#274-Ondersteun ons bezwaarschrift voor een veilige Staalweg

LOHW-Team Staalweg heeft op een onlangs verleende bouwvergunning bezwaar ingediend (bezwaarschrift V2021 733). Deze vergunning is er één in een steeds langer wordende reeks voor de bebouwing op het bedrijventerrein aan de Staalweg. Zie het overzicht van LOHW. Ons bezwaar richt zich vooral op de verkeersveiligheid op de Staalweg, die een ontsluitingsweg is voor onze wijk en die ook intensief gebruikt wordt door fietsende schoolkinderen.  De weg heeft geen gemarkeerde fiets- en wandelstroken en de wegbermen zijn matig gestabiliseerd. Sinds de start van de bouwwerkzaamheden zijn al enkele incidenten gemeld (zie bericht #273 met reacties).

Wij tekenen bezwaar aan tegen het gebrek aan daadkracht van de gemeente om vooraf aanvullende verkeersmaatregelen te treffen. De gemeente wacht af tot er overlast ontstaat, terwijl wij voorzien dat er ongelukken gaan gebeuren. Zeker als de drukte inderdaad naar de 4.000 verkeersbewegingen per etmaal gaat zoals de gemeente zelf heeft berekend.

Het bezwaarschrift van Team Staalweg is mede ingediend namens bewoners uit de omgeving Staalweg en andere belanghebbenden. Wij willen u daarom via deze weg vragen om als medebezwaarmaker het bezwaarschrift V2021/773 te ondertekenen.

Hoe meer medebezwaarmakers, hoe sterker we staan.

Wilt u het bezwaarformulier per omgaande invullen en doorsturen, zodat we bij de hoorzitting Commissie bezwaarschriften de lijst met medebezwaarmakers kunnen tonen. Ook kunnen we hiermee aan alle betrokken partijen duidelijk maken wat onze zorgen zijn en hoe breed die worden ondersteund.

Dit bericht zal eerdaags ook gepubliceerd worden op de LOHW site. Eén keer steunen is voldoende.

 

Geplaatst in Leefbaarheid, Notification, Veiligheid | 1 reactie

#273-Staalweg wordt nu al aan gort gereden

De bouwwerkzaamheden zijn net gestart op het industriegebied en de Staalweg wordt nu al aan gort gereden. De kans is dus groot dat dit veel erger gaat worden als ook gestart wordt met bouwen op de andere kavels.

Op 1 februari 2022, heeft een bewoner van de Schepenbuurt de werkgroep geïnformeerd over ernstige schade aan de Staalweg en ons deze foto gestuurd.

Uit de bandensporen is duidelijk te zien dat een vrachtwagen die het bedrijventerrein in- of uitrijdt, dit heeft veroorzaakt. Er is ons inziens een gevaarlijke situatie ontstaan wat alleen verergerd gaat worden als er meer bouwverkeer straks het terrein op gaat rijden met zwaar materiaal.

Op 2 februari heeft de werkgroep BPSchepenbuurt de  verkeersdeskundige van de gemeente hierover geïnformeerd. De verkeersdeskundige zal dit incident gaan oppakken en op korte termijn zijn bevindingen terugkoppelen.

De werkgroep vraagt u als bewoner van de Schepenbuurt en regelmatige gebruiker van de Staalweg ons gelijk te informeren als u verdere verslechtering constateert en/of getuige bent van vrachtverkeer die via de “schouders” van de Staalweg in- en uitrijden. Noteer a.u.b. het kenteken/maak foto met kenteken en stuur uw informatie in via bpschepenbuurt@gmail.com. Bij voorbaat hartelijk dank.

Geplaatst in Notification, Veiligheid | 4 reacties

#272-Schepenbuurt nieuws januari 2022

Er zijn geen berichten updates voor de maand januari 2022

Het maandbericht van LOHW januari staat vol met buurtoverschrijdende berichten over o.a. Ontwikkelingen industriegebied Staalweg, Noordrand team verkeer, Transitievisie Warmte, etc. etc. Klik hier om naar LOHW bericht #076 te gaan.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

#271-Gelukkig Nieuwjaar

De werkgroep BPSchepenbuurt wenst u en uw familie een Gelukkig en Gezond 2022.

Met u hopen we dat 2022 een “normaal” jaar gaat worden, dat Corona volledig onder controle komt en dat geen noodzaak meer is voor extra lockdowns in 2022.

Blijft alert, houd elkaar in de gaten en bied waar nodig een helpende buurthand.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

#270-Terugblik 2021 en focus 2022

Beste Schepenbuurt bewoners en relaties,

2021 is weer een bijzonder en bizar jaar geworden, in het begin van het jaar leefden we met elkaar op anderhalve meter afstand. In de zomer dachten we dat alles de goede kant op ging en nu zitten we in de “booster” periode en met weer een vervelende situatie van “lock-down”. Wij wensen en hopen met u dat 2022 voor eenieder een beter en “normaal” jaar zal worden.

Ondanks het COVID-19 virus heeft de werkgroep, samen met een aantal bewoners, veel werk verzet. Aan het gemeentebestuur hebben we duidelijke signalen afgegeven om onze leefbaarheidswensen kenbaar te maken. Hiervoor is, o.a. naar aanleiding van de vragenlijst met de analyse/samenvatting over de ontwikkeling Noordrand, het platform LOHW (Leefbare Omgeving Heimanswetering) samengesteld met een eigen website, die op 21 mei jl. de lucht in is gegaan. Alle deelnemers van de BPSchepenbuurt website, zijn daar automatisch bij aangesloten.

Met de gemeente zijn wij voortdurend in gesprek over de verkeerssituatie in onze wijk, waarbij de ontwikkeling van het bedrijventerrein Staalweg tot veel overleg heeft geleid. Binnen het platform LOHW is het team Staalweg gevormd, waarin BPSchepenbuurt vertegenwoordigd is. Recentelijk hebben we een verkeersschouw gehouden en het team Staalweg gaat zich beraden over de te nemen vervolgstappen.

Wat gebeurde er nog meer in 2021:

  • Een aantal buurtbewoners hebben, zodra het mogelijk was, de jaarlijkse herhalingsopleiding Reanimatie en AED-training gevolgd. Vele gecertificeerde bewoners hebben zich opgegeven als hulpverlener bij HartslagNu;
  • Eind augustus is er een openbare laadpaal voor elektrische motorvoertuigen geplaatst op de parkeerplaats Klipper naast het appartementengebouw;
  • Fietsendiefstal uit tuinen zowel in de Schepenbuurt als in de aangrenzende buurten;
  • Helaas zijn 2 inbraken en inbraakpogingen in onze wijk geregistreerd;
  • Op 3 november is de jaarlijkse veiligheidsschouw gehouden in het kader van Donkere Dagen Offensief 2021, dat enkele waardevolle adviezen heeft opgeleverd;
  • De WhatsApp Alert van de Schepenbuurt is gelukkig dit jaar beperkt gebruikt door de bewoners/werkgroep, maar: Blijf alert.

De LOHW-nieuwsberichten over de verkeersveiligheid Staalweg, Noordrand ontwikkelingen, reconstructies, etc., verschijnen op de LOHW-website en in de berichtgeving op BPSchepenbuurt zal de communicatie zich beperken tot de link naar het artikel. Bent u nog niet aangemeld bij de LOHW-berichtgeving, klik hier.
De werkgroep BPSchepenbuurt zal zich vooral richten op de veiligheid en ontwikkelingen binnen de buurt.

De werkgroep BPSchepenbuurt wenst u Fijne Kerstdagen en een Gelukkig en Gezond 2022.

En: Denk eraan om enkele lichtjes te laten branden wanneer u weggaat (en niet alleen tijdens de feestdagen), want hiermee laat u een aanwezigheidsindruk achter.

Wees alert, houd elkaar in de gaten en bied waar nodig een helpende buurthand.

Geplaatst in HartVeilig, Inbraak, Leefbaarheid, Notification, Veiligheid, WhatsApp | Een reactie plaatsen