Bij wie melding doen?

1-1-2 (Politie)

Voor als de komst van de politie direct gewenst is in verband met een heterdaad situatie.

Voorbeelden:

 • U ziet iemand vernieling plegen aan andermans eigendommen
 • U ziet iemand een diefstal plegen
 • U ziet iemand inbreken
 • U ziet een verdacht iemand

0900-8844 (Politie)

Voor de zaken die geen spoed hebben; waarbij de komst van de politie niet direct noodzakelijk is.

Voorbeelden:

 • U wilt in contact komen met de wijkagent van uw wijk
 • U wilt melding maken van een verdachte situatie
 • U heeft een melding over structurele overlast
 • U ondervindt overlast door bijvoorbeeld jongeren

0800-7000 (Meldpunt Anoniem)

Voor de zaken waarbij de dader ook u kent, of als u anoniem wilt blijven.
Meldpunt Anoniem is de meldlijn waar je anoniem informatie kunt geven over ernstige misdaad, zoals moord en doodslag, overvallen, brandstichting, wapen- of mensenhandel. Je kunt ook bellen over fraude of schendingen van integriteit.

Voorbeelden:

 • U wordt bedreigd door personen uit uw directe omgeving
 • U wilt melding maken van strafbare feiten gepleegd door personen uit uw omgeving

Vriendelijk verzoeken wij u verdachte / gevaarlijke situaties, inbraak, vandalisme etc. niet alleen aan de politie, maar ook aan de BPSchepenbuurt team te melden via mail (zo mogelijk met foto) bpschepenbuurt@gmail.com

Wijkagent

Ronald Jonkman, contacten via:

Werkgebied: Gnephoek, Woubrugseweg, Heuvelweg, Ambachtenbuurt, Nuovaweg, Stromenwijk, Weteringpark, Heimanswetering, Groenoord, Feministenbuurt en SCHEPENBUURT.

Vriendelijk verzoeken wij u verdachte / gevaarlijke situaties, inbraak, vandalisme etc. niet alleen aan de politie, maar ook aan het BPSchepenbuurt te melden zo mogelijk met foto via: bpschepenbuurt@gmail.com

Buitengewoon Opsporingsambtenaren

De gemeente heeft toezichthouders in dienst die in de openbare ruimte controleren en reageren op overtredingen, de BOA’s.

De BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaar):

 • zorgen er voor dat de regels die de gemeente opstelt worden nageleefd. Hierdoor wordt de veiligheid vergroot en wordt de overlast van ergernissen in de openbare ruimte teruggebracht.
 • handelen preventief door inspecties uit te voeren en lichten mensen voor.

De BOA’s zijn ingedeeld over verschillende wijken. Voor contact kunt u mailen naar de BOA Ridderveld: Ridderveld: wijkboaridderveld@alphenaandenrijn.nl

Meldpunt openbare ruimte (gemeente)

Voor meldingen over de openbare ruimte kunt u terecht:

 • bij de gemeente via het algemene nummer (0172) – 140172, of u stuur een melding openbare ruimte via internet, klik op: een digitaal formulier of
 • via de app van BuitenBeter (aanbevolen door de werkgroep)

Voorbeelden:

 • Losliggende stoeptegels
 • Kapotte lantaarnpaal
 • Zwerfvuil
 • Overhangende takken
 • Vernielingen aan speeltoestellen en (verkeers)paaltjes
 • Graffiti
 • Omgewaaide boom
 • Overlast van ratten en wespen
 • Geparkeerde vrachtwagens op de Staalweg
 • Defecte ondergrondse afvalcontainers

De gemeente heeft strikte termijnen vastgesteld, waarbinnen uw probleem moet zijn behandeld, zie hierover de volgende link naar de Gemeente Alphen aan den Rijn: servicenormen 

Maakt u een melding aan de gemeente (via telefoon nummer 140172 of internet) informeer het BPSchepenbuurt team (bpschepenbuurt@gmail.com) als het een duidelijk gemeenschappelijk probleem is.

Buurtpreventie

Als er overige zaken zijn waarvoor u de aandacht wilt vragen van de buurtpreventie, WhatsApp Alert of anderszins, dan kunt u een email sturen naar: bpschepenbuurt@gmail.com