#275-Storm Eunice trekt over de Schepenbuurt

De storm Eunice heeft flink huisgehouden en ook in onze wijk is de schade aanzienlijk.
De WhatsApp Alert is gebruikt om te waarschuwen tegen rondvliegende panelen, inclusief de uiteindelijke landingsplaats. Op een enkele vergissing na zijn steunbetuigingen op de WhatsApp Alert uitgebleven, waarvoor hulde.
Zover bekend heeft niemand letsel opgelopen door de storm.

De ernstigste schades betreffen een kapotgewaaide serre op de bovenste verdieping van het appartementengebouw, waarvoor de brandweer een deel van de Klipper tijdelijk heeft afgesloten, een stuk van 18 meter dakgoot is afgebroken van huizen aan de Klipper, het dak van de stuurhut van “de Lis”, het onderkomen van de Watersportvereniging Alphen aan den Rijn, lag 10-tallen meters verder in een tuin aan de Schoener en het dak van woningen aan de Tjalk. Ook zijn in alle straten bij huizen dakpannen verschoven of stuk geslagen en er zijn enkele bomen aan de Staalweg, Windjammer, Tjalk en in het Weteringpark omgevallen of hebben takken verloren.

De werkgroep leden leven mee met alle bewoners, die schade hebben geleden door de storm en hopen dat met reparatie de sporen van dit natuurgeweld spoedig verholpen kunnen worden.

Jan. Els en Cornelis

 

Geplaatst in Notification, Veiligheid | Een reactie plaatsen

#274-Ondersteun ons bezwaarschrift voor een veilige Staalweg

LOHW-Team Staalweg heeft op een onlangs verleende bouwvergunning bezwaar ingediend (bezwaarschrift V2021 733). Deze vergunning is er één in een steeds langer wordende reeks voor de bebouwing op het bedrijventerrein aan de Staalweg. Zie het overzicht van LOHW. Ons bezwaar richt zich vooral op de verkeersveiligheid op de Staalweg, die een ontsluitingsweg is voor onze wijk en die ook intensief gebruikt wordt door fietsende schoolkinderen.  De weg heeft geen gemarkeerde fiets- en wandelstroken en de wegbermen zijn matig gestabiliseerd. Sinds de start van de bouwwerkzaamheden zijn al enkele incidenten gemeld (zie bericht #273 met reacties).

Wij tekenen bezwaar aan tegen het gebrek aan daadkracht van de gemeente om vooraf aanvullende verkeersmaatregelen te treffen. De gemeente wacht af tot er overlast ontstaat, terwijl wij voorzien dat er ongelukken gaan gebeuren. Zeker als de drukte inderdaad naar de 4.000 verkeersbewegingen per etmaal gaat zoals de gemeente zelf heeft berekend.

Het bezwaarschrift van Team Staalweg is mede ingediend namens bewoners uit de omgeving Staalweg en andere belanghebbenden. Wij willen u daarom via deze weg vragen om als medebezwaarmaker het bezwaarschrift V2021/773 te ondertekenen.

Hoe meer medebezwaarmakers, hoe sterker we staan.

Wilt u het bezwaarformulier per omgaande invullen en doorsturen, zodat we bij de hoorzitting Commissie bezwaarschriften de lijst met medebezwaarmakers kunnen tonen. Ook kunnen we hiermee aan alle betrokken partijen duidelijk maken wat onze zorgen zijn en hoe breed die worden ondersteund.

Dit bericht zal eerdaags ook gepubliceerd worden op de LOHW site. Eén keer steunen is voldoende.

 

Geplaatst in Leefbaarheid, Notification, Veiligheid | 1 reactie

#273-Staalweg wordt nu al aan gort gereden

De bouwwerkzaamheden zijn net gestart op het industriegebied en de Staalweg wordt nu al aan gort gereden. De kans is dus groot dat dit veel erger gaat worden als ook gestart wordt met bouwen op de andere kavels.

Op 1 februari 2022, heeft een bewoner van de Schepenbuurt de werkgroep geïnformeerd over ernstige schade aan de Staalweg en ons deze foto gestuurd.

Uit de bandensporen is duidelijk te zien dat een vrachtwagen die het bedrijventerrein in- of uitrijdt, dit heeft veroorzaakt. Er is ons inziens een gevaarlijke situatie ontstaan wat alleen verergerd gaat worden als er meer bouwverkeer straks het terrein op gaat rijden met zwaar materiaal.

Op 2 februari heeft de werkgroep BPSchepenbuurt de  verkeersdeskundige van de gemeente hierover geïnformeerd. De verkeersdeskundige zal dit incident gaan oppakken en op korte termijn zijn bevindingen terugkoppelen.

De werkgroep vraagt u als bewoner van de Schepenbuurt en regelmatige gebruiker van de Staalweg ons gelijk te informeren als u verdere verslechtering constateert en/of getuige bent van vrachtverkeer die via de “schouders” van de Staalweg in- en uitrijden. Noteer a.u.b. het kenteken/maak foto met kenteken en stuur uw informatie in via bpschepenbuurt@gmail.com. Bij voorbaat hartelijk dank.

Geplaatst in Notification, Veiligheid | 4 reacties

#272-Schepenbuurt nieuws januari 2022

Er zijn geen berichten updates voor de maand januari 2022

Het maandbericht van LOHW januari staat vol met buurtoverschrijdende berichten over o.a. Ontwikkelingen industriegebied Staalweg, Noordrand team verkeer, Transitievisie Warmte, etc. etc. Klik hier om naar LOHW bericht #076 te gaan.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

#271-Gelukkig Nieuwjaar

De werkgroep BPSchepenbuurt wenst u en uw familie een Gelukkig en Gezond 2022.

Met u hopen we dat 2022 een “normaal” jaar gaat worden, dat Corona volledig onder controle komt en dat geen noodzaak meer is voor extra lockdowns in 2022.

Blijft alert, houd elkaar in de gaten en bied waar nodig een helpende buurthand.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen