WhatsApp buurtpreventie

Wabp staat voor WhatsApp buurtpreventie. Een Wabp groep is een WhatsApp groep waar buren elkaar snel op de hoogte kunnen houden van alarmerende situaties zoals een inbraak of een verdacht persoon etc. Bel altijd eerst 112 en informeer uw buren vervolgens via de app.

Vele buurtpreventies groepen gebruiken WhatsApp applicatie ter ondersteuning van hun buurtpreventie. Zo ook de Schepenbuurt met een eigen groep van deelnemers.

Bij de inrichting van de Schepenbuurt WhatsApp Alert systeem is een protocol gemaakt waar alle deelnemers zich aan dienen te houden voor een effectief en efficiënt preventie middel. Lees deze aub en past het toe zoals beschreven.

De You-tube filmpje op de BPSchepenbuurt site geeft een goed voorbeeld van de WhatsApp Alert toepassing. Bekijk dit filmpje, dan weet u precies hoe het werkt.

Onder dit menu vindt u links voor nog meer informatie: