HartslagNu, wat en hoe?


Wat is HartslagNu?

HartslagNu is het reanimatie oproepsysteem van Nederland.

Iedere dag krijgen 40 mensen in Nederland buiten het ziekenhuis een hartstilstand. De overlevingskans is het grootst als iemand binnen 6 minuten start met reanimeren. Als elke minuut telt, is snelle hulp van levensbelang. Ook jij kunt helpen!

Het lukt een ambulance niet altijd om binnen die 6 minuten, na de oproep voor hulp, een slachtoffer te bereiken. Daarom is HartslagNu opgezet, dat werkt met een netwerk van opgeleide vrijwilligers en met locatie gegevens van de beschikbare AED’s (Automatische Externe Defibrillator) voor Nederland.

Hoe werkt HartslagNu in de Schepenbuurt?

De werkgroep Buurtpreventie SCHEPENBUURT heeft een project opgestart onder de naam “SCHEPENBUURT Leeft” met als doel een hartveilige SCHEPENBUURT te creëren. Door het organiseren van reanimatiecursussen voor de bewoners is een netwerk van vrijwilligers gevormd, die getraind zijn om te reanimeren met een AED en die zich aangemeld hebben bij HartslagNu.
Meer informatie over het project is te lezen in dit bericht.
Deze vrijwilligers kunnen opgeroepen worden door de meldkamer van 112, wanneer een melding van een slachtoffer met een hartstilstand uit onze buurt gemaakt wordt.
De vrijwilliger wordt gealarmeerd, met een melding via de app van HartslagNu of met een (sms-)bericht, waarin het adres van het slachtoffer en/of van de AED-locatie gegeven wordt. Vervolgens wordt de hulpverlener verzocht naar het slachtoffer te gaan, al dan niet met een AED.
De vrijwilligers verlenen acute hulp totdat het ambulancepersoneel dit overneemt.

Aangemelde AED’s in de SCHEPENBUURT en omgeving

Om te zien waar de bij HartslagNu aangemelde AED’s hangen, moet u zich aangemeld hebben als vrijwilliger. U kunt dan inloggen op de website of de app van HartslagNu en de locaties bekijken.

Hoe kan ik meehelpen?

Voor een hartveilig SCHEPENBUURT hebben we u hard nodig! De SCHEPENBUURT heeft een aantal AED’s 24/7 beschikbaar en meer aangemelde burgerhulp verleners in onze buurt zijn altijd welkom.

U kunt zich als vrijwilliger aanmelden via http://www.hartslagnu.nl/ (externe link).

Meer informatie

Voor informatie over aanmelden, cursussen en bijvoorbeeld de app kunt u contact opnemen met Hartslagnu.nl. Voor specifieke SCHEPENBUURT hartveilig gerelateerde vragen kunt u contact met de werkgroep via email bpschepenbuurt@gmail.com ovv hartveilig.