#225 – Schepenbuurt nieuws april 2020

Alert(s)

  • Geen WhatsApp Alerts in april 2020

Bericht(en)

Op de oproep in bericht #222 hebben weer een aantal Schepenbuurt bewoners zich aangemeld als Hulpaanbieder. Tot op heden is één aanvraag voor hulp ontvangen. Schroom niet om hulp te vragen voor het uitlaten van een huisdier, of voor het doen van boodschappen.
De coördinator heeft zich inmiddels aangesloten bij een soortgelijk initiatief van Jumbo.


Leefbare Omgeving HeimansWetering (LOHW)

Het kan u niet zijn ontgaan dat de actie van het ACEWA team, met als doel het plan van de gemeente, om een plastic recycling fabriek op het Heimanswetering terrein, “van tafel te halen” succesvol was.

Een speciale webpagina is aangemaakt op de bpschepenbuurt site (Projecten/ACEWA) waar u veel meer over dit onderwerp kunt lezen.

Op 10 april 2020 heeft het team een brief met conclusies en statistieken van deze petitie gestuurd aan de gemeente. Hiermee is het project succesvol beëindigd, met dank aan alle betrokkenen en ondertekenaars. Op 7 mei 2020 zal het team tijdens de raadscommissievergadering inspreken en een toelichting/samenvatting geven van onze vragen over de inrichting van het Heimanswetering terrein.

Samen met de buurt buren zal het team Heimanswetering (bewoners van de Schepenbuurt) de belangen van omwonenden behartigen voor een bebouwing, die past in onze woonomgeving. De coördinatoren van de buurt buren zullen onder team Leefbare Omgeving HeimansWetering (LOHW) zich hiervoor inzetten.

Op 27 april is een visie document woningbouw nieuwe wijken opgesteld door LOHW en naar de griffie gezonden voor de raadscommissie-vergadering ruimtelijk en economisch domein op 7 mei a.s.

Op het hoofdmenu vindt u een nieuwe tabblad Projecten/LOHW/berichten, waar u alle nieuws over dit onderwerp kunt volgen.

De vergunning aanvraag voor een inrit op de Staalweg 4 is inmiddels door de gemeente geweigerd.  Zie Motivering besluit.


Speelruimteplan 2020-2024 – vervanging speeltoestel 

Van de gemeente Alphen aan den Rijn heeft de werkgroep eindelijk voorstellen gekregen omtrent nieuwe speeltoestellen voor het Weteringpark als vervanging van de verwijderde speeltoestellen in november 2019.

Aangezien niemand van de Schepenbuurt zich heeft aangemeld om mee te helpen om tot een keuze te komen (zie bericht #215), zal de werkgroep zelf een keuze maken, in overleg met buurtpreventie Marga Klompéstraat bewoners. De keuze van beide buurtgroepen is voor optie 2, onder de voorwaarde dat geen zand wordt gebruikt als ondergrond. Klik hier voor meer informatie.


Wist u dat . . .

 

 

 

  • . . . HartslagNu op 8 april  aangescherpte richtlijnen voor en tijdens een reanimatie in verband met het coronavirus heeft gepresenteerd. Alle burger hulpverleners hebben hierover een bericht ontvangen. Klik hier om de aangescherpte richtlijnen te lezen;
  • . . . onder het tabblad Projecten/ACEWA al het openbare nieuws omtrent het project ‘Actie Chemische Experimenten Woonwijk Alphen’ opgenomen is. Op de site van ACEWA vindt u nog meer informatie over dit project en de petitie resultaten;
  • . . . de gemeente maatregelen heeft getroffen om de eikenprocessierups te bestrijden, klik hier voor meer informatie. Bewoners kunnen meehelpen bij de bestrijding, door nesten bij de gemeente te melden. De eikenprocessierupsen zijn te herkennen aan de witgrijze, bolvormige nesten aan de stammen of dikkere takken van de eikenbomen. U kunt melding maken via de website of door te bellen naar 140172;

Over Jan Teeuwen

Coordinator/voorzitter, WhatsApp Alert beheerder, WebMaster Jan heeft zich opgegeven cursus Reanimatie/AED cursus
Dit bericht is geplaatst in HartVeilig, Leefbaarheid, Notification. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *