Snelheid meting Kalkovenweg 2019

Snelheid meting Kalkovenweg

Naar aanleiding van de petitie van een bewoner bij de Kalkovenweg (zie ook de berichten #185 en #189) is een snelheidsmeting uitgevoerd op de Kalkovenweg in de periode april en mei 2019.

De gemeente heeft de werkgroep recentelijk deze meetresultaten laten weten:

  • De V85 (Zie onderstaand uitleg) ligt op 36 km/uur in beide richtingen;
  • Met display open voor verkeer richting Poortwachter is de V85 = 34 km/uur;
  • Verder blijkt dat 36% een snelheidsovertreding hebben begaan (>30 km/uur);
  • Maximum gemeten rijsnelheid 76 km/uur is geweest;
  • Deze uitslag is besproken in het Verkeersoverleg van juni j.l. De uitslag van de metingen zijn, volgens het Verkeersoverleg, acceptabel voor de type weg en is geen reden om extra verhogende maatregelen te nemen;

Uitleg V85De V85 is de snelheid waar 85% van het verkeer onder blijft en is een maat die landelijk in veel veiligheidsanalyses wordt gebruikt. Het betreft eenvoudig recept om na te gaan of een snelheidslimiet overeenstemt met de weg en zijn omgeving: de V85-regel. Dat is de snelheid die door 85% van de automobilisten niet wordt overschreden en door 15% wel wordt overschreden, op een weg met verkeer in normale weersomstandigheden. Deze regel weerspiegelt de snelheid die een ruime meerderheid van automobilisten als redelijk en veilig beschouwt in ideale omstandigheden.

We mogen aannemen dat deze rijsnelheid metingen ook representatief zijn voor de Brigantijn.