#232 – Schepenbuurt nieuws september 2020

WhatsApp Alert(s)

In september zijn twee berichten gepubliceerd welke niet thuis horen op de WhatsApp Alert van de Schepenbuurt: op 10 september – “hond in de tuin” en op 28 september – oproep om zich aan te sluiten bij een andere app. De werkgroep vindt het jammer dat er nog steeds bewoners zijn die zich niet houden aan het protocol.

Bij een onjuist bericht kan de beheerder de WhatsApp Alert groep blokkeren en de berichtmaker zal gevraagd worden het bericht voor iedereen te verwijderen.
Alleen de maker van het bericht kan deze actie uitvoeren.
Dat dit niet altijd tot het gewenste resultaat leidt, is vervelend voor alle deelnemers en is voor enkelen aanleiding uit deze WhatsApp Alert groep te stappen.

  • Houd de WhatsApp Alert “zuiver” en gebruik deze alleen waarvoor deze is bedoeld.
  • Voorkom ergernis want alleen samen kunnen wij onze buurt veilig houden.

Wilt u aanmelden bij de WhatsApp Alert groep van de Schepenbuurt, klik hier voor het inschrijfformulier.

Bericht(en)

Geen berichten


Buur-help je buren

Het gaat niet goed met het aantal Corona besmettingen, IC- en ziekenhuisopnames in Nederland. Deze getallen zullen in de komende dagen zeker gaan oplopen. Dit kan betekenen dat er weer huishoudens in de Schepenbuurt in isolement kunnen komen. Als een huisgenoot Corona heeft, dan adviseren wij ze hun naaste buren te informeren en te vragen of ze kunnen helpen door af en toe boodschappen te doen. Wanneer dat niet lukt, stuur dan een email naar bpschepenbuurt@gmail.com o.v.v. buur-help je buren, dan zal Annet, onze coördinator, kijken wie er beschikbaar is voor hulp. Eventueel kunt u ook de boodschappen brengen opstarten bij AH, Jumbo of COOP.

Wij hopen en verwachten dat er nog steeds hulpverleners beschikbaar zijn om  Schepenbuurtgenoten te helpen.


Praat mee met de Noordrand

Inmiddels zijn de 4 fasen met betrekking tot het participatie proces” praat mee met de Noordrand” afgesloten.

Klik hier om de resultaten van de beschikbare verslagen te downloaden.

Zie ook opmerkingen m.b.t. participatie in het rubriek LOHW.


Leefbare Omgeving HeimansWetering (LOHW)

Begin september heeft LOHW een antwoord gekregen op de brief van 6 juni m.b.t. mogelijke woningbouw op het voormalige Bos Beton terrein. Klik hier.

Op 7 september laat wethouder G. van As het volgende weten: “dat ik op 17 september a.s. een gesprek heb met de verantwoordelijke gedeputeerde Anne Koning. Daarin zal ik de locatie Van Schip en Bos Beton v.w.b. woningbouw aan de orde stellen! Ambtelijk advies was negatief; maar wie weet!“. Na het gesprek van 17 september krijgt LOHW de schriftelijke conclusie van het: “Er wordt gezamenlijk geconcludeerd dat woningbouw hier niet mogelijk is, zo lang naburig bedrijf Van Schip niet wenst te vertrekken”.  

Op 15 september heeft LOHW een gesprek met de gemeente gehad naar aanleiding van het woonvisie document van LOHW en onderwerp van inspreekrecht was op de raadsvergadering van 7 mei jl. (zie berichten #225 en #227). De LOHW woonvisie kan een basis zijn voor verdere participatie m.b.t. o.a. Noordrand. Enkele actiepunten zijn overeengekomen en een vervolg afspraak is gepland voor begin oktober.

Op 24 september heeft het Hoogheemraadschap van Rijnland schriftelijk het besluit  over het bezwaarschrift tegen dam met duiker op de Staalweg 4 bekend gemaakt. Besluit luidt: “Wij hebben besloten het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren voor zover het is ingediend namens LOHW. Voor zover het bezwaarschrift is ingediend op persoonlijke titel door 2 bewoners, hebben wij besloten uw bezwaar ongegrond te verklaren, Dat betekent dat de vergunning in stand wordt gelaten”. 

Er zijn een aantal artikelen in september gepubliceerd en opgenomen op de site die het lezen waard zijn. Klik hier.


Investeringsprogramma reconstructie openbare ruimte 2020-2025

In het voorgaande maandbericht heeft de werkgroep een oproep gedaan om melding te maken van locaties openbare ruimte welke in 2021 onderhoud nodig hebben. Van meerdere bewoners hebben wij  informatie ontvangen waarvoor hartelijk dank.

Op 15 september heeft de werkgroep samen met de gemeente een schouw uitgevoerd in de Schepenbuurt.
Dit heeft geresulteerd in een lijst van vele aandachts-/
verbeterpunten. Met deze lijst gaat de gemeente onderzoeken wat de mogelijkheden zijn binnen het budget van klein onderhoud 2021. Enkele verbeterpunten zullen gelijk opgepakt worden in verband met veiligheidsrisico’s, want die vallen niet onder het investeringsprogramma, zoals: Heuvelweg asfalteren, losse/scheve stoeptegels opnieuw vlak leggen bij de ondergrondse containers Brigantijn/Marga Klompéstraat, onderhoud van groen en verwijderen onkruid in de gehele buurt.

Naar aanleiding van een voorstel van de gemeente om de betonblokken/kunststof palen op het trottoir van de Brigantijn welke niet op de straathoeken staan, te verwijderen heeft de werkgroep de bewoners gevraagd naar hun mening. Zodra dit proces is afgerond zal het resultaat gedeeld worden met de gemeente.

Wij willen bewoners van de Schepenbuurt dringend vragen om incidenteel of urgent onderhoud openbare ruimte direct te melden bij de gemeente en/of via de app BuitenBeter. Voorbeelden van urgent onderhoud zijn o.a.: losse/scheve stoeptegels, defecte verlichting/speeltoestellen, defecte ondergrondse containers, etc.

De ervaring leert dat een melding via de app BuitenBeter snel tot een oplossing leidt.
De werkgroep stelt het op prijs als u uw melding door wilt sturen naar bpschepenbuurt@gmail.com, want dan kan de werkgroep in het reguliere overleg met gemeente de niet opgeloste meldingen bespreken.


Wist u dat . . .

 

 

  • . . . op 11 september welkom borden in het Weteringpark zijn geplaatst, klik hier;
Dit bericht is geplaatst in Leefbaarheid, Notification, Veiligheid, Weteringpark, WhatsApp. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *