#278-Ondergrondse container/herbestrating Klipper&voortgang bezwaarschrift

Ondergrondse plastic afvalcontainer Brigantijn

In de tweede week van april zijn de ondergrondse afvalcontainers op de Brigantijn vervangen door grotere bakken. Echter de ondergrondse PMD-afvalcontainer op het afval plein tussen de Windjammer en de Marga Klompestraat kon niet teruggeplaatst worden aangezien op die plaats een duiker ligt. Derhalve heeft de uitvoerder besloten geen bak te plaatsen, aangezien dergelijke bakken alleen bij hoogbouw locaties worden geplaatst. De werkgroep heeft met de projectleider gesproken en aangeven dat er wel grote behoefte is aan een ondergrondse PMD-afvalconter in dit deel van de wijk. In de week na Pasen zal de werkgroep geinformeerd worden wat het besluit van de gemeente is. Wordt vervolgd;


Herbestrating Klipper

De herbestrating werkzaamheden aan de Klipper is in eerste week april afgerond. Echter er zijn twee zaken welke nog aandacht nodig hebben van de gemeente:

  1. Tijdens de veelvuldige regenbuien van begin april is opgevallen dat er meer plassen op straat blijven dan voor de bestratingswerkzaamheden;
  2. De oprit bij het transformatorhuis, naast Klipper 3, is gebruikt voor voor tijdelijke opslag van straatstenen. Hierbij is de conditie van deze bestrating verder verslechterd en moet nog hersteld worden;

De gemeente is over bovenstaande punten  op 12 april jl. geïnformeerd


Voortgang ondersteuning bezwaarschrift vergunning V2021/733

  • Het formulier voor medebezwaarmakers / ondersteuning is inmiddels door 185 bewoners / belanghebbenden ingezonden en op 8 april 2021 ingediend en vertrouwelijk gedeeld met de Commissie bezwaarschriften;
  • De werkgroep en LOHW-Team Staalweg is verheugd dat de Schepenbuurt bewoners massaal het formulier hebben ingevuld en ingezonden:

  • Op 19 april om 20.50 uur vindt de hoorzitting plaats bij de Commissie bezwaarschriften omtrent dit bezwaarschrift. In de komende dagen wordt een apart bericht vanuit LOHW gepubliceerd over deze hoorzitting;
Dit bericht is geplaatst in Leefbaarheid, Notification, Veiligheid. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord