#279-Staalweg tijdelijk afgesloten

De verkeersdeskundige van de gemeente Alphen aan den Rijn laat het volgende weten:

Van 27-06-2022, 07:00 tot: 01-07-2022, 16:00 wordt op de Staalweg gewerkt aan kabels en leidingen en wordt verkeer middels een om- en om regeling langs de afzetting geleid.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

#278-Ondergrondse container/herbestrating Klipper&voortgang bezwaarschrift

Ondergrondse plastic afvalcontainer Brigantijn

In de tweede week van april zijn de ondergrondse afvalcontainers op de Brigantijn vervangen door grotere bakken. Echter de ondergrondse PMD-afvalcontainer op het afval plein tussen de Windjammer en de Marga Klompestraat kon niet teruggeplaatst worden aangezien op die plaats een duiker ligt. Derhalve heeft de uitvoerder besloten geen bak te plaatsen, aangezien dergelijke bakken alleen bij hoogbouw locaties worden geplaatst. De werkgroep heeft met de projectleider gesproken en aangeven dat er wel grote behoefte is aan een ondergrondse PMD-afvalconter in dit deel van de wijk. In de week na Pasen zal de werkgroep geinformeerd worden wat het besluit van de gemeente is. Wordt vervolgd;


Herbestrating Klipper

De herbestrating werkzaamheden aan de Klipper is in eerste week april afgerond. Echter er zijn twee zaken welke nog aandacht nodig hebben van de gemeente:

 1. Tijdens de veelvuldige regenbuien van begin april is opgevallen dat er meer plassen op straat blijven dan voor de bestratingswerkzaamheden;
 2. De oprit bij het transformatorhuis, naast Klipper 3, is gebruikt voor voor tijdelijke opslag van straatstenen. Hierbij is de conditie van deze bestrating verder verslechterd en moet nog hersteld worden;

De gemeente is over bovenstaande punten  op 12 april jl. geïnformeerd


Voortgang ondersteuning bezwaarschrift vergunning V2021/733

 • Het formulier voor medebezwaarmakers / ondersteuning is inmiddels door 185 bewoners / belanghebbenden ingezonden en op 8 april 2021 ingediend en vertrouwelijk gedeeld met de Commissie bezwaarschriften;
 • De werkgroep en LOHW-Team Staalweg is verheugd dat de Schepenbuurt bewoners massaal het formulier hebben ingevuld en ingezonden:

 • Op 19 april om 20.50 uur vindt de hoorzitting plaats bij de Commissie bezwaarschriften omtrent dit bezwaarschrift. In de komende dagen wordt een apart bericht vanuit LOHW gepubliceerd over deze hoorzitting;
Geplaatst in Leefbaarheid, Notification, Veiligheid | Een reactie plaatsen

#277-Schepenbuurt nieuws maart 2022

Er zijn geen berichten updates voor de maand maart 2022

Het maandbericht van LOHW maart staat vol met buurtoverschrijdende berichten over o.a. Ontwikkelingen industriegebied Staalweg, Noordrand team verkeer, , etc. etc. Klik hier om naar LOHW bericht #080 te gaan.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

#276-Schepenbuurt nieuws februari 2022

WhatsApp Alert(s)

Op 18 februari zijn diverse berichten geplaatst door bewoners op de WhatsApp Alert naar aanleiding van de storm Eunice.
De Webmasters hebben dit als een veiligheidswaarschuwing beoordeeld, omdat er door rondvliegende grote voorwerpen sprake was van zeer bedreigende situaties.

Wij willen als tip het meegeven dat we de WhatsApp Alert zuiver willen houden voor het doel waarvoor deze is opgezet: alleen te gebruiken bij gevaar voor eigen of andermans veiligheid.

 • Als u reageert op een geplaatste WhatsApp Alert, doet u dit alleen als het bijdraagt aan de bedreigende situatie.
  Opmerkingen zoals vervelend, leuk, duimpjes of iconen horen hierop niet thuis, maar dienen via de straat- of “Lief en Leed”-App te worden verzonden;
 • Als u op een bericht van de WhatsApp Alert wilt reageren, kijk dan goed of dit wel naar alle 200 deelnemers in de wijk moet gaan. Voor een reactie naar de verzender dient u te reageren naar zijn privéaccount;
 • Plaatst u per abuis een bericht, dat niet thuishoort op deze WhatsApp Alert, verwijder dit altijd voor iedereen door:
  1. tik op het bericht dat u wilt verwijderen en houdt dit ingedrukt tot het verkleurt;
  2. tik op “Verwijderen”;
  3. kies de optie “verwijderen voor iedereen“. U moet dit altijd zo snel mogelijk doen, binnen 6 – 8 minuten anders gaat dat niet meer!

Gepubliceerde bericht(en)

 • Bericht #273 met twee meldingen en terugkoppeling van de verkeersdeskundige. Blijf de werkgroep informeren als u incidenten ziet, die gerelateerd zijn aan de verkeersveiligheid op/nabij de Staalweg, bij voorkeur met een foto;
 • Bericht #274-Ondersteun ons bezwaar voor een veilige Staalweg. Inmiddels zijn ruim 140 formulieren ontvangen, waarvan het merendeel uit de Schepenbuurt komt.
  U kunt zich als medebezwaarmaker registreren via het formulier bij dit bericht, voor zover u dit nog niet gedaan heeft;
 • Bericht #275-Storm Eunice trekt over de Schepenbuurt

Wist u dat . . .

 • . . .er geen maandbericht is verzonden over januari 2022, aangezien er niets te melden was;
 • . . .de bewoners van de Klipper een tweetal brieven van de aannemer hebben ontvangen, waarin aangegeven is dat in de periode 28 februari – 1 april 2022 de straat her-bestraat zal worden. De gemeente heeft verzuimd de bewoners (tijdig) te informeren over de renovatie en afsluiting van de straat;
 • . . .de werkgroep bij de gemeente navraag heeft gedaan of er nog meer straten in 2022 in de Schepenbuurt her-bestraat zullen worden en zo ja wanneer;
 • . . .de berichtgeving over buurt overschrijdende onderwerpen zoals: Staalweg, Noordrand, Transitievisie Warmte etc., gepubliceerd worden via de LOHW-site.
  Nog geen abonnee, klik hier om u te registreren;
Geplaatst in Leefbaarheid, Notification, Veiligheid, WhatsApp | Een reactie plaatsen

#275-Storm Eunice trekt over de Schepenbuurt

De storm Eunice heeft flink huisgehouden en ook in onze wijk is de schade aanzienlijk.
De WhatsApp Alert is gebruikt om te waarschuwen tegen rondvliegende panelen, inclusief de uiteindelijke landingsplaats. Op een enkele vergissing na zijn steunbetuigingen op de WhatsApp Alert uitgebleven, waarvoor hulde.
Zover bekend heeft niemand letsel opgelopen door de storm.

De ernstigste schades betreffen een kapotgewaaide serre op de bovenste verdieping van het appartementengebouw, waarvoor de brandweer een deel van de Klipper tijdelijk heeft afgesloten, een stuk van 18 meter dakgoot is afgebroken van huizen aan de Klipper, het dak van de stuurhut van “de Lis”, het onderkomen van de Watersportvereniging Alphen aan den Rijn, lag 10-tallen meters verder in een tuin aan de Schoener en het dak van woningen aan de Tjalk. Ook zijn in alle straten bij huizen dakpannen verschoven of stuk geslagen en er zijn enkele bomen aan de Staalweg, Windjammer, Tjalk en in het Weteringpark omgevallen of hebben takken verloren.

De werkgroep leden leven mee met alle bewoners, die schade hebben geleden door de storm en hopen dat met reparatie de sporen van dit natuurgeweld spoedig verholpen kunnen worden.

Jan. Els en Cornelis

 

Geplaatst in Notification, Veiligheid | Een reactie plaatsen