ACEWA online petitie tekst

via de site www.acewa.nl kunt u de online petitie tekenen

Geen chemische fabriek in woonwijk Alphen a/d Rijn

Petitie tegen een chemische fabriek op de voormalige locatie betonfabriek (Heimanswetering) midden in het Groene Hart en midden in onze woon- gebieden en recreatiegebieden van de Ridderbuurt-Alphen aan den Rijn.

In het AD van 24 maart jl. is een artikel opgenomen omtrent plastic omzetten in brandstof en het gemeentebestuur van Alphen aan den Rijn heeft hier wel oren naar en checkt met een  haalbaarheidsstudie of zij in dat initiatief stapt van afvalverwerker Suez en technologiebedrijf Sepco. Klik hier om dit artikel erop na te lezen. Op internet is er ook een te vinden over deze plannen. Klik hier.

Inmiddels ligt voor de gemeenteraadsvergadering van 23 april a.s. een voorstel van het college van burgemeester en wethouders, agendapunt 4.1.s waarin zowel subsidie wordt verleend en grond op de Staalweg beschikbaar wordt gesteld. Klik hierAls de raad hiermee instemt, staan we voor een voldongen feit.

De beoogde locatie voor deze chemische fabriek is gepland op de voormalige locatie van de betonfabriek, oftewel het bedrijventerrein Heimanswetering. Het bedrijventerrein is omsloten door diverse woonkernen in het Groene Hart. Direct naast het bedrijventerrein ligt het recreatiegebied Weteringpark en Watersport Vereniging Alphen (WVA). Op de lange termijn zullen tegenover het bedrijventerrein in de Gnephoek, mogelijk veel woningen worden gebouwd.

Het zal in eerste instantie gaan om haalbaarheidsstudie om in samenwerking met een afvalverwerkingsbedrijf een chemisch bedrijf op te zetten. De haalbaarheidsstudie zal moeten aantonen of dit financieel-economisch haalbaar is. Na de haalbaarheidsstudie wordt een chemisch bedrijf opgezet om te testen of het haalbaar is om op industrieel niveau van plastic weer olie te maken: de gemeente koopt de grond en verhuurt het dan aan 2 bedrijven die voor 5 miljoen euro een recycling-machine gaan installeren. Wat gaat er gebeuren als uit de test zal blijken dat deze oplossing in de praktijk niet financieel-economisch haalbaar is? Hoeveel gemeenschapsgeld is dan nodig om deze installaties te verwijderen, bodem te reinigen, etc. etc. En mocht de test positief uitvallen dan zit onze woonbuurt tot in lengte van jaren opgescheept met een gevaarlijke chemische fabriek.

Een chemische fabriek omsloten door woonkernen en recreatie/groen gebied is onacceptabel, denk o.a. aan:

 • leefbaar- en gezondheid impact voor de omwonenden en recreanten;
 • risico van brand, ontploffingen;
 • bodem-, oppervlaktewater verontreiniging;
 • invloed van  flora en fauna;
 • stank van de chemische verwerking van plastic;
 • stank van de plastic opslag;
 • de vele vrachtwagens die het plastic komen brengen;
 • zwerfafval door het wegwaaien van plastic tijdens transport en opslag;
 • etc. etc.

Deze bezwaren maken een studie naar financieel / economische haalbaarheid al bij voorbaat overbodig. De bezwaren maken het immers noodzakelijk om voor een dergelijke studie een meer passende locatie te zoeken.

De volgende (bewoners) groepen hebben de handen ineengeslagen om tegen dit plan te protesteren en hebben zich verenigd in team Anti Chemisch Experiment Woonwijk Alphen (ACEWA) t.w.: Marga Klompéstraat, Marie Houtmanstraat, Schepenbuurt, Stromenwijk, Wielingen en WVA.

Teken deze petitie zodat de gemeenteraad dit voorstel in deze vorm afwijst.

Teken deze petitie als u ook tegen een chemische fabriek bent op het bedrijventerrein Heimanswetering. Dit plan moet van tafel.

Laat het niet gebeuren nu we allemaal hard bezig zijn met bestrijding van het Corona-virus dat de gemeente Alphen aan den Rijn dit plan gaat doorzetten.

Naast uw proteststem willen we de gemeente ook graag een alternatief aanbieden. Als het gebied moet worden bebouwd, waar zou uw voorkeur naar uitgaan ? Kies het door u gewenste alternatief.

 • Bebouwing met huizen
 • Ondernemingen van beperkte grootte
 • Experimenten op het gebied van alternatieve energie
 • Geen voorkeur
 • Anders, zoals…………

Zie ook onze website: www.acewa.nl