ACEWA / TeamHeimanswetering

TeamHeimanswetering bestaat uit een aantal Schepenbuurt bewoners die zich ernstig zorgen maakt over de inrichting van het bedrijventerrein Heimanswetering nu bekend is dat op dit terrein geen woningen worden gebouwd en er weinig helder is over wat er wél gaat komen. Tot op heden heeft de gemeente verzuimd om naar de bewoners duidelijk te communiceren. Het team wil zich hier voor inzetten om het belang van de Schepenbuurt bewoners behartigen en alle andere omwoners. Het team is in december 2019 gestart met een oriëntatie fase. Door het ACEWA project heeft het TeamHeimanswetering de activiteiten tijdelijk gestaakt om zich volledig toe te wijden aan het voorkomen van een chemische fabriek op het bedrijventerrein.


ACEWA* team bestaat vooralsnog uit aantal groepen/verenigingen die zich tot doel heeft gesteld het onzalige plan van de gemeente Alpen aan den Rijn om een chemische fabriek op te zetten op het Heimanswetering bedrijventerrein van tafel te halen. De leden zijn:

  • Groenoord
  • Marga Klompéstraat
  • Marie Houtmanstraat
  • MHHNH (Maak Het Hart Niet Hard)
  • Schepenbuurt
  • Stromenwijk (huurders Woonforte)
  • Wielingen
  • WVA (Watersport Vereniging Alphen)

email: acewa@gmail.com

*) ACEWA = Anti Chemisch Experiment in Woonwijk Alphen aan den Rijn

Na het bereiken van het doel van ACEWA, is het team ontbonden en is een nieuw team opgezet om de leefbaarheid van het Heimanswetering gebied in stand te houden / verbeteren. Zie project LOHW