Wat is en doet WABP?

Wij bieden een dienst waardoor alle WhatsApp Buurtpreventie groepen in kaart worden gebracht. Dit is voor zowel deelnemers als belanghebbenden, zoals de Gemeente, kosteloos.

Door het bundelen van alle WhatsApp preventie-initiatieven op één Website, voorkomen we overlap van groepen. Welhaast iedereen heeft tegenwoordig WhatsApp op zijn of haar smartphone geïnstalleerd staan; meer is ook niet nodig, geen vreemde zaken installeren of extra applicaties toevoegen.

Op wabp.nl is een Buurtpreventie groep, geen losstaande lokale cel. De kracht van Buurtpreventie ligt hem namelijk in de samenwerking met aangrenzende buurten ook als een groep zich over een gemeentegrens bevindt. Een crimineel zal zich niet aan de buurt- of gemeentegrenzen houden. In tegendeel, deze zal juist zo snel mogelijk de plaats des delict willen ontvluchten.

WhatsApp-Buurtpreventie heeft bij verschillende Gemeenten, waaronder Tilburg en Ede, al bewezen dat criminaliteit afnam met ong. 50%. Herkenbaarheid, het laten zien dat een buurt een WhatsApp Buurtpreventiegroep heeft, is een grote succesfactor in het terugbrengen van deze criminaliteit. Dit kan door het aanbrengen van stickers in de buurt of door het profileren van de groep, onder andere via wabp.nl.

Stel: Er is in uw buurt ingebroken. In het nieuws heeft u gehoord over de WhatsApp Preventiegroepen die succes hebben. U vraagt zich af of er ook bij u in de buurt zo’n groep actief is, of wellicht wilt u zich erbij aansluiten? Dan kunt u hiervoor terecht op wabp.nl

Ondanks dat WhatsApp Buurtpreventie een burgerinitiatief is en blijft, is er toch enige structuur nodig. Wabp.nl kan deze structuur bieden, waardoor niet binnen één straat tien verschillende initiatieven langs elkaar heen App-en of de wijkagent benaderen. WhatsApp is een duidelijk en herkenbaar modern medium. Een veelvoud aan WhatsApp applicaties en WhatsApp groepen binnen een buurt komt de efficiëntie nooit ten goede. Juist het behandelen en oplossen van een signalering binnen één lokale groep, werpt vruchten af.

Handige hulpmiddel: Signalementenkaart

WABP enquete onder 185 WABP leden oktober/november 2017: Resultaten

Waardeer deze pagina: dislikelike (No Ratings Yet)

Laden...