Gemeentelijke informatie

 

 

Meldingen openbare ruimte via:

  • formulier of
  • telefonisch: 140172 of
  • BuitenBeter app (aanbevolen door de werkgroep)

Uitvoeringsbesluit 2018 Afvalstoffenverordening Gemeente Alphen a/d Rijn

In artikel 5 van bovengenoemd uitvoeringsbesluit is opgenomen de “Dagen en tijden voor het ter inzamelen aanbieden van afval. De belangrijkste regel in dit kader staat in artikel 5.1.a en b:

  • huishoudelijk restafval, groente-, fruit- en tuinafval, oud papier en karton mag ter inzameling worden aangeboden op de vastgestelde inzamel dag zoals aangegeven in de Afvalkalender tussen 06.00 uur en 21.00 uur;
  • de daartoe aangewezen inzamelmiddelen dienen uiterlijk om 07.30 uur ter inzameling te worden aangeboden op de aangewezen plaats(en) en dienen om uiterlijk 21.00 uur weer verwijderd te zijn van de openbare weg;

Wilt u het volledige uitvoeringsbesluit erop na willen lezen, klik hier.


Met de BUITENBETER app meld je een probleem snel bij de Gemeente. Meteen op de plek en het moment dat jij het signaleert.

Klik hier voor meer informatie en maak gebruik van deze laagdrempelige manier van melding omtrent openbare ruimtes. Ook de Gemeente Alphen aan den Rijn maakt gebruik van deze app en geeft ook terugkoppeling indien u bij de melding een email adres achterlaat. De app kunt u eenvoudig downloaden.


Algemene Plaatselijke Verordening Alphen aan den Rijn 2014

Een gemeentelijke verordening is een regeling die geldt voor iedereen binnen de gemeente, en die vaak tot doel heeft de gemeente netjes en leefbaar te houden voor iedereen. Op grond van de gemeentewet mogen en moeten gemeenten verordeningen uitvaardigen en ook sanctioneren. Klik op Algemene Plaatselijke Verordening Alphen aan den Rijn 2014 om de verordening te openen. In de APV vind u artikelen o.a. over: collecteren (afdeling 2), venten (afdeling 3), verbod vuur stoken (afdeling 8), uitwerpselen rijdieren (artikel 2.58a), etc. etc..


Vergunningen

Voor collectes is altijd een vergunning nodig, echter voor venten is geen vergunning van de gemeente Alphen aan den Rijn meer nodig.

Toezichthouder Goede Doelen heeft een register om snel te controleren of een goed doel erkend is. Heeft u twijfels, klik hier om het goede doel te checken. Niet erkend, waarschuw eerst de politie en stuur dan een WhatsApp Alert


APV mbt venten (huis aan huis verkopers zoals energie en ledenwervingen)

In artikel 5:15 van de Algemene Plaatselijke Verordening staat dat het verboden is om te venten op zondagen en maandag t/m zaterdag tussen 20.00 uur en 08.00 uur.


 

Belangrijke schema’s:

  • Goede doelen collecte schema Alphen aan den Rijn: Klik hier
  • Goede doelen collecte schema Landelijk: Klik hier