#256 – Schepenbuurt nieuws april 2021

WhatsApp Alert(s)

Op 8 april heeft de werkgroep een burgeralert doorgezet n.a.v. een vermissing van 11 jarig kind in een nabije buurt. Het kind is gelukkig snel en in goede gezondheid gevonden;

Gepubliceerde bericht(en)

#255-Inbraak poging Tjalk; de bewoner geeft aan dat de politie alert heeft gereageerd op de melding via 112;


Noordrand 0ntwikkelingen

De LOHW-KBG heeft in april twee overlegbijeenkomsten gehad met het projectteam Masterplan Noordrand, t.w. op:

 • 7 april: waarin besloten is om met een kleine groep de verkeersproblematiek in kaart te brengen en uit te werken.
  Vervolgens is besproken dat de verkeersintensiteit in de Schepenbuurt & Feministenbuurt gemeten moet worden.
  Zie voor verdere informatie bij Team-Verkeer;
 • 21 april: waarin de gemeente een toelichting geeft over de participatieparagraaf in het rapport naar het college en over de data voor de vervolg stappen in het proces.

De belangrijkste data zijn: 11 mei, dan moet LOHW-KBG de input ingeleverd hebben, want op 12 mei wordt het rapport naar het college gestuurd. Het overleg in de raadscommissie is op 10 juni gepland, en op 24 juni wordt de besluitvorming door de gemeenteraad verwacht.


LOHW-Team Verkeer

De gemeente heeft besloten om samen met LOHW-Team Verkeer een werkgroep te vormen.

Team Verkeer bestaat thans uit vijf inwoners uit de Schepenbuurt, Feministenbuurt en Appelenburg.
In de werkgroep zitten ook twee leden van de gemeente AadR .

In het kennismakingsoverleg van 22 april jl. zijn de volgende doelstellingen vastgesteld:

 • In beeld brengen van de (huidige) verkeersintensiteit omgeving Noordrand, met behulp van de Telraam applicatie op nog nader vast te stellen locaties;
 • Vergelijken gemeten intensiteit t.o.v. de theoretische opgestelde verkeersmodellen rondom Noordrand;
 • Zoeken naar (potentiële) oplossingen n.a.v. het 13-punten verkeersknelpunten LOHW document;
 • Onderzoeken verkeersbewegingen vanuit de Noordrand;
 • Alternatieve ontsluitingen bespreken;
 • Input leveren voor visieontwikkeling;

Volgende overleg is gepland medio mei


Uitrit op de Staalweg – Verdaging beslistermijn

Op 23 april laat de gemeente via een brief het volgende weten:

Het college heeft echter meer tijd nodig om een beslissing op uw bezwaarschrift te nemen.

Wij verdagen hierbij de beslistermijn met 6 weken. Dit betekent dat u uiterlijk 10 juni 2021 een beslissing van het college op uw bezwaren kunt verwachten


LOHW-Team Actieven

LOHW heeft een nieuw team kunnen opzetten met hulp van bewoners, die aangegeven hebben actief betrokken te willen zijn bij diverse thema’s die onze buurten aangaan.

LOHW-Team Actieven bestaat thans uit negen personen uit de volgende straten:  A. Jacobstraat, G.v.d.Molenstraat, J.deB. Kemperstraat (4x), Wielingen, Windjammer (2x).

Op 21 april heeft LOHW-Team Actieven  een online kennismaking bijeenkomst georganiseerd met een aantal bewoners die zich via de vragenlijst zich hiervoor hadden opgegeven. Het werd een zeer geanimeerde bijeenkomst, met een aantal interessante discussies zoals de zorgen over de Noordrand met als belangrijkste thema de zorg om de ontsluiting. Daarnaast hebben we gesproken over participatie in het algemeen, energietransitie en groenvoorziening.

Tijdens deze bijeenkomst zijn een aantal ideeën getest over de wijze waarop we de inbreng van buurtbewoners willen gaan organiseren. Hiervoor zal binnenkort een LOHW website ingericht worden, waarin een ieder informatie kan plaatsen over een bepaald thema.
Op een later tijdstip ontvangt u over deze website meer informatie.

U kunt zich nog aanmelden voor het LOHW-Team Actieven, want met uw hulp en kennis van de lokale situatie kan het uitwerken van de thema’s sneller gerealiseerd worden. Aanvullende thema’s zijn welkom, schroom niet deze in te brengen.
Meldt je aan en/of stuur je thema naar lohw20@gmail.com


Wist u dat . . .

 

 

 • . . .  de gemeente ook voor 2021 maatregelen heeft getroffen om de eikenprocessierups te bestrijden. Bewoners kunnen meehelpen bij de bestrijding, door nesten bij de gemeente te melden. De eikenprocessierupsen zijn te herkennen aan de witgrijze, bolvormige nesten aan de stammen of dikkere takken van de eikenbomen. U kunt melding maken via de website of door te bellen naar 140172;
 • . . .  in de maand april een welkom bord in het Weteringpark 2x met graffiti is besmeurd. Na melding via BuitenBeter  heeft de gemeente het bord weer schoongemaakt;
Dit bericht is geplaatst in Inbraak, Leefbaarheid, Notification, Veiligheid, Weteringpark. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *