Impact bedrijven plan Heimanswetering

PAGINA IS IN ONTWIKKELING

Eind 2019 is bekend geworden dat het voormalige betonfabriek te koop is en dat er kleine bedrijven unit hier gaan ontstaan (zie ook bericht #211).

Diverse SCHEPENBUURT bewoners hebben gemengde gevoelens omtrent dit plan en zijn bezorgd over de negatieve effecten van dit plan voor de veiligheid en leefbaarheid van de Schepenbuurt.

SCHEPENBUURT bewoners hebben zich aangemeld om nader te onderzoeken van de negatieve effecten zijn en wat hierin nog gestuurd kan worden.


april 2020 – Heimanswetering Team vraagt spreektijd in de RC Ruimtelijke ordening en economisch domein om haar bezorgdheid namens de SCHEPENBUURT bewoners met de gemeente te delen.


23-03-2020 – Algemeen Dagblad artikel: “Plastic omzetten in brandstof: Alphen ziet het wel zitten” en de beoogde locatie is het bedrijven terrein Heimanswetering.

Klik hier om het hele artikel erop na te lezen.

Naar aanleiding van dit artikel heeft het Team Heimanswetering contact gehad met de omliggende bewonersgroepen en de WVA en allen zijn tegen dit plan.

Het Team gaat zich beraden hoe samen hier op te reageren.


18-02-2020 – Alphens Nieuwsblad

  • Ingekomen vergunningen: Staalweg 4 , aanleggen inrit. V2020/098
  • Bezwaar – kan op dit moment nog niet
  • Bezoek gemeentehuis mbt publicatie/aankondiging in-en uitrit Staalweg 4 en situatie tekening:

 


Achtergrond informatie:

Dashboard van de gemeente Alphen aan den Rijn: https://ris2.ibabs.eu/alphenaandenrijn

Zie ook:

  • RC Ruimtelijk en economisch domein06-02-2020 Besluitenlijst raadscie red 6 april 2017.docx Uit een van de nadere onderzoeken is inmiddels gebleken dat binnen het gebied Heimanswetering nog een aantal knelpunten opgelost moet worden.
    Gelet op de complexheid van deze vraagstukken in relatie tot de planning van het bestemmingsplan Alphen Stad is er voor gekozen om het gebied Heimanswetering uit het plangebied te knippen.
    In een later stadium zal dan alsnog een bestemmingsplan voor Heimanswetering opgesteld worden, zodat dit gebied ook weer een actueel planologisch kader heeft.

    • ==> Zie hoofdstuk 2b