Onze voormalige wijkagent Henk te Winkel

Henk te Winkel

Henk te Winkel

Met ingang van 1 september 2018 heeft Henk te Winkel zijn wijk overgedragen aan Roland Jonkman. Henk te Winkel zal vanaf deze datum de buurt Rijnwoude onder zijn beheer krijgen.

Beste buurtbewoners van de Schepenbuurt,

Naar aanleiding van een verzoek vanuit de coördinatoren, heb ik hierbij iets over mijzelf op papier gezet.

“Ik werk sinds 1979 bij de politie.
Na een jaar politieschool, ben ik begonnen in Den Haag waar ik 12 jaar in de surveillancedienst en bij de ongevallendienst heb gewerkt. Tevens was ik enkele jaren ingedeeld bij de Mobiele Eenheid. Hierna ben ik bij de politie in Zoetermeer gaan werken, waar ik vanuit een wijkteam 8 jaar in de surveillancedienst werkte. Beiden gemeentepolitie, wat later Politie Haaglanden werd.
Ik ben toen overgestapt naar politie Hollands-Midden, alwaar ik 5 jaar jaar in de surveillancedienst werkte in Waddinxveen voor Waddinxveen en Boskoop.
Sinds 2005 werk ik als wijkagent/brigadier in Alphen aan den Rijn.
Ik ben wijkagent van diverse buurten gelegen in Noord-West Alphen aan den Rijn, waaronder de SCHEPENBUURT valt.

In mijn politieloopbaan ben ik altijd geïnteresseerd geweest in het werk van de wijkagent. Ik ging vroeger regelmatig met de wijkagent mee en ik heb ook nog een jaar stage gelopen in Boskoop voordat ik wijkagent werd.

Het betreft een zelfstandige functie waarbij ik samenwerk met de collega’s op het team, andere afdelingen bij de politie en verder allerlei partners zoals zorginstanties als GGD, GGZ, verslavingszorg, maatschappelijk werk, gemeente en dergelijke. Hier hoort regelmatig vergaderen en overleg bij.
De wijkagent werkt vooral aan veiligheid en leefbaarheid.
De “oude wijkagent” was veelal bezig met sociale problematiek, bemiddeling e.d.
De “nieuwe wijkagent” houdt zich hier minder mee bezig doordat dit veelal uitbesteedt is aan partners zoals buurtbemiddeling. Hierdoor is er meer tijd voor opsporing.
Je moet hierbij b.v. denken aan samenwerken met de recherche in recherchezaken en zicht op daders krijgen of hebben. Ik vind het belangrijk om de wijk in te gaan voor persoonlijk contact met bewoners. Spreek mij rustig aan als u mij ziet fietsen.

Over de buurtpreventie ben ik heel positief. Zoals de laatste cijfers aantonen is er nog nauwelijks sprake van strafbare feiten zoals inbraken en vernielingen. Samen in de wijk waken over elkaars goed door samen te werken en goede afspraken hierover. Dit uiteraard in samenwerking met partners zoals de politie en de gemeente.

Ik vind het mooi om te zien hoe fanatiek de Werkgroep BPSchepenbuurt team hierin zijn. Verder versterkt het ook de band tussen de bewoners. Laten we vooral doorgaan op deze ingeslagen weg.

Mijn motto is “Samen voor een veilige en leefbare wijk”

Zie “(Aan)Melding” menu – hoe u Henk te Winkel kunt benaderen.