Speeltoestellen SCHEPENBUURT

Actuele ontwikkelingen rond speeltoestellen in en nabij de SCHEPENBUURT

Meld u zich aan om mee denken en beslissen over de inrichting van de speelruimtes in het Weteringpark

 


20-02-2020 – Plan en begroting goedgekeurd in de raadvergadering

De raadsvergadering heeft het uitvoeringsplan goedgekeurd, maar de speelruimteplan visie moet verder uitgewerkt worden de komende maanden.


11-02-2020 – Afstemming werkgroep met gemeente

De werkgroep heeft in overleg met de gemeente afgesproken dat het verwijderde toestel in het voorjaar 2020 zal worden vervangen. Zodra de gemeenteraad het speelruimteplan akkoord bevind, zullen een aantal voorstellen worden gemaakt waaruit de bewoners uit kunnen kiezen.


05-02-2020 – Brief/mail aan gemeente raad

De werkgroep heeft een brief/mail naar de griffie van de gemeente Alphen aan den Rijn verstuurd om te pleiten dat reeds verwijderde onveilige speeltoestel als eerste vervangen zullen worden in het voorjaar 2020 in plaats van 2022. De brief/mail is opgenomen als inkomen stuk in de RC Sociaal en maatschappelijk domein van 6 februari 2020 en is gedeeld met alle raadsleden. De werkgroep heeft geen gebruik gemaakt van inspreekrecht, aangezien o.i. de inhoud duidelijk is.


28-01-2020 – Speelruimteplan Alphen aan den Rijn:

Op 28 januari heeft de gemeente het concept speelruimteplan goedgekeurd en deze zal op 6 februari in de gemeente raad worden besproken. Voor de wijk Oudshoorn is het plan als volgt:

Klik op deze link om het volledige document te openen. Samenvattend voor Weteringpark:

2020:

  • 25B- Sportplek  complete herinrichting halfpipe/basketbal/tafel tennis gebied

2022:

  • 23 – vervanging van de klimmen/klauteren en glijden (verwijderd eind 2019)
  • 26 –  complete herinrichting waterbakken en waterpompen gebied

22-01-2020 – Vooraankondiging publicatie speelruimteplan Alphen a/d Rijn  (bron: Alphens Nieuwsblad 21-01-2020)


02-12-2019 – Mail naar gemeente over verwijderen van speeltoestellen:

De werkgroep heeft op 2 december een mail gestuurd naar de gebiedsadviseur van de gemeente met de vraag wat de reden hiervoor is, wat er voor in de plaats komt en waarom de bewoners en bewonersgroepen hiervan niet op de hoogte zijn gebracht. Tot op heden heeft de gemeente nog niet gereageerd op onze mail, ondanks diverse verzoeken/reminders. Reaktie eindelijk ontvangen na 3e reminder op 28 januari, met verwijzing naar het gepubliceerde speelruimte plan.


28-11-2019 – Speeltoestellen Weteringpark verwijderd

Eind november heeft de gemeente de speeltoestellen (klimmen, klauteren en glijden) naast het voetbalveld in het Weteringpark zonder enige berichtgeving en omwonenden te informeren verwijdert.

Uit diverse regionale publicaties, blijkt dat de gemeente op vele plaatsen speeltoestellen  heeft verwijdert zonder en/of gebrekkige aankondiging van deze verwijderen


01-08-2019 – Plaatsing tafeltennistafel in het Weteringpark

Medio juli is een betonnen tafeltennis tafel geplaatst door de gemeente voor de jeugd in het Weteringpark nabij de halfpipe/basketbalveld.