Project reconstructie inleiding

Actuele ontwikkelingen rond reconstructie openbare ruimte in en nabij de SCHEPENBUURT

Meld u zich aan om mee te denken en beslissen over de bewoners eisen en wensen in het kader van de reconstructie van openbare ruimte in en nabij de Schepenbuurt, stuur een mail naar bpschepenebuurt@gmail.com ovv reconstructie


06-07-2020 Reminder naar de gemeente

Een reminder is gestuurd naar de griffie, aangezien de werkgroep nog steeds geen reactie heeft ontvangen van de gemeente op de brief van 25 mei jl. De griffie heeft ons gelijk laten weten dat de reminder is doorgegeven aan de betreffende afdeling.


27-05-2020 Antwoord van de gemeente mbt reconstructie Weteringpark 2023

Het Weteringpark is toe aan een opknapbeurt en dat willen we in 2023 gaan uitvoeren. De Gemeente wil graag de biodiversiteit vergroten en bijvoorbeeld eens goed kijken naar het grote blok met eiken. Het is daar nu erg donker en de bomen hebben last van onderlinge concurrentie. Zo zijn er nog wel meer winstpunten te halen. Het is niet de bedoeling om het park rigoureus te veranderen.

De gemeente bevestigd dat de werkgroep Schepenbuurt betrokken gaat worden bij de voorbereiding welke gaan starten in 2022.


25-05-2020 Brief aan Raadsvergadering & mail naar de gemeente

Op de agenda van de raadsvergadering van 28 mei 2020 is onder agenda punt 4.3.g Collegebesluit Investeringsprogramma openbare ruimte opgenomen. Na bestudering van dit document blijkt dat:

  • De Schepenbuurt niet genoemd is in de planning horizon 2020-2025/27 voor enige vorm van reconstructie;
  • Het Weteringpark een reconstructie ondergaat in 2023 en dat in de regel twee jaar voor de uitvoering met de voorbereidingen

De werkgroep heeft op 25 mei 2020:

  1. een brief in gestuurd naar de raadsvergadering waarin gepleit wordt de Schepenbuurt op te nemen in het plan van 2023 tegelijk met de reconstructie van het Weteringpark. Klik hier om de brief te openen. De brief is opgenomen op de agenda van 28 mei 2020 als nagekomen stuk bij het collegebesluit en zal worden opgenomen worden op de lijst van ingekomen stuk bij de gemeenteraad van 25 juni a.s.;
  2. nadere informatie via mail bij de gemeente op te vragen wat exact de reconstructie Weteringpark inhoud en hoe de bewonersorganisaties hierbij betrokken worden;