HartslagNu, wat en hoe?

Wat is HartslagNu?

HartslagNu is ontstaan op basis van HartveiligWonen en HartslagNu organisatie die de handen ineen hebben geslagen en maken gebruik van de landelijke applicatie Stan. In juli 2018 is de samenvoeging met applicatie operationeel geworden onder de naam HartslagNu.

Jaarlijks worden 15.000 mensen in Nederland getroffen door een hartstilstand. Bij een hartstilstand is snel en doeltreffend handelen in de eerste 6 minuten van levensbelang. Maar, het lukt een ambulance niet altijd om binnen die 6 minuten bij een slachtoffer te zijn. Daarom is HartslagNu opgezet. Hiermee werken we met een netwerk van vrijwilligers en AED’s (automatisch externe defibrillators).

Hoe werkt HartslagNu?

HartslagNu is een netwerk van vrijwilligers die wonen en/of werken in de SCHEPENBUURT en getraind zijn om te reanimeren en/of te defibrilleren. Deze vrijwilligers worden opgeroepen door de meldkamer van 112, wanneer een hartstilstand wordt vermoed. Met een (sms-)bericht wordt de vrijwilliger gealarmeerd en verzocht naar het slachtoffer te gaan, al dan niet met een AED. De vrijwilligers verlenen acute hulp totdat het ambulancepersoneel dit overneemt.

Project “SCHEPENBUURT Leeft

De werkgroep Buurtpreventie SCHEPENBUURT heeft het project “HartveiligWonen” omarmd en een project opgestart onder de naam “SCHEPENBUURT Leeft” met als doel een hartveilige SCHEPENBUURT te creëren middels cursussen en beschikbaar stellen van AED’s welke dag en nacht beschikbaar zijn. Lees meer over dit project.

Aangemelde AED’s in de SCHEPENBUURT en omgeving

Om te zien waar de bij HartslagNu aangemelde AED’s hangen, moet u zich aangemeld hebben als vrijwilliger. U kunt dan inloggen op de website of de app van HartslagNu en de locaties bekijken.

Hoe kan ik meehelpen?

Voor een hartveilig SCHEPENBUURT hebben we u hard nodig! De SCHEPENBUURT heeft een aantal AED’s 24/7 beschikbaar en er zijn maar een beperkt aantal aangemelde burgerhulp verleners in onze buurt.

U kunt zich als vrijwilliger aanmelden via http://www.hartslagnu.nl/ (externe link).

Meer informatie

Voor meer informatie over aanmelden, cursussen en bijvoorbeeld de app kunt u contact opnemen met Hartslagnu.nl. Voor specifieke SCHEPENBUURT hartveilig gerelateerde vragen kunt u contact met de werkgroep via email bpschepenbuurt@gmail.com ovv hartveilig.