#227 – Schepenbuurt nieuws – mei 2020

Alert(s)

Op 19 mei heeft de beheerder een alert doen uitgaan naar aanleiding van een Burgernetbericht omtrent verdachte collectanten in de Ambachtenbuurt, zie bericht #225.

Bericht(en)

Op 19 mei – bericht #225-Burgernetactie collectanten. De werkgroep heeft navraag gedaan naar dit incident bij de politie en gemeente. Vooralsnog geen antwoord ontvangen.


Leefbare Omgeving HeimansWetering (LOHW)

Op 7 mei heeft het LOHW team 2x gebruik gemaakt van inspreekrecht tijdens de raadscommissie ruimtelijk en economisch domein, naar aanleiding van:

1- open brief en petitie resultaten en gepleit voor 5-tal onderwerpen. Klik hier om inspreekdocument te openen;

2- visie woningbouw nieuwe wijken en een aantal uitdagingen nader omschreven.
Klik hier om inspreekdocument te openen;

In Raadscommissie vergaderingen zijn diverse technische vragen en antwoorden behandeld gerelateerd aan dit onderwerp.

De gemeente heeft de vergunning aanvraag voor een inrit op de Staalweg 4 geweigerd. Aangezien de vergunning aanvrager nog recht op bezwaar heeft (6 weken), heeft team LOHW gemeend toch bezwaar te maken voor het geval de vergunning aanvrager bezwaar aantekent.

Op 15 mei heeft team LOHW bezwaar aangetekend bij het Hoogheemraadschap van Rijnland, tegen het verstrekken van een vergunning voor plaatsing van een dam met duiker op de Staalweg 4 (zaaknummer 2020-010312). Duidelijk is dat de in-/uitrit aanvraag en plaatsing van een dam gerelateerd zijn aan elkaar. Klik hier.

Op de Raadsvergadering van 28 mei heeft RijnGouweLokaal een motie ingediend omtrent het voormalige BosBeton terrein.
Ga naar pagina Projecten/LOHW/berichten voor meer informatie.


Investeringsprogramma reconstructie openbare ruimte 2020-2025

Op de agenda van de raadsvergadering van 28 mei is onder agenda punt 4.3.g Collegebesluit Investeringsprogramma openbare ruimte opgenomen.
Na bestudering van dit document blijkt dat:

 • De Schepenbuurt niet genoemd is in de planning horizon 2020-2025/27 voor enige vorm van reconstructie;
 • Het Weteringpark een reconstructie ondergaat in 2023 en dat in de regel twee jaar voor de uitvoering met de voorbereidingen wordt gestart;

Klik hier voor het inzien van het investeringsprogramma reconstructie openbare ruimte.

De werkgroep heeft gemeend:

 1. een brief in te sturen naar de raadsvergadering waarin gepleit wordt de Schepenbuurt op te nemen in het plan van 2023, tegelijk met de reconstructie van het Weteringpark. Klik hier om de brief te openen. De brief is opgenomen op de agenda van 28 mei 2020 als nagekomen stuk bij het collegebesluit. Deze zal opgenomen worden op de lijst van ingekomen stukken bij de gemeenteraad van 25 juni a.s.;
 2. nadere informatie via mail bij de gemeente op te vragen wat de exacte reconstructie van het Weteringpark  inhoudt en hoe de bewonersorganisaties hierbij betrokken zullen worden. Op 25 mei 2020 kregen we de gevraagd informatie. Klik hier voor deze informatie

Eikenprocessierups Weteringpark

De risico gebieden in het Weteringpark, waar de eikenprocessierups kan voorkomen, zijn in rood aangegeven. Eikenbomen met eikenprocessierupsen zijn te herkennen aan de bolvormige, witgrijze nesten op de stammen of dikkere takken. Deze nesten zullen met hoge prioriteit worden bestreden.

Op www.alphenaandenrijn.nl/eikenprocessierups vindt u meer informatie over de eikenprocessierups. U kunt via de website een melding doen als u  een nest hebt gezien of door te bellen naar 14-0172. Door een foto en beschrijving van de locatie toe te voegen, kan de gemeente het nest snel verwijderen.


Speelruimteplan 2020-2024 – vervanging speeltoestel 

Begin mei heeft de werkgroep aan de gemeente bevestigd dat zowel de Schepenbuurt als buurtpreventie M. Klompéstraat optie 2 hebben gekozen als vervanging van het verwijderde toestel.

De ondergrond van de nieuwe speeltoestellen zal kunstgras zijn i.p.v.  de voorgestelde zandgrond.

De planning is dat de nieuwe toestellen in week 27 en 28 geplaatst zullen worden.


In overleg met buurtpreventie M. Klompéstraat heeft de werkgroep een welkombord aangevraagd met de huishoudregels van het Weteringpark. Het concept is inmiddels goedgekeurd en zal nu definitief worden aangemaakt.

Het welkombord zal bij de hoofdingangen geplaatst worden.


Gebruikt u al een sticker “NEE géén verkopers of geloofsovertuigers” en/of is de sticker door de zon slecht leesbaar/beschadigd, en wilt u deze vervangen, of alsnog  aanschaffen om te voorkomen dat verkopers/venters bij u aanbellen?

Dan kunt u de sticker kopen voor  € 1,00 per stuk en is deze af te halen op Bark 1, dagelijks tussen 13.00 tot 19.00 uur.
Dit wel graag vooraf  melden via bpschepenbuurt@gmail.com


Wist u dat . . .

 

 

 • . . . de politie waarschuwt voor rondreizende, Engelstalige/Ierse klusjesmannen: “Mensen worden in de maling genomen, vooral ouderen in wijken met duurdere koopwoningen zijn vaak de dupe“. Bedank ze vriendelijk en trap er niet in;
 • . . . U interessante kerncijfers wijken en buurten 2018 over woning/bevolking/inkomen/sociale aspecten/etc. kunt ophalen via deze CBS link. Met de filters kunt u uw eigen stad/wijk selecteren, let op Schepenbuurt staat te boek als Weteringpark;
 • . . . onder tabblad Projecten in het hoofdmenu, u ook informatie kunt  vinden in het kader van de toekomstige reconstructie openbare ruimte in en nabij de Schepenbuurt. Ook hebben we het speeltoestellen project onder dit tabblad opgenomen;
 • . . . in de week van 23 en 24 mei twee incidenten hebben plaatsgevonden in de openbare ruimte van het Weteringpark:
  • het uit de grond trekken/omgooien van een gele afvalbak nabij de shelter en
  • het afbranden van een picknicktafel nabij de waterpompen

Van beide incidenten heeft de werkgroep melding gemaakt via de app BuitenBeter. U gebruikt deze app toch ook om melding openbare ruimte naar de gemeente te sturen? De gemeente laat weten, dat de afgebrande troep wordt opgeruimd, maar nog niet zeker is of/wanneer deze vervangen zal worden;

 • . . . op 25 mei jl. onze hartveilig coördinator de AED heeft laten nakijken.
  De batterij en de pads zijn vervangen en alle functies zijn getest.
  Het volgende onderhoud staat gepland voor mei 2022;
Dit bericht is geplaatst in HartVeilig, Leefbaarheid, Notification, Veiligheid, Weteringpark, WhatsApp. Bookmark de permalink.

2 reacties op #227 – Schepenbuurt nieuws – mei 2020

 1. Aad van der Werf schreef:

  Aan de Werkgroep Schepenbuurt,

  Mijn complimenten voor de poging de reconstructie van onze wijk in dezelfde periode te laten plaatsvinden als de aanpassingen van het Weteringpark.
  Wanneer hieraan gehoor wordt gegeven, graag verzoek kik jullie nogmaals het volgende punt extra te benadrukken:
  De wens van mij en vele bewoners in de Schoener is het vervangen van de reusachtige metasequoia’s door exemplaren die beter bij het straatbeeld passen en minder overlast veroorzaken. Zoals bekend is een dergelijke actie tot volle tevredenheid ook uitgevoerd bij straten hier dicht in de buurt.

  Bij voorbaat dank namens mij en vele bewoners van de Schoener.

  Aad van der Werf

 2. Werkgroep Schepenbuurt schreef:

  Bedankt Aad voor je reaktie.
  We moeten maar eerst afwachten of de Schepenbuurt in aanmerking komt voor reconstructie in de komende jaren. Als werkgroep zullen de hulp inroepen van alle bewoners en via de straatcoö
  rdinatoren de wensen inventariseren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *