Team LOHW en team Heimanswetering

LOHW / TeamHeimanswetering

TeamHeimanswetering bestaat uit een aantal Schepenbuurt bewoners die zich ernstig zorgen maakt over de inrichting van het bedrijventerrein Heimanswetering nu bekend is dat op dit terrein geen woningen worden gebouwd en er weinig helder is over wat er wél gaat komen. Tot op heden heeft de gemeente verzuimt om naar de bewoners duidelijk te communiceren. Het team wil zich hier voor inzetten om het belang van de Schepenbuurt bewoners behartigen en alle andere omwoners. Het team is is in december 2019 gestart met een oriëntatie fase. Door het ACEWA project heeft het TeamHeimanswetering de activiteiten tijdelijk gestaakt om zich volledig toe te wijden aan het voorkomen van een chemische fabriek op het bedrijventerrein. Vanaf medio april 2020 is de focus van het team op de inrichting van het Heimanswetering terrein.

email: teamheimanswetering@gmail.com


LOHW team bestaat vooralsnog uit aantal buurten/groepen/verenigingen die zich tot doel heeft gesteld het Heimanswetering terrein zodanig in te richten dat er de leefbare omgeving verbeterd gaat worden. De deelnemende buurten/groepen/verenigingen zijn:

  • Groenoord
  • Marga Klompéstraat
  • Marie Houtmanstraat
  • MHHNH (Maak Het Hart Niet Hard)
  • Schepenbuurt
  • Stromenwijk (huurders Woonforte)
  • Wellant college
  • Wielingen