direct betrokkenen in gesprek.

De gemeente nodigt iedereen van harte uit om mee te denken over de ontwikkeling van de Noordrand.

Doel van deze participatie
Volgens de gemeente is het doel van deze online participatie het ophalen van kansen, belemmeringen, uitdagingen, vragen en voorkeuren. De gemeente hecht veel waarde aan de uitkomsten van dit proces en neemt de resultaten mee in de verdere ontwikkeling van het gebied.

Hoe aanmelden?
Wij raden iedereen aan om zoveel mogelijk aan deze participatie deel te nemen. De deelname kan door registratie via de website: noordrand.fc-event.nl.
Doe dit vóór 8 juli 12.00 uur.

Hoe meer mensen zich aanmelden hoe groter de kans dat de stem van de direct en indirect betrokken wordt gehoord!

Meer informatie
Op de site https://landschap-stad.nl/ is meer informatie over het ontwikkelperspectief Noordrand te vinden.

Belangrijke kanttekening van MHHNH
Ondanks het verbod van de provincie om te bouwen in de polders aan de randen van Alphen Stad is de gemeente gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de locatie Noordrand. Wij sturen op korte termijn een brief aan de fracties van Provinciale Staten waarin wij onze verbazing zullen uitspreken over de opportunistische aanpak van de gemeente.


Opmerkingen van de werkgroep Schepenbuurt

De werkgroep wil laten weten dat de gemeente verzuimd heeft om BPSchepenbuurt schriftelijk te informeren en zal hierover vragen stellen bij de verantwoordelijke wethouders.

Ook de werkgroep Schepenbuurt adviseert de Schepenbuurt bewoners zich in te schrijven en mee te praten. Denk o.a. de impact het plan heeft op de verkeersveiligheid, leefbaarheid, ontsluiting van de Noordrand, waterhuishouding, etc. etc.

Geplaatst in Leefbaarheid, Notification | Een reactie plaatsen

#228 Schepenbuurt nieuws – juni 2020

Alert(s)

 • Op 10 juni heeft een bewoner van de Kotter gemeld dat een rode auto de straat in reed en de (blonde) bestuurster filmde/ fotografeerde vanuit open autoraam onze woning. Geen kenteken en/of auto merk en type gemeld. Geen verdere acties ondernomen;
 • Op 14 juni heeft de beheerder een bericht van de politie van een vermiste man doorgezet naar de eigen bpschepenbuurt. De betreffende man is mede door de alertheid van bewoners snel gevonden;
 • Op 28 juni heeft de beheerder wederom een bericht van de politie van een vermiste man van 74 jaar met alzeimer doorgezet naar de eigen WhatsApp Alert groep. De betreffende man is mede door de alertheid van bewoners snel gevonden;

Bericht(en)

Geen berichten in juni 2020;


Richtlijnen voor burgerhulpverlening & reanimatie

Leefbare Omgeving HeimansWetering (LOHW)

De website is iets aangepast omdat alle relevante berichten met betrekking tot het LOHW project op een aparte pagina worden gepubliceerd. De LOHW project leden krijgen een automatische notificatie wanneer een nieuw bericht is gepubliceerd onder LOHW berichten.

De abonnees van de website BPSchepenbuurt zullen via het maandbericht een opsomming krijgen van de project ontwikkelingen. Klik hier om op elk moment naar de LOHW berichten te gaan of via het menu: Projecten/LOHW/Berichten. Zie ook de media berichten onder persberichten. De juni ontwikkelingen zijn:

 1. vergunning aanvragen in-/uitrit Staalweg 4 van 2 en 3 juni;
 2. brief naar de gedeputeerde A. Koning provincie ZH over woningbouw mogelijkheden op het voormalig Bos Beton terrein;
 3. antwoorden op 3 artikel 40 vragen n.a.v. petitie, en de schriftelijke reactie n.a.v. onvolledige, onjuiste en onduidelijke antwoorden als input voor de raadsvergadering van 25 juni en de aanvullingen;

Op 29 juni is mededeling #06-Ontwikkelingen juni 2020 gepubliceerd voor alle petitie ondertekenaars die zich opgegeven hebben om feedback te krijgen.


Investeringsprogramma reconstructie openbare ruimte 2020-2025

Vooralsnog geen antwoord gekregen van de gemeente naar aanleiding van de brief d.d. 25 mei met het verzoek om reconstructie van de Schepenbuurt gelijk te laten plaats vinden met de reconstructie van het Weteringpark. De brief is opgenomen in de agenda van de gemeenteraad d.d. 25 juni. Klik hier.

Op de lijst ingekomen stukken van juni, heeft de gemeente aangegeven dat de brief ter afdoening bij de college ligt en dat de raad over een antwoordbrief zal worden geïnformeerd.

Het AD Groene Hart heeft aandacht aan dit onderwerp besteed op 16 juni jl.


Speelruimteplan 2020-2024 – vervanging speeltoestel 

Op donderdag 18 juni is een aanvang gemaakt voor het plaatsen van de nieuwe speeltoestellen in het Weteringpark.

De oplevering vindt begin juli plaats.


Wist u dat . . .

 

 

 • . . . de werkgroep terugkoppeling heeft gekregen van de gemeente en van de wijkagent omtrent onze vragen over de burgeralert actie van 19 mei jl. Zie ook bericht #224 en #225. Het blijkt achteraf niet te gaan om collectanten maar om verkopers (venten) waarvoor geen vergunning vereist is, echter de werkgroep meent dat dit incident dubieus is aangezien nergens op internet iets te vinden is omtrent de actie “Artsen in de zorgen“;
 • . . . voor collectes altijd een vergunning nodig is van de gemeente Alphen aan den Rijn. Toezichthouder Goede Doelen heeft een register om snel te controleren of een goed doel erkend is. Heeft u twijfels, klik hier om het goede doel te checken.
  Niet erkend, waarschuw eerst de politie en stuur dan een WhatsApp Alert;
 • . . . voor venten (verkopen aan de deur van bijv. energie, ledenwerving, etc.) is geen vergunning nodig, maar er zijn wel regels opgenomen in het APV van de gemeente?
  In artikel 5 punt 15 van de Algemene Plaatselijke Verordening staat, dat het verboden is om te venten op zondagen en maandag t/m zaterdag tussen 20.00 uur en 08.00 uur. Waarschuw de politie als u twijfels heeft over de goede bedoelingen van deze venters, zeker als men zich agressief gedraagt en stuur een WhatsApp Alert;
 • . . . u via de site van de gemeente informatie kan ophalen over “cijfers/kengetallen” in de gemeente? Klik hier;
 • . . . langs het wandelpad in het Weteringpark richting de Stoelmatter 7 van de 8 bomen zijn afgezaagd tot op ca. 1 meter hoogte.
  Navraag bij de gemeente leert dat dit gedaan is door de gemeente aangezien de bomen dood waren en de stompen zichtbaar moeten zijn voor de grasmaaier.
  In het najaar zullen nieuwe bomen geplant worden;
 • . . . door de vele regen en zon het overhangend groen langs de wandelpaden binnen de Schepenbuurt erg hard is gegroeid en hinder kan veroorzaken. Wilt u s.v.p. het overhangend groen zodanig snoeien dat er dit geen hinder geeft aan wandelaars;
 • . . . een bewoner aan de gemeente en aan de werkgroep melding heeft gemaakt van een nest eikenprocessierupsen aan de voet van de eerste eik rechts van de doorgang Schoener naar het Weteringpark;
 • . . . er een zwemverbod geldt in scheepvaart routes en bij bruggen, sluizen en havens? Zo ook op de Heimanswetering. Je riskeert een boete van € 140,00, klik hier;
Geplaatst in HartVeilig, Leefbaarheid, Notification, Veiligheid, Weteringpark, WhatsApp | Een reactie plaatsen

#227 – Schepenbuurt nieuws – mei 2020

Alert(s)

Op 19 mei heeft de beheerder een alert doen uitgaan naar aanleiding van een Burgernetbericht omtrent verdachte collectanten in de Ambachtenbuurt, zie bericht #225.

Bericht(en)

Op 19 mei – bericht #225-Burgernetactie collectanten. De werkgroep heeft navraag gedaan naar dit incident bij de politie en gemeente. Vooralsnog geen antwoord ontvangen.


Leefbare Omgeving HeimansWetering (LOHW)

Op 7 mei heeft het LOHW team 2x gebruik gemaakt van inspreekrecht tijdens de raadscommissie ruimtelijk en economisch domein, naar aanleiding van:

1- open brief en petitie resultaten en gepleit voor 5-tal onderwerpen. Klik hier om inspreekdocument te openen;

2- visie woningbouw nieuwe wijken en een aantal uitdagingen nader omschreven.
Klik hier om inspreekdocument te openen;

In Raadscommissie vergaderingen zijn diverse technische vragen en antwoorden behandeld gerelateerd aan dit onderwerp.

De gemeente heeft de vergunning aanvraag voor een inrit op de Staalweg 4 geweigerd. Aangezien de vergunning aanvrager nog recht op bezwaar heeft (6 weken), heeft team LOHW gemeend toch bezwaar te maken voor het geval de vergunning aanvrager bezwaar aantekent.

Op 15 mei heeft team LOHW bezwaar aangetekend bij het Hoogheemraadschap van Rijnland, tegen het verstrekken van een vergunning voor plaatsing van een dam met duiker op de Staalweg 4 (zaaknummer 2020-010312). Duidelijk is dat de in-/uitrit aanvraag en plaatsing van een dam gerelateerd zijn aan elkaar. Klik hier.

Op de Raadsvergadering van 28 mei heeft RijnGouweLokaal een motie ingediend omtrent het voormalige BosBeton terrein.
Ga naar pagina Projecten/LOHW/berichten voor meer informatie.


Investeringsprogramma reconstructie openbare ruimte 2020-2025

Op de agenda van de raadsvergadering van 28 mei is onder agenda punt 4.3.g Collegebesluit Investeringsprogramma openbare ruimte opgenomen.
Na bestudering van dit document blijkt dat:

 • De Schepenbuurt niet genoemd is in de planning horizon 2020-2025/27 voor enige vorm van reconstructie;
 • Het Weteringpark een reconstructie ondergaat in 2023 en dat in de regel twee jaar voor de uitvoering met de voorbereidingen wordt gestart;

Klik hier voor het inzien van het investeringsprogramma reconstructie openbare ruimte.

De werkgroep heeft gemeend:

 1. een brief in te sturen naar de raadsvergadering waarin gepleit wordt de Schepenbuurt op te nemen in het plan van 2023, tegelijk met de reconstructie van het Weteringpark. Klik hier om de brief te openen. De brief is opgenomen op de agenda van 28 mei 2020 als nagekomen stuk bij het collegebesluit. Deze zal opgenomen worden op de lijst van ingekomen stukken bij de gemeenteraad van 25 juni a.s.;
 2. nadere informatie via mail bij de gemeente op te vragen wat de exacte reconstructie van het Weteringpark  inhoudt en hoe de bewonersorganisaties hierbij betrokken zullen worden. Op 25 mei 2020 kregen we de gevraagd informatie. Klik hier voor deze informatie

Eikenprocessierups Weteringpark

De risico gebieden in het Weteringpark, waar de eikenprocessierups kan voorkomen, zijn in rood aangegeven. Eikenbomen met eikenprocessierupsen zijn te herkennen aan de bolvormige, witgrijze nesten op de stammen of dikkere takken. Deze nesten zullen met hoge prioriteit worden bestreden.

Op www.alphenaandenrijn.nl/eikenprocessierups vindt u meer informatie over de eikenprocessierups. U kunt via de website een melding doen als u  een nest hebt gezien of door te bellen naar 14-0172. Door een foto en beschrijving van de locatie toe te voegen, kan de gemeente het nest snel verwijderen.


Speelruimteplan 2020-2024 – vervanging speeltoestel 

Begin mei heeft de werkgroep aan de gemeente bevestigd dat zowel de Schepenbuurt als buurtpreventie M. Klompéstraat optie 2 hebben gekozen als vervanging van het verwijderde toestel.

De ondergrond van de nieuwe speeltoestellen zal kunstgras zijn i.p.v.  de voorgestelde zandgrond.

De planning is dat de nieuwe toestellen in week 27 en 28 geplaatst zullen worden.


In overleg met buurtpreventie M. Klompéstraat heeft de werkgroep een welkombord aangevraagd met de huishoudregels van het Weteringpark. Het concept is inmiddels goedgekeurd en zal nu definitief worden aangemaakt.

Het welkombord zal bij de hoofdingangen geplaatst worden.


Gebruikt u al een sticker “NEE géén verkopers of geloofsovertuigers” en/of is de sticker door de zon slecht leesbaar/beschadigd, en wilt u deze vervangen, of alsnog  aanschaffen om te voorkomen dat verkopers/venters bij u aanbellen?

Dan kunt u de sticker kopen voor  € 1,00 per stuk en is deze af te halen op Bark 1, dagelijks tussen 13.00 tot 19.00 uur.
Dit wel graag vooraf  melden via bpschepenbuurt@gmail.com


Wist u dat . . .

 

 

 • . . . de politie waarschuwt voor rondreizende, Engelstalige/Ierse klusjesmannen: “Mensen worden in de maling genomen, vooral ouderen in wijken met duurdere koopwoningen zijn vaak de dupe“. Bedank ze vriendelijk en trap er niet in;
 • . . . U interessante kerncijfers wijken en buurten 2018 over woning/bevolking/inkomen/sociale aspecten/etc. kunt ophalen via deze CBS link. Met de filters kunt u uw eigen stad/wijk selecteren, let op Schepenbuurt staat te boek als Weteringpark;
 • . . . onder tabblad Projecten in het hoofdmenu, u ook informatie kunt  vinden in het kader van de toekomstige reconstructie openbare ruimte in en nabij de Schepenbuurt. Ook hebben we het speeltoestellen project onder dit tabblad opgenomen;
 • . . . in de week van 23 en 24 mei twee incidenten hebben plaatsgevonden in de openbare ruimte van het Weteringpark:
  • het uit de grond trekken/omgooien van een gele afvalbak nabij de shelter en
  • het afbranden van een picknicktafel nabij de waterpompen

Van beide incidenten heeft de werkgroep melding gemaakt via de app BuitenBeter. U gebruikt deze app toch ook om melding openbare ruimte naar de gemeente te sturen? De gemeente laat weten, dat de afgebrande troep wordt opgeruimd, maar nog niet zeker is of/wanneer deze vervangen zal worden;

 • . . . op 25 mei jl. onze hartveilig coördinator de AED heeft laten nakijken.
  De batterij en de pads zijn vervangen en alle functies zijn getest.
  Het volgende onderhoud staat gepland voor mei 2022;
Geplaatst in HartVeilig, Leefbaarheid, Notification, Veiligheid, Weteringpark, WhatsApp | 2 reacties

#226 – Burgernet bericht collectanten

Om 19:20 het volgende Burgernet bericht:

Marketenster, verdachte situatie: duo collectanten voor ‘artsen in de zorg’, blank, +/- 18 jaar, rozig haar, licht t-shirt, korte zwarte broek.

Tips? 0800-0011

http://www.burgernet.nl/burgernet/3145691


Om 19:50 het volgende Burgernet bericht: Lees verder

Geplaatst in Notification, Veiligheid | Een reactie plaatsen

#225 – Schepenbuurt nieuws april 2020

Alert(s)

 • Geen WhatsApp Alerts in april 2020

Bericht(en)

Lees verder

Geplaatst in HartVeilig, Leefbaarheid, Notification | Een reactie plaatsen