#231 – Schepenbuurt nieuws augustus 2020

WhatsApp Alert(s)

Op 13 augustus heeft een bewoner een bericht gepubliceerd omtrent een poes. Zoals in het protocol is opgenomen is de WhatsApp Alert van de Schepenbuurt hiervoor niet bedoeld.

Een WhatsApp Alert is pas een waardig bericht als direct gevaar bestaat voor u en uw omgeving. Altijd zelf eerst 112 of 0900-8844 bellen en dan pas een WhatsApp Alert uitsturen.

Naar aanleiding van dit bericht zijn 30 berichten door andere bewoners verstuurd naar ca. 200 deelnemers, wat natuurlijk niet de bedoeling is. Dit levert alleen maar ergernis op en daardoor zijn enkele deelnemers uit de WhatsApp Alert gestapt.
Voorkom deze ergernis, maar als wilt u reageren, stuur dan een e-mail naar het werkgroep adres bpschepenbuurt@gmail.com. Reageer alleen op een WhatsApp Alert melding als uw bericht bijdraagt aan het afhandelen van het gemelde incident.

De werkgroep heeft in het verleden aangegeven dat voor “Lief en Leed” aspecten een aparte straat/wijk WhatsApp groep opgericht kan worden.
Het initiatief hiervoor ligt bij de bewoners en niet bij de werkgroep.
Dit initiatief is nu opgepakt en voor aanmelden bij de “Lief en Leed” groep kunt u bellen naar 06 5166 7833.

De werkgroep vraagt u dringend om het WhatsApp Alert systeem alleen te gebruiken waarvoor het is opgezet.
Zie het protocol en eerdere bericht met spelregels (#158) hierover.

Bericht(en)

Geen berichten gepubliceerd door de werkgroep in augustus 2020;


Praat mee met de Noordrand

Inmiddels zijn de 4 fasen met betrekking tot het participatie proces “praat mee met de Noordrand” afgesloten.

Klik hier om de resultaten van de beschikbare verslagen te downloaden.


Top 3 aandachtspunten werkgroep

Van de Schepenbuurt bewoners is geen enkele terugkoppeling ontvangen over de gepubliceerde top 3 aandachtspunten voor de komende periode. De aandachtspunten zijn:

 1. reconstructie / herinrichten openbare ruimte Schepenbuurt,
 2. verkeersveiligheid in en verkeersstromen door de buurt,
 3. onderhoud van groenstroken en van de openbare ruimte.

De werkgroep gaat gaat hiermee aan de slag de komende periode.


Leefbare Omgeving HeimansWetering (LOHW)

Door de vakantie reces bij zijn er geen of nauwelijks ontwikkelingen geweest.

Wilt u ook een bijdrage leveren aan een leefbare omgeving Heimanswetering, het team kan nog steeds hulp gebruiken. U hebt de afgelopen tijd kunnen lezen waar het team zich voor inzet, dus meld je aan via mail.


Investeringsprogramma reconstructie openbare ruimte 2020-2025

De werkgroep heeft via een e-mail de gemeente laten weten dat wij graag in het najaar mee willen denken en participeren in het opstellen van een uitvoeringsplan voor klein onderhoud, welke gepland staat voor 2021.

Ook wil de werkgroep samen met een verkeersdeskundige in het najaar kijken naar mogelijke korte termijn oplossingen om te komen tot uniforme en duidelijke straataansluitingen in de wijk. Ook zal aandacht gevraagd worden voor het beperken van sluipverkeer door de wijk.

Met de gemeente is een afspraak gemaakt voor een schouw in onze wijk in de loop van september. De werkgroep wil graag van u weten welke straten/stoepen/openbare ruimte klein onderhoud nodig hebben. Stuur uw mail voor 10 september naar bpschepenbuurt@gmail.com met duidelijke locatie en omschrijving waar klein onderhoud van de openbare ruimte nodig is;

Voor urgent onderhoud in de openbare ruimte, kunt/moet u altijd direct de gemeente benaderen en/of dit via de app BuitenBeter melden.


Wist u dat . . .

 

 

 • . . . naar aanleiding van het incident begin augustus, dat een bewoner ernstig gevallen was door losse/scheve stoeptegels, de gemeente binnen enkele dagen poolshoogte is komen nemen, maar het probleem niet hebben opgelost. Wel heeft een tweede bewoner van de Windjammer via de app BuitenBeter een verzoek gedaan om de verzakte stoep over de hele Windjammer aan te pakken;
 • . . . een Schepenbuurt bewoner melding bij de gemeente heeft gemaakt, dat de nieuwe beplanting langs het pad Kotter-Windjammer, welke een jaar geleden is aangebracht, erg te lijden hebben onder de droogte;
 • . . . de werkgroep besloten heeft de overleg bijeenkomst met de gemeente, politie, BOA en straatcoördinatoren van 14 oktober a.s. in verband met de huidige corona maatregelen uit te stellen tot april 2021;
 • . . . de koepel van gepensioneerden een campagne start in september voor senioren en veiligheid.  Aan de campagne zal ook aandacht worden besteed in TV-programma’s, zoals o.a. Radar, Kassa en Opsporing verzocht.Klik hier. Ook de gemeente Alphen a/d Rijn doet mee aan deze campagne meldt alphens.nl;
Geplaatst in Leefbaarheid, Notification, Veiligheid, WhatsApp | 3 reacties

#230 – Schepenbuurt nieuws juli 2020

Alert(s)

Op 28 juli heeft een bewoner melding gemaakt over jongelui bij de shelter in het Weteringpark die veel lawaai maakten en gooiden het e.e.a. tegen de shelter.  Door een bewoner melding bij de politie gedaan en de werkgroep heeft hierover melding gedaan bij de gemeente.

De wijkagent laat weten dat contact is opgenomen met de melder(s), intern aandacht gevraagd voor extra surveillance in en rond het Weteringpark en adviseert altijd gelijk de politie te bellen, zodat gelijk ingegrepen kan worden.

Bericht(en)

5 juli – bericht #229-Praat mee over de Noordrand over participatie ontwikkeling van de Noordrand. Terugkoppeling gehad van de gemeente op 7 juli zonder opgave van reden waarom de werkgroep niet vooraf is geïnformeerd via een brief. Inmiddels zijn al 2 van de 4 stappen van het participatie proces afgerond en stap 3 moet in de vakantietijd worden afgerond en loopt tot tot en met 5 augustus.

Top 3 aandachtspunten werkgroep

De werkgroep heeft een top 3 aandachtspunten voor de komende periode gemaakt t.w.

 • reconstructie/herinrichting openbare ruimte Schepenbuurt op de agenda voor 2023 te krijgen;
 • verkeersveiligheid/verkeersstromen bij inrichting voormalig Bos Beton terrein en door de Schepenbuurt (2020-2022);
 • onderhoud openbare ruimte en openbare groen Schepenbuurt (2020-2021);

Reacties en aanvullingen op deze top 3 aandachtspunten zijn welkom, zodat we als werkgroep goed weten wat er zoal leeft binnen onze buurt. Plaats een reactie of stuur een mail naar bpschepenbuurt@gmail.com.


Leefbare Omgeving HeimansWetering (LOHW)

De juli ontwikkelingen:

 1. Op 17 juni een brief gestuurd naar de gedeputeerde A. Koning, provincie ZH, over woningbouw mogelijkheden op het voormalig Bos Beton terrein. Mail ontvangen met bericht, dat door drukte de brief pas na het zomerreces begin september zal worden beantwoord;
 2. Twee gesprekken met de gemeente over de inrichting van het terrein. Twee relevante punten uit dat gesprek:
  1. van belang is dat Van Schip niet weg wil en dus woningbouw niet mogelijk is
  2. afstemming met makelaar Basis en grondeigenaar Van Erk omtrent de status van de kavels en inzicht in /overleg over BeeldKwaliteitPlan;
 3. Status van de verkoop voormalig Bos Beton terrein: meer dan 50% van de grond is in optie vastgelegd en de vastgelegde partijen zitten in de lichte MKB bedrijvigheid, geen herriemakers, geen transportbedrijven en geen ‘chemie’.
  Het Beeld Kwaliteit Plan (versie zonder omgevingsfoto’s) van de grondeigenaar roept veel vragen op en lijkt meer op een verkoop brochure.

Investeringsprogramma reconstructie openbare ruimte 2020-2025

Vooralsnog geen antwoord gekregen van de gemeente naar aanleiding van de brief d.d. 25 mei met het verzoek om reconstructie van de Schepenbuurt gelijk te laten plaats vinden met de reconstructie van het Weteringpark.
Na het versturen van een  herinnering heeft de werkgroep het volgende antwoord gekregen: “De Schepenbuurt is in vergelijking met andere buurten en straten in een betere staat. Daarom wordt deze nog niet op de planning opgenomen. In 2021 zal er aan verschillende straten in de Schepenbuurt wel klein onderhoud plaats vinden”. Klik hier om de brief van de gemeente te lezen. De werkgroep zal contact opnemen met de gemeente voor nadere uitleg en participatie voorstellen.


Speelruimteplan 2020-2024 – vervanging speeltoestel  in Weteringpark afgerond

Op 14 juli zijn alle hekken rondom de nieuwe speeltoestellen verwijderd en zijn de nieuwe speeltoestellen open gesteld voor  de kinderen. Hiermee is de vervanging van het verwijderde speeltoestel in 2019 voltooid. De werkgroep heeft de gemeente en de wethouder op 17 juli bedankt voor de realisatie van de nieuwe speeltoestellen.

Volgende project in het Weteringpark staat gepland voor 2022 t.w. aanpassing / verbeteringen van het gebied bij de waterpompen en eromheen.
In 2023 zal het deel met de eikenbomen aangepakt worden.


Hartslagnu

Eind juli zijn voor zover  bekend bij de werkgroep twee reanimatie alerts van Hartslagnu geweest in de nabije omgeving (W. Druckerstraat en Markententster). Goed om te zien dat van diverse kanten burgerhulpverleners (ook Schepenbuurt bewoners) hier gehoor aan gaven en om te constateren dat de professionele hulpdiensten ook snel ter plaatsen waren.

Wilt u meer weten over Hartveilig wonen klik hier;


Wist u dat . . .

 

 

 • . . . een tweetal bewoners via de app BuitenBeter melding hebben gemaakt van defecte lantaarnpalen op de Windjammer, M. Klompéstraat en  het pad Windjammer-Schoener;
 • . . . u zelf melding kunt maken via de app BuitenBeter over defecten openbare ruimtes en andere zaken;
 • . . . u wijzigingen van telefoongegevens kunt doorgeven via het formulier: contactgegevens;
 • . . . in week 29 driemaal brandalarm is geweest bij firma Van Schip,  op de Schans (1x) en op de Bronsweg (2x);
 • . . . de werkgroep een verzoek bij de gemeente heeft ingediend voor picknicktafel(s) en/of bank(en) en afvalbakken bij de nieuwe speeltoestellen in het Weteringpark en plaatsing van bordjes dat roken bij de speeltoestellen verboden is;
 • . . . de werkgroep ernstig op zoek is naar een jurist in het kader van herinrichting van het voormalig Bos Beton terrein en het opstellen van bezwaarschriften. Bent u of kent u een jurist in uw netwerk die de werkgroep wil helpen, meldt het ons alstublieft via bpschepenbuurt@gmail.com;
 • . . . er op het parkeerterrein bij de Herenhof per 1 juli een blauwe zone van toepassing is voor twee van de drie parkeerplaatsen. In de blauwe zone is een parkeerschijf verplicht in de ochtenduren van 09.00 tot 13.00 uur (zie bord bij entree). Er is veel controle door handhaving en de bon voor het vergeten van de schijf is zuur, circa  €60,00;
 • . . . een buurtbewoner ernstig is gevallen door ongelijke/losse stoeptegels op de Windjammer. Melding bij gemeente gedaan over deze losse stoepstegels, ook nabij de ondergrondse afvalbakken op de Brigantijn.  Bel de gemeente of gebruik de app BuitenBeter om melding openbare ruimte te maken;
Geplaatst in HartVeilig, Leefbaarheid, Notification, Veiligheid, Weteringpark, WhatsApp | Een reactie plaatsen

#229 – Praat mee over de Noordrand

Onderstaand bericht overgenomen van MHHNH


Online participatie Noordrand (Vierambachtspolder).
De gemeente heeft met een brief van 30 juni 2020 alle direct betrokkenen uitgenodigd om deel te nemen aan de online participatie over de ontwikkeling van de locatie Noordrand.  

De gemeente heeft de mogelijkheden in kaart gebracht en wil deze verder uitwerken. Dit kan zij niet alleen. Graag gaat zij met direct betrokkenen in gesprek.

De gemeente nodigt iedereen van harte uit om mee te denken over de ontwikkeling van de Noordrand.

Doel van deze participatie
Volgens de gemeente is het doel van deze online participatie het ophalen van kansen, belemmeringen, uitdagingen, vragen en voorkeuren. De gemeente hecht veel waarde aan de uitkomsten van dit proces en neemt de resultaten mee in de verdere ontwikkeling van het gebied.

Hoe aanmelden?
Wij raden iedereen aan om zoveel mogelijk aan deze participatie deel te nemen. De deelname kan door registratie via de website: noordrand.fc-event.nl.
Doe dit vóór 8 juli 12.00 uur.

Hoe meer mensen zich aanmelden hoe groter de kans dat de stem van de direct en indirect betrokken wordt gehoord!

Meer informatie
Op de site https://landschap-stad.nl/ is meer informatie over het ontwikkelperspectief Noordrand te vinden.

Belangrijke kanttekening van MHHNH
Ondanks het verbod van de provincie om te bouwen in de polders aan de randen van Alphen Stad is de gemeente gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de locatie Noordrand. Wij sturen op korte termijn een brief aan de fracties van Provinciale Staten waarin wij onze verbazing zullen uitspreken over de opportunistische aanpak van de gemeente.


Opmerkingen van de werkgroep Schepenbuurt

De werkgroep wil laten weten dat de gemeente verzuimd heeft om BPSchepenbuurt schriftelijk te informeren en zal hierover vragen stellen bij de verantwoordelijke wethouders.

Ook de werkgroep Schepenbuurt adviseert de Schepenbuurt bewoners zich in te schrijven en mee te praten. Denk o.a. de impact het plan heeft op de verkeersveiligheid, leefbaarheid, ontsluiting van de Noordrand, waterhuishouding, etc. etc.

Geplaatst in Leefbaarheid, Notification | 2 reacties

#228 Schepenbuurt nieuws – juni 2020

Alert(s)

 • Op 10 juni heeft een bewoner van de Kotter gemeld dat een rode auto de straat in reed en de (blonde) bestuurster filmde/ fotografeerde vanuit open autoraam onze woning. Geen kenteken en/of auto merk en type gemeld. Geen verdere acties ondernomen;
 • Op 14 juni heeft de beheerder een bericht van de politie van een vermiste man doorgezet naar de eigen bpschepenbuurt. De betreffende man is mede door de alertheid van bewoners snel gevonden;
 • Op 28 juni heeft de beheerder wederom een bericht van de politie van een vermiste man van 74 jaar met alzeimer doorgezet naar de eigen WhatsApp Alert groep. De betreffende man is mede door de alertheid van bewoners snel gevonden;

Bericht(en)

Lees verder

Geplaatst in HartVeilig, Leefbaarheid, Notification, Veiligheid, Weteringpark, WhatsApp | Een reactie plaatsen

#227 – Schepenbuurt nieuws – mei 2020

Alert(s)

Op 19 mei heeft de beheerder een alert doen uitgaan naar aanleiding van een Burgernetbericht omtrent verdachte collectanten in de Ambachtenbuurt, zie bericht #225.

Bericht(en)

Op 19 mei – bericht #225-Burgernetactie collectanten. De werkgroep heeft navraag gedaan naar dit incident bij de politie en gemeente. Vooralsnog geen antwoord ontvangen.


Leefbare Omgeving HeimansWetering (LOHW)

Lees verder

Geplaatst in HartVeilig, Leefbaarheid, Notification, Veiligheid, Weteringpark, WhatsApp | 2 reacties