#254 – Schepenbuurt nieuws – maart 2021

WhatsApp Alert(s)

Geen WhatsApp Alerts in maart 2021

Gepubliceerde bericht(en)

 • #252-Analyse/samenvatting Webinar & Noordrand ontwikkelingen;
 • #253-Hoorzitting Commissie Bezwaarschriften – vergunning in-/uitrit verlening, zie ook onderstaand artikel “Uitrit op de Staalweg”;

Noordrand 0ntwikkelingen

Voor het klankbordgroep overleg van 10 maart jl. heeft de werkgroep LOHW KBG Noordrand een document ingediend met 13 verkeersknelpunten welke al bestaan / gaan ontstaan met het ontwikkelen van de Noordrand en de ontsluiting via de geplande straten (Herenweg en Kalkovenweg). Klik hier. Dit document wordt in april met het projectteam Masterplan Noordrand besproken.

Op 15,  23 en 30 maart heeft het projectteam Masterplan Noordrand online informatie bijeenkomsten georganiseerd. Op deze avonden werden na een korte presentatie in break-out sessies dieper op de thema’s ingegaan. Op de site van het project zullen de vragen en antwoorden van deze online informatie thema avonden worden gepubliceerd. Klik hier.

Veel bewoners van de Schepenbuurt en Feministenbuurt hebben in de online informatiebijeenkomst zowel mondeling als schriftelijk gereageerd naar het projectteam om verontrusting te uiten over de voorgestelde ontsluiting van de Noordrand.
Meerdere mogelijke ontsluitingsvoorstellen zijn ingediend.


Uitrit op de Staalweg

De hoorzitting naar aanleiding van het bezwaarschrift tegen de vergunningverlening voor een in-/uitrit halverwege de Staalweg heeft plaatsgevonden op 23 maart jl.

In deze hoorzitting heeft LOHW een duidelijk pleidooi gehouden met 3 relevante aandachtspunten:

 1. groenvoorziening, wat de reden was om de eerste aanvraag te weigeren,
 2. bij geen van de  ingediende vergunningsaanvragen is een gedegen verkeersveiligheid onderzoek uitgevoerd,
 3. uit de WOB documentatie blijkt dat de gemeente niet volgens een gecontroleerd proces heeft gewerkt.

Naast de jurist en beheerder openbare ruimte van de gemeente waren ook juristen en vertegenwoordigers van Adriaan van Erk Ontwikkeling aanwezig en een tiental belangstellenden. U kunt de hoorzitting terug kijken (35 minuten). Echter de opname is te groot om deze op te nemen op de site, stuur een e-mail naar bpschepenbuurt@gmail.com ovv hoorzitting, dan zorgen wij dat u via We Transfer de uitzending kunt ophalen om terug te kijken.

In de loop van april wordt het advies van de Commissie bezwaarschrift bij het college ingediend, waarna een definitieve beslissing zal worden genomen.


Ontwikkelingen bedrijventerrein Staalweg

Een eerste bedrijf dat zich wil gaan vestigen op het bedrijventerrein aan de Staalweg (voormalig Bos Beton) is bekend.
Het bedrijf Boxxparq wil 80 hoogwaardige bedrijfsunits en opslagboxen realiseren op de oostzijde van het terrein.


Schone Lucht Akkoord (SLA)

Als gevolg van blootstelling aan luchtverontreiniging leven we op dit moment gemiddeld 9 maanden korter en er zullen jaarlijks 11.000 mensen vroegtijdig overlijden.” Deelnemende partijen zoals de gemeente Alphen aan den Rijn en vele andere gemeenten en provincies hebben dit akkoord ondertekend.  Gezamenlijk doel is om in 2030 minimaal 50% gezondheidswinst uit binnenlandse bronnen te realiseren ten opzichte van 2016.

Een van de genoemde sectoren is houtstook. In totaal zijn 12 maatregelen genoemd rondom houtstook. Houtkachels zijn nu de grootste fijnstofbron.
Klik hier voor informatie over het Schone Lucht Akkoord.
In de raadsvergadering van 25 maart jl. heeft de raad het uitvoeringsplan Schone Lucht Akkoord vastgesteld. Klik hier en kijk naar agendapunt 4.1.b.
Ter info: LOHW heeft dit thema ook opgenomen in de agenda.


LOHW agenda

Via de vragenlijst van LOHW met betrekking tot de Noordrand ontwikkelingen, hebben een aantal bewoners uit meerdere buurten in de wijk Oudshoorn aangegeven dat zij zich willen inzetten voor de LOHW-activiteiten / agenda zoals:

 • Projecten: Noordrand, Gnephoek en Bouwlocatie Bruijnes (verlengde Bruins Slotsingel);
 • Thema’s over de effecten van alle plannen in en rond de huidige woonwijk , zoals: Regionale Energiestrategie (RES), Waterhuishouding, Verkeer (mobiliteit, ontsluiting, veiligheid), Wijkvoorzieningen, Participatie projecten Alphen aan den Rijn, Schone Lucht Akkoord (SLA), Duurzaamheidsprogramma 2021-2050 etc.;

Wilt u zich ook inzetten voor uw woonomgeving voor één of meerdere onderwerpen, laat het ons weten, want LOHW heeft uw hulp hard nodig om met elkaar een leefbare omgeving te ontwikkelen en behouden. Meldt je aan via lohw20@gmail.com.

Laat LOHW ook weten als u rechtstreeks communiceert met de gemeente over één van deze agendapunten, dit om te voorkomen dat we langs elkaar werken.


Wist u dat . . .

 

 

 • . . .door de kleine verruiming van de coronamaatregelen het mogelijk is om een reanimatie en AED bedieningscursus te volgen. De werkgroep heeft in overleg met Vitaal opleidingen besloten, om pas in het najaar 2021 cursussen in te plannen;
 • . . . de oproep aan Schepenbuurt bewoners om een bijdrage te leveren aan de discussie omtrent Regionale Energiestrategie (RES) nog geen aanmeldingen heeft opgeleverd;
 • . . . in de raadscommissievergadering van 1 april 2021 vanaf 19.30 uur twee interessante agendapunten staan (klik hier om deze vergadering te volgen of terug te kijken):
  1. agenda 2.b – Vestiging Plastic recycling
  2. agenda 3- Eerste debat Duurzaamheidprogramma 2021-2050.
Dit bericht is geplaatst in HartVeilig, Leefbaarheid, Notification, Veiligheid. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *