#286-Inbraak op de Tjalk

Tussen donderdag 2 februari 18:30 en vrijdag 3 februari 16:30 heeft een inbraak plaats gevonden op de Tjalk. De inbraak is via de uitbouw aan de Brigantijnkant geweest. De inbraak vond plaats terwijl de bewoners op vakantie waren.

Buren hebben wel een doffe dreun gehoord welke ze niet thuis kon brengen en lokaliseren. Omdat regelmatig geluiden te horen zijn is hier geen acht op geslagen. Tot de volgende dag toen de inbraak werd ontdekt en de vertaling van de doffe knal gestalte kreeg.

Zie ook politiebericht op Burgernet.

Het blijft altijd lastig om een verantwoorde inschatting te maken om de politie te bellen en een WhatsApp Alert te maken. Weet u niet of er iets aan de hand is, kijk vanuit een veilige afstand, eventueel samen met anderen, wat er aan de hand is. Kun je dit niet, bel de politie (112).

Geplaatst in Inbraak, Leefbaarheid, Notification | Een reactie plaatsen

#285-Buurtschouw 12 december 2022

Buurtschouw

Op 12 december 2022 heeft de werkgroep BPSchepenbuurt samen met de wijkagent, BOA en coördinator Buurtpreventie van de gemeente Alphen aan de Rijn een schouw in de Schepenbuurt gedaan. Primair was deze schouw bedoeld om te kijken naar buurtpreventie gerelateerde onderwerpen.
Onderstaand de bevindingen van deze schouw met enkele adviezen:

Bevindingen:

 • Verlichting bij woonhuizen/achterpaden: Het is ons opgevallen dat een aantal woningen géén of heel traag aanspringende buitenverlichting hebben, waardoor veel donkere plekken vanaf de straat zichtbaar zijn.
  Advies: Zorg dat de buitenverlichting bij uw toegangsdeuren aangaan ruim voordat iemand uw (voor)deur heeft bereikt. Gebruik bij voorkeur geen spaarlampen, want die hebben tijd nodig om op sterkte te komen.
  Een goede verlichting maakt de sociale controle gemakkelijker;
 • Verlichting achter-/zijpaden: De wijkagent vond dat de achterpaden van de huizen aan de Klipper zeer aantrekkelijk zijn voor inbrekers, omdat deze niet (het noordelijk deel) of erg spaarzaam verlicht zijn (het zuidelijk deel).
  Advies: Zorg dat in de nachtelijke uren de verlichting continue werkt in deze donkere achter-/zijpaden. Dit draagt bij aan goede sociale controle;
 • Fietsen in de voortuinen: Bij sommige huizen stonden fietsen buiten, wel op slot maar niet met b.v. een hangslot ergens aan vast gemaakt. Deze fietsen kunnen gemakkelijk opgepakt en in een busje geladen worden.
  Advies: Zet fietsen/etc. altijd op slot en vast aan een vast object in uw tuin. Beter is om deze niet zichtbaar vanaf de straat neer te zetten;
 • Steigers/losstaande trappen: Wees extra alert en preventief als u voor een verbouwing een steiger gebruikt voor meerdere dagen.
  Advies: Zorg dat er geen losstaande trappen, ladders, containers of andere hulpmiddelen voor of achter uw woning staan die het makkelijk maken om naar binnen te klimmen;
 • Openbare verlichting: Tijdens de schouw zijn 6 lantaarnpalen gezien, die niet branden/werken. Goed werkende openbare verlichting helpt voor veiligheid en preventie.
  Advies: Maak onmiddellijk een melding bij de gemeente (tel. 140172) met vermelding van de locatie en het nummer van deze lantaarnpaal. Indien het probleem niet snel wordt verholpen, laat het ook de werkgroep weten via mail bpschepenbuurt@gmail.com;
 • Open internet verdeelkast: Tijdens de schouw een internet verdeelkast aangetroffen, waarbij de voorplaat los voor de kast stond. Het wordt dan heel makkelijk om het internet in onze buurt te verstoren.
  Advies: Maak onmiddellijk een melding bij de gemeente (tel. 140172) met vermelding van de locatie;
 • Hoge struiken in voor-, achter- en zijtuin(en): De wijkagent attendeerde ons dat hoge struiken in voor-, achter- en zijtuin(en) voor inbrekers een goede schuilmogelijkheid bieden.
  Advies: Snoei tijdig en houd uw struiken in de voor-, achter- en zijtuinen laag, zodat sociale controle mogelijk is. Voorkom ook overhangend groen in de openbare ruimte;

Tot slot:

 • De door ons opgestelde punten, die “groen” en verkeersveiligheid gerelateerd zijn, zijn kort besproken en overhandigd aan de BOA en coördinator Buurtpreventie van de gemeente. Zij zullen ervoor zorgen dat deze bij de juiste afdeling van de gemeente komen. Een schouw gerelateerd aan “groen” en verkeersveiligheid zal gepland worden kort voor de zomervakantie 2023;
 • De werkgroep heeft op 13 december 2022 melding gemaakt bij de gemeente van de 6 defecte lantaarnpalen. Het betreft hier een ondergrondse kabelstoring, welke eerst gelokaliseerd moet worden door een meetwagen. De werkgroep heeft hierover extra gecommuniceerd met de gemeente en gevraagd om meer duidelijkheid in de communicatie en tijdstip wanneer dit opgelost zal zijn;
 • De werkgroep heeft op 13 december 2022 melding gemaakt van de open internet verdeelkast zowel bij de gemeente als bij Ziggo. Inmiddels is de kast dicht en op slot, incident gesloten;

De werkgroep wil benadrukken dat u als bewoner een eigen verantwoordelijkheid heeft om problemen m.b.t. openbare ruimte direct te melden bij de gemeente. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling, dan wil de werkgroep dit graag weten via een mail naar bpschepenbuurt@gmail.com.

Geplaatst in Inbraak, Leefbaarheid, Notification, Veiligheid | Een reactie plaatsen

#284-Buurtpreventie overleg & Buurtschouw

Buurtpreventie overleg

Op 8 november 2022 heeft het overleg plaatsgevonden met diverse buurtpreventie-groepen en de coördinatoren van de gemeente Alphen a/d Rijn en de 7 dorpen (Aarlanderveen, Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk, Koudekerk a/d Rijn en Zwammerdam).

De volgende onderwerpen zijn aan bod geweest:

 • Schone gemeente Alphen” – In de gemeente zijn 450 vrijwillige coaches die de plekken in de wijken, waar afvalcontainers staan, schoonhouden en begeleiden d.m.v. bellen als de bakken helemaal vol zijn zodat ze direct geleegd zullen worden en verwijderen van zwerfafval. Het motto is “Schoon, heel en veilig”. Klik hier om de presentatie hierover erop na te lezen;
 • Hoe energiek bent u?” – In de gemeente zijn 30 coaches, dit zijn vrijwilligers die gratis een energieadvies (zonder verplichting) van uw woning doen. Er kan ook een infrarood scan gedaan worden, dit kan alleen in de winter. Klik hier om de presentatie hierover erop na te lezen;
 • Presentatie Politie Alphen aan de Rijn door teamchef John Nieumeijer en Marjolein van Dam. Er zijn in de gemeente Alphen aan den Rijn en de 7 dorpen, 20 wijkagenten. Mede te danken aan de buurtpreventies, zijn er 30% minder inbraken geweest dan vorig jaar. Met rechercheur Marjolein hebben we geoefend hoe je een goed signalement kan onthouden/doorgeven. Klik hier om de samenvatting signalementen erop na de lezen;

Buurtschouw

Na een succesvol overleg op 8 november jl. met de Buurtpreventie coördinatoren samen met de gemeente, politie, BOA is de reguliere buurtschouw in de Schepenbuurt gepland voor maandag 12 december 2022.

Tijdens deze schouw zal gekeken worden naar o.a.:

 • openbare ruimte – denk aan openbaar groen, staat van wegen, fietspaden en wandelpaden etc.
 • veiligheid – denk aan openbare verlichting maar ook verlichting in de poorten, preventieve maatregelen inbrekers, vuilcontainers etc.

U als bewoner van de Schepenbuurt weet natuurlijk als geen ander waar wat verbetert kan worden. De werkgroep vraagt u allen om per mail zo concreet mogelijk aan te geven waar tijdens de schouw opgelet moet worden. We zullen uw punten meenemen naar de schouw. Samen met elkaar kunnen we de Schepenbuurt “veilig en netjes” maken en houden, dus stuur uw inbreng vóór 5 dec. naar bpschepenbuurt@gmail.com.

Geplaatst in Leefbaarheid, Notification, Veiligheid | Een reactie plaatsen

#283-Aanpassing kruising Staalweg-Kalkovenweg

 • In het LOHW bericht #089 van juli 2022 is o.a. gepubliceerd dat de gemeente bevestigd heeft dat het kruispunt Staalweg – Kalkoverweg aangepast zal worden om de verkeersveiligheid daar te verbeteren.

De gemeente gaat de wegversmalling op de Kalkovenweg verwijderen en vóór en ná de kruising met de Staalweg verkeersdrempels aanbrengen (zie onderstaande tekening). De wegmarkering blijft vooralsnog zoals deze nu is.

De gemeente laat ons weten dat de aannemer voornemens is om de aanpassing uit te voeren in week 48 (28 november-2 december). Twee fases:

 • Fase 1: Kalkovenweg afgesloten tussen Staalweg – Rotonde Poortwachter op 29 november
 • Fase 2: Kalkovenweg afgesloten tussen Staalweg – IJzerweg op 30 november

Klik hier om het verkeersplan erop na te lezen.

Tijdens de werkzaamheden houden fietsers doorgang, voor autoverkeer zal tijdelijk geen doorgang zijn tijdens het asfalteren.

Nieuwe situatie:
De wegversmallingen op de Kalkovenweg komen te vervallen
Er komen twee drempels voor en na het kruispunt met de Staalweg
Geplaatst in Notification, Veiligheid | Een reactie plaatsen

#282-Oeverherstel Heimanswetering (T6 Noord)

Een deel van de oevers van de Oude Wetering, Woudwetering en Heimanswetering tussen Leimuiden en Alphen aan den Rijn(T6 Noord) is niet meer in goede staat en voldoet op een aantal plaatsen niet meer aan de veiligheidsnorm. Om deze vaarwegen veilig en in goede staat te houden voor gebruikers en scheepvaart, gaat de provincie deze oevers vervangen. Daarom vervangt de provincie in de komende jaren de zogenaamde oeverbescherming. Na de vervanging van de oevers is de kwaliteit van de vaarweg geborgd voor de toekomst. In het ontwerp projectplan is opgenomen dat 1218 meter oververvanging nodig is aan de Heimanswetering. Klik hier voor meer informatie van de provincie Zuid-Holland.

Bewoners van o.a. de Galjoen hebben naar aanleiding van het herstelplan bericht hierover gekregen van de provincie. Bewoners van Galjoen hebben een bericht verstuurd naar de provincie met o.a. de volgende vragen:

 1. Kunnen dergelijks situaties als bij het kanaal Almelo-De Haandrik ook bij ons aan het Galjoen ontstaan?
 2. Zo ja, wie is er dan verantwoordelijk voor de eventuele schade en de afhandeling daarvan?
 3. Wat zijn de precieze werkzaamheden aan de Heimanswetering, met namen aan de oevers van het Galjoen?
 4. Worden er stalen damwanden aangebracht en worden deze ingetrild?
 5. Worden er klapankers geplaatst die de fundamenten van de huizen kunnen beschadigen? De huizen aan het Galjoen zijn namelijk onderkelderd en schade zou lekkage kunnen veroorzaken?
 6. Wordt na het een aanbrengen van de nieuwe damwand het grondwaterpeil aangetast, waardoor verzakking kan ontstaan?

Inmiddels zijn een tweetal additionele vragen gerezen over het hestelplan:

 • Welke vorm van overlast is te verwachten tijdens de uitvoering van het plan voor de bereikbaarheid van de woningen aan de Galjoen?
 • Welke vorm van overlast is te verwachten voor het langzame verkeer (fietsers en voetgangers) die gebruik maken van de Galjoen?

Heeft u nog aanvullende vragen of wilt u meer weten over het herstelplan, stuur dan een email naar: bpschepenbuurt@gmail.com. De reaktie van de provincie zal t.z.t. gedeeld worden via de site.

Geplaatst in Notification, Veiligheid | Een reactie plaatsen