LOHW visie woningbouw nieuwe wijken

Team LOHW heeft een visie document opgesteld met betrekking tot woningbouw van een nieuwe wijk (primair voormalig Bos Beton terrein, Heimanswetering maar ook de mogelijke Noordrand). De bewoners van de bestaande omliggende woonwijken zien het belang in van een geïntegreerde aanpak met als doel om meedenken en handelen en door de gemeente te worden gezien als partner.

Het visie document is gestuurd naar de griffie met het verzoek om inspreekrecht voor de raadscommissie ruimtelijke en economisch domein van 7 mei 2o20. Op 16 juni 2020 heeft LOHW een brief gestuurd naar de gedeputeerde A. Koning van provincie ZH met als bijlage petitie resultaten ACEWA project en woonvisie document, in het kader van woningbouw op het voormalige Bos Beton terrein .

De documenten: