#226 – Burgernet bericht collectanten

Om 19:20 het volgende Burgernet bericht:

Marketenster, verdachte situatie: duo collectanten voor ‘artsen in de zorg’, blank, +/- 18 jaar, rozig haar, licht t-shirt, korte zwarte broek.

Tips? 0800-0011

http://www.burgernet.nl/burgernet/3145691


Om 19:50 het volgende Burgernet bericht:

De Burgernetactie is beëindigd. De politie heeft de collectanten gecontroleerd en zij zijn legitiem aan het werk, bedankt voor uw medewerking!


 

Geplaatst in Notification, Veiligheid | Een reactie plaatsen

#225 – Schepenbuurt nieuws april 2020

Alert(s)

 • Geen WhatsApp Alerts in april 2020

Bericht(en)

Op de oproep in bericht #222 hebben weer een aantal Schepenbuurt bewoners zich aangemeld als Hulpaanbieder. Tot op heden is één aanvraag voor hulp ontvangen. Schroom niet om hulp te vragen voor het uitlaten van een huisdier, of voor het doen van boodschappen.
De coördinator heeft zich inmiddels aangesloten bij een soortgelijk initiatief van Jumbo.


Leefbare Omgeving HeimansWetering (LOHW)

Het kan u niet zijn ontgaan dat de actie van het ACEWA team, met als doel het plan van de gemeente, om een plastic recycling fabriek op het Heimanswetering terrein, “van tafel te halen” succesvol was.

Een speciale webpagina is aangemaakt op de bpschepenbuurt site (Projecten/ACEWA) waar u veel meer over dit onderwerp kunt lezen.

Op 10 april 2020 heeft het team een brief met conclusies en statistieken van deze petitie gestuurd aan de gemeente. Hiermee is het project succesvol beëindigd, met dank aan alle betrokkenen en ondertekenaars. Op 7 mei 2020 zal het team tijdens de raadscommissievergadering inspreken en een toelichting/samenvatting geven van onze vragen over de inrichting van het Heimanswetering terrein.

Samen met de buurt buren zal het team Heimanswetering (bewoners van de Schepenbuurt) de belangen van omwonenden behartigen voor een bebouwing, die past in onze woonomgeving. De coördinatoren van de buurt buren zullen onder team Leefbare Omgeving HeimansWetering (LOHW) zich hiervoor inzetten.

Op 27 april is een visie document woningbouw nieuwe wijken opgesteld door LOHW en naar de griffie gezonden voor de raadscommissie-vergadering ruimtelijk en economisch domein op 7 mei a.s.

Op het hoofdmenu vindt u een nieuwe tabblad Projecten/LOHW, waar u alle nieuws over dit onderwerp kunt volgen.

De vergunning aanvraag voor een inrit op de Staalweg 4 is inmiddels door de gemeente geweigerd.  Zie Motivering besluit.


Speelruimteplan 2020-2024 – vervanging speeltoestel 

Van de gemeente Alphen aan den Rijn heeft de werkgroep eindelijk voorstellen gekregen omtrent nieuwe speeltoestellen voor het Weteringpark als vervanging van de verwijderde speeltoestellen in november 2019.

Aangezien niemand van de Schepenbuurt zich heeft aangemeld om mee te helpen om tot een keuze te komen (zie bericht #215), zal de werkgroep zelf een keuze maken, in overleg met buurtpreventie Marga Klompéstraat bewoners. De keuze van beide buurtgroepen is voor optie 2, onder de voorwaarde dat geen zand wordt gebruikt als ondergrond. Klik hier voor meer informatie.


Wist u dat . . .

 

 

 

 • . . . HartslagNu op 8 april  aangescherpte richtlijnen voor en tijdens een reanimatie in verband met het coronavirus heeft gepresenteerd. Alle burger hulpverleners hebben hierover een bericht ontvangen. Klik hier om de aangescherpte richtlijnen te lezen;
 • . . . onder het tabblad Projecten/ACEWA al het openbare nieuws omtrent het project ‘Actie Chemische Experimenten Woonwijk Alphen’ opgenomen is. Op de site van ACEWA vindt u nog meer informatie over dit project en de petitie resultaten;
 • . . . de gemeente maatregelen heeft getroffen om de eikenprocessierups te bestrijden, klik hier voor meer informatie. Bewoners kunnen meehelpen bij de bestrijding, door nesten bij de gemeente te melden. De eikenprocessierupsen zijn te herkennen aan de witgrijze, bolvormige nesten aan de stammen of dikkere takken van de eikenbomen. U kunt melding maken via de website of door te bellen naar 140172;
Geplaatst in HartVeilig, Leefbaarheid, Notification | Een reactie plaatsen

#224 – Update van TeamHeimanswetering

Team Heimanswetering laat het volgende weten:

Open brief

Team ACEWA heeft een open brief geschreven naar B&W en raadsleden van de gemeente Alphen aan den Rijn naar aanleiding van het plan om haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren voor een chemische fabriek en naar aanleiding van alle ontwikkelingen van afgelopen twee weken. Doel van deze brief is om de gemeente te laten weten dat Team ACEWA, of onder de nieuwe naam (LOHW), als direct betrokkene een rol wil spelen als gesprekspartner van de gemeente. Dit met als doel, het realiseren van een Leefbare Omgeving voor HeimansWetering (LOHW) die past in/nabij onze woonkern. Volg de ontwikkelingen op de website onder tabblad Projecten/LOHW.

Brief met petitie resultaten

Team ACEWA heeft een brief met petitie resultaten geschreven naar B&W en raadsleden van de gemeente Alphen aan den Rijn, waarin de conclusies en statistieken van deze petitie zijn weergegeven.

De open brief en petitie resultaten zijn ook beschikbaar op de webside van ACEWA en op de website van bpschepenbuurt onder tabblad Projecten/ACEWA. Op beide sites vindt u alle actuele zaken met betrekking tot dit onderwerp.

Geplaatst in Leefbaarheid, Notification | 1 reactie

#223 – Schepenbuurt nieuws maart 2020

Alert(s)

 • Geen WhatsApp Alerts in maart 2020

Bericht(en)

 • Op 15 maart – #217-Coronavirus, Burenhulp en buurtzorg, waarin wordt aangegeven hoe Schepenbuurt bewoners hulp en zorg kunnen krijgen. Van de gemeente heeft de werkgroep grote waardering gekregen voor dit initiatief;
 • Op 18 maart – #218-Buur-help je buren, waarin de werkgroep in navolging van bericht #217 en nader gemeente advies, vraag en aanbod voor hulp inventariseren en te hanteren regels over hulp en het introduceren van Buur-help je buren coördinator voor de Schepenbuurt, Annet van Lieshout;
 • Op 30 maart – #219-Berenjacht in de Schepenbuurt; Lijkt een succes te zijn, want we zien regelmatig kinderen al dan niet met begeleiding die beren aan het zoeken zijn;
 • Op 31 maart – #220-Geen chemische fabriek in woonwijk Alphen a/d Rijn, met een belangrijk bericht van het TeamHeimanswetering. Hierin is alle relevante informatie voor de bewoners opgenomen met een verwijzing naar de ACEWA website en naar de online petitie om een bezwaar in te dienen tegen deze plannen en een suggestie kunt invullen wat u wel graag zou willen zien wat er op dit terrein moet komen.

Aantal handtekeningen voor de petitie groeit met de dag, maar het ACEWA team wil geen enkele stem missen. Het verzoek aan allen om de link naar website zo veel mogelijk te delen met bewoners uit andere wijken.


Effect “Heimanswetering plan” voor de Schepenbuurt

In de RC Ruimtelijke en economisch domein vergadering van 12 maart j.l. is met name gesproken over de mogelijke nieuwe woongebieden in Alphen aan den Rijn (Gnephoek, Noordrand 1, etc.). Naast het woonplan is ook besproken om het bedrijvenplan hierin te integreren.

TeamHeimanswetering is een inspraak document aan het voorbereiden voor een van de komende RC ruimtelijke en economisch domein vergadering, waarin het bedrijvenplan van Alphen aan den Rijn zal worden opgenomen in de agenda.

Door het ACEWA project heeft het Team alle tijd en aandacht besteed aan het maken van de website, de online petitie, mobiliseren van de buurt buren en communicatie met de gemeente.

Wilt u ook meedenken om de SCHEPENBUURT en directe omgeving woonvriendelijk, veilig en leefbaar te houden, laat het ons weten via mail: bpschepenbuurt@gmail.com, ovv Heimanswetering plan.


Hartveilig wonen

In verband met het Coronavirus en de adviezen van RIVM is de opleiding op 18 maart komen te vervallen. Zodra het mogelijk is, zal Wendy van Dalen ons laten weten wanneer deze cursus wordt ingepland. Mocht u nog belangstelling hebben om deel te nemen aan een opfriscursus, neem dan contact op met Vitaal Opleidingen, tel: 0172 533 382.

Alle burgerhulpverleners hebben een bericht gekregen van Team HartslagNu met maatregelen hoe te handelen in verband met het Coronavirus.
De belangrijkste adviezen zijn om het beademen bij een reanimatie niet uit te voeren en om geen actie te ondernemen bij een oproep als u niet fit bent /zich niet fit voelt.
Mocht u deze informatie niet hebben ontvangen en ook willen lezen, klik hier;


Wist u dat . . .

 

 

 • . . . medicijnen thuis kunt laten bezorgen vanuit uw apotheek, zodat u niet onnodig naar buiten hoeft;
 • . . . de Buur-help je buren coördinatie team (Annet, Els en Jan) alle nog niet aangesloten bewoners op de BPSchepenbuurt nieuwsberichtgeving, via een papieren bericht in de brievenbus geïnformeerd hebben over het Buur-help de buren initiatief.
  Dit heeft ertoe geleid dat de dekkingsgraad in de Schepenbuurt is toegenomen van 91% naar 96% en ook tot meer deelnemers aan de WhatsApp Alert systeem;
 • . . . de AED bij de Watersportvereniging Alphen op de LIS per 6 april wordt aangemeld en door de Coronavirus beperkingen bereikbaar is van 08:00 – 18:00;
 • . . . dat de politie waarschuwt voor fraude via WhatsApp: klik hier
Geplaatst in HartVeilig, Leefbaarheid, Notification, Veiligheid | Een reactie plaatsen

#222 – Buur-help je buren Schepenbuurt 1e hulpaanvraag

Onze buur-help je buren-coördinator Annet van Lieshout laat weten dat een wijkverpleegkundige met een verzoek voor een eerste hulpvraag is gekomen. Blijkt dat de bezorgdiensten AH en Jumbo vol zitten de komende weken. Door de voorbereiding van enkele weken geleden kunnen hulpgevers vanuit de Schepenbuurt, een 88 jarige dame snel helpen.

Verwacht wordt dat er meer hulpvragen de komende dagen binnen zullen komen. We hebben al enkele hulpaanbieders, maar wie weet hoeveel er nog gaan komen. Dus wilt u in deze crisistijd een handje helpen met o.a. boodschappen doen, hond uitlaten, etc., laat het ons snel weten via mail bpschepenbuurt@gmail.com ovv buur-help je buren. Beter te veel hulpaanbieders dan te weinig in deze Corona crisistijd. Zie ook bericht #218.

Geplaatst in Leefbaarheid, Notification | 1 reactie

#221 – Breaking nieuws van TeamHeimanswetering

Belangrijk bericht van TeamHeimanswetering:

BREAKING NIEUWS van team ACEWA #01

02-04-2020 18:00

Inmiddels heeft het Team ACEWA al vele honderden petities en bevestigingen ontvangen. Ondanks het Coronavirus tonen wij Alphenaren met elkaar veerkracht en besef van de urgentie omtrent het voorkomen van een chemische fabriek op het Heimanswetering-terrein in Alphen aan den Rijn. Hiervoor onze hartelijke dank en een applaus voor iedereen die gereageerd heeft. Daarnaast hebben bewonersorganisaties uit de andere wijken rondom de Heimanswetering zich eveneens geschaard onder de actie. Ook zij maken zich grote zorgen om de ontwikkelingen.

Deze overweldigende reacties in een zo’n korte tijd, hebben er inmiddels voor gezorgd dat het plan in deze vorm van tafel is. De gemeente heeft dit formeel bevestigd in de brief die we hebben ontvangen op 2 april jl. De pers (AD Groene Hart en alphens.nl) heeft al op 1 april hierover een bericht geplaatst.

In het persbericht van AD Groene Hart is door wethouder Van As gezegd: “Ik heb de bewonersgroep dus meegegeven dat zij hun wensen bij de provincie op tafel leggen.

Door de journalist is de reactie van ACEWA hierop niet gepubliceerd. ACEWA heeft twee opmerkingen hierover:

 • Verzuimd is te vermelden dat zowel wethouder van As als Leo Maat, onafhankelijk van elkaar, ACEWA het volgende hebben laten weten: “Wij hebben besloten dat de wethouders van As, Maat en van Velzen terug gaan naar de provincie om te bespreken het Heimanswetering bedrijventerrein toch als woonruimten in te richten.
 • Verzuimd is te vermelden dat het standpunt van ACEWA is, dat primair de wethouders naar de provincie moeten en gebruik kunnen maken van de petitie-resultaten, welke ACEWA wil overhandigen zodra de maatregelen van de overheid genormaliseerd zijn.

Als Team willen wij graag met de gemeente en/of provincie in gesprek blijven over de inrichting van het Heimanswetering-terrein. Daarom vragen wij  u om de petitie te blijven verspreiden. Dan kunnen degenen die de petitie nog niet ingevuld hebben dat alsnog te doen en ook aangeven waar de voorkeur naar uit gaat met betrekking tot de bestemming.

Uit de reacties op de petitie en uit de contacten met de andere bewonersorganisaties komen verschillende onderwerpen prominent naar voren:

 • Ook andere onveilige bedrijfsactiviteiten moeten weg uit de woonwijk. Met name metaalverwerker Van Schip Alphen is hierbij aan de orde. Ook willen we voorkomen dat het mengvoederbedrijf en grindhandel verplaatst wordt van de Rijnhaven naar de Heimanswetering.
 • Als alternatief is men unaniem voor woningbouw.
 • Daarnaast moet er ook gekeken worden naar de infrastructuur, zodat knelpunten voor nu en de toekomst zoveel mogelijk voorkomen worden.

Recentelijk is er bij de gemeente een vergunning aangevraagd voor een in- en uitrit op de Staalweg (het Heimanswetering-terrein), waarover thans nog geen duidelijkheid over is. Het team gaat dit nauwlettend volgen en zo nodig richting Gemeente kritische vragen hier over stellen.

Met deze punten willen wij ons overleg met de gemeente verder vorm gaan geven. Verdere input blijft natuurlijk enorm welkom.

Geen chemische industrie maar bebouwing voor Alphenaren die past in een woonkern

Blijf binnen, blijft veilig en blijf delen

Team ACEWA

Email:info@acewa.nl                                                 Website: https://www.acewa.nl/

Geplaatst in Leefbaarheid, Notification | 1 reactie

#220 – Plannen chemische fabriek woonwijk Alphen ad Rijn

Belangrijk bericht van TeamHeimanswetering:

In het AD van 24 maart jl. is een artikel opgenomen omtrent plastic omzetten in brandstof. Het gemeentebestuur van Alphen aan den Rijn heeft hier wel oren naar en checkt met een  haalbaarheidsstudie of zij in dat initiatief stapt van afvalverwerker Suez en technologiebedrijf Sepco.
Klik hier om dit artikel erop na te lezen. Op internet is ook een internationaal artikel te vinden over deze plannen. Klik hier.

Inmiddels ligt voor de gemeenteraadsvergadering van 23 april a.s. een voorstel van het college van B&W Alphen a/d Rijn, agendapunt 4.1.s waarin zowel subsidie wordt verleend en grond op de Staalweg beschikbaar wordt gesteld. Klik hier.

Als de raad hiermee instemt, staan we voor een voldongen feit.

De beoogde locatie voor deze chemische fabriek is gepland op de voormalige locatie van de betonfabriek, oftewel het bedrijventerrein Heimanswetering. Het bedrijventerrein is omsloten door diverse woonkernen. Direct naast het bedrijventerrein ligt het recreatiegebied Weteringpark en de jachthaven van de Watersport Vereniging Alphen (WVA).
Ook wil de gemeente woningbouw realiseren in de Gnephoek, tegenover het bedrijventerrein Heimanswetering.

Volgens het AD zal het in eerste instantie gaan om een haalbaarheidsstudie om in samenwerking met een afvalverwerkingsbedrijf, een chemische bedrijf op te zetten.
De haalbaarheidsstudie zal moeten aantonen of dit financieel-economisch haalbaar is.
Na de haalbaarheidsstudie wordt een chemische test fabriek opgezet: de gemeente koopt de grond en verhuurt het aan de twee bedrijven, die voor 5 miljoen euro een recycling-machine gaan installeren. Wat gaat er gebeuren als uit de test blijkt dat deze oplossing in de praktijk financieel-economisch niet haalbaar is? Moet er dan gemeenschapsgeld (en hoeveel) gebruikt worden om deze installaties te verwijderen, de bodem te reinigen, etc.?

Een chemische fabriek omsloten door woonkernen en recreatie/groen gebied is onacceptabel, denk o.a. aan:

 • leefbaar- en gezondheid impact voor de omwonenden en recreanten;
 • risico van brand, ontploffingen;
 • bodem-, oppervlaktewater verontreiniging;
 • invloed op flora en fauna;
 • stank van de plastic opslag
 • stank van de chemische verwerking;
 • veel transport voor aanvoer van vervuild plastic en voor de afvoer van olie en restchemicaliën door en langs woonwijken
 • zwerfafval door het wegwaaien van het plastic tijdens transport en opslag;
 • etc.

Deze bezwaren maken een studie naar financieel / economische haalbaarheid al bij voorbaat kansloos. De omgevingseisen maken het immers noodzakelijk om voor een dergelijk bedrijf een meer passende locatie te zoeken.

Naast uw proteststem willen we de gemeente ook graag een alternatief aanbieden. Als het gebied moet worden bebouwd, waar zou uw voorkeur naar uitgaan ? Kies het door u gewenste alternatief.

 • Bebouwing met huizen
 • Ondernemingen van beperkte grootte
 • Experimenten op het gebied van alternatieve energie
 • Geen voorkeur
 • Anders, zoals…………

Klik hier om voor de actuele stand van (bewoners) groepen die de handen ineengeslagen om tegen dit plan te protesteren en hebben zich verenigd in team Anti Chemisch Experiment Woonwijk Alphen (ACEWA).

Het Team ACEWA heeft inmiddels de volgende acties ondernomen:

 1. Buur buurten mobiliseren om te participeren in Team ACEWA;
 2. Stromenwijk heeft een brief naar de raadsleden en B&W gemeente Alphen aan den Rijn gestuurd. Het onderwerp is opgenomen op de agenda van de raadscommissie van 27 april a.s.;
 3. Online petitie is opgesteld en gepubliceerd. Klik hier om invulinstructies erop na te lezen
 4. Website ACEWA i.0. is operationeel en hier vindt u de link om de online petitie te openen. Zie ook onze website: www.acewa.nl
  Verder komt er spoedig meer informatie op de website beschikbaar zoals: feiten, relevante links, openbare correspondentie, etc.
 5. Persbericht, klik hier 

Wij vragen u de link van de website ACEWA zo veel mogelijk te delen www.acewa.nl

Geplaatst in Leefbaarheid, Notification, Veiligheid | Een reactie plaatsen

#219 – Berenjacht in de Schepenbuurt

Diverse bewoners in de Schepenbuurt hebben één of meerdere beren  in het raamkozijn geplaatst, dit voor een zoektocht voor (klein) kinderen.

Beren verbroederen en geeft (klein)kinderen ontspanning in deze crisistijd door op zoek te gaan naar Schepenbuurt-beren.

U doet toch ook mee? Zie ook AD bericht

NB. De gemeente vraagt de buurtorganisaties in Alphen aan den Rijn frequenter contact te onderhouden met de achterban in deze crisis situatie. In dit kader verwijst de werkgroep naar bericht #218-Buur-help je buren

 

Status van deze actie op dit moment:

 • Hulpaanbieders = 8x
 • Hulpvragers = geen

U kunt zich nog steeds aanmelden als Hulpaanbieder en natuurlijk als Hulpvrager via onze email: bpschepenbuurt@gmail.com  ovv buur-help je buren

Geplaatst in Leefbaarheid, Notification | Een reactie plaatsen

#218 – Buur-help je buren

De adviseurs Buurtpreventie van de gemeente Alphen aan den Rijn hebben recentelijk een bericht gedeeld naar alle buurtpreventie teams in Alphen aan den Rijn. Hierin laten zij weten dat in diverse groepen het initiatief is ontstaan om via sociale media aandacht te vragen om een beetje op elkaar te letten en tevens vraag- en aanbod voor hulp binnen een buurt te inventariseren.  De werkgroep wil het advies van de gemeente overnemen m.b.t. te hanteren regels over hulp:

 • In de Schepenbuurt gebruiken we voor communicatie het email adres: bpschepenbuurt@gmail.com ovv buur-help je buren;
 • Vertel in de mail kort wie je bent en of je hulp (boodschappen, hond uitlaten, etc.) nodig hebt of hulp wilt aanbieden. Geef voor de zekerheid ook uw telefoonnummer door zodat de coördinator u kan bereiken;
 • Gebruik NIET de WhatsApp Alert voor buur-help je buren, maar gebruik de mail. De werkgroep beoordeelt of uw bericht al dan niet gepubliceerd wordt naar alle Schepenbuurt bewoners;

De werkgroep heeft Annet van Lieshout bereidt gevonden om de taak van buur-help je buren-coördinator binnen de Schepenbuurt op te pakken.

Geplaatst in Leefbaarheid, Notification | Een reactie plaatsen

#217 – Corona virus & burenhulp en buurtzorg

Nu het Corona virus zo aan het toeslaan is, en de overheid passende maatregelen neemt, heeft de werkgroep in overleg met diverse bewoners gemeend een bericht te publiceren in het kader van burenhulp en buurtzorg.

Raadgevingen van RIVM kunt u terug vinden via de link: https://www.rivm.nl/coronavirus, maar de werkgroep wil voorstellen indien u klachten heeft aan de longen en luchtwegen of grieperig, snotterig bent, dat u dit uw buren laat weten voor mogelijke burenhulp. Uw buren houden u dan in de gaten en kunnen u wellicht  helpen met boodschappen doen.

Mocht dit niet echt lukken kan kunt u altijd buurtzorg Team 1 benaderen via telefoonnummer 06-10599639. Klik hier voor meer informatie over buurtzorg Alphen aan den Rijn.

Geplaatst in Leefbaarheid, Notification | Een reactie plaatsen