#220 – Plannen chemische fabriek woonwijk Alphen ad Rijn

Belangrijk bericht van TeamHeimanswetering:

In het AD van 24 maart jl. is een artikel opgenomen omtrent plastic omzetten in brandstof. Het gemeentebestuur van Alphen aan den Rijn heeft hier wel oren naar en checkt met een  haalbaarheidsstudie of zij in dat initiatief stapt van afvalverwerker Suez en technologiebedrijf Sepco.
Klik hier om dit artikel erop na te lezen. Op internet is ook een internationaal artikel te vinden over deze plannen. Klik hier.

Inmiddels ligt voor de gemeenteraadsvergadering van 23 april a.s. een voorstel van het college van B&W Alphen a/d Rijn, agendapunt 4.1.s waarin zowel subsidie wordt verleend en grond op de Staalweg beschikbaar wordt gesteld. Klik hier.

Als de raad hiermee instemt, staan we voor een voldongen feit.

De beoogde locatie voor deze chemische fabriek is gepland op de voormalige locatie van de betonfabriek, oftewel het bedrijventerrein Heimanswetering. Het bedrijventerrein is omsloten door diverse woonkernen. Direct naast het bedrijventerrein ligt het recreatiegebied Weteringpark en de jachthaven van de Watersport Vereniging Alphen (WVA).
Ook wil de gemeente woningbouw realiseren in de Gnephoek, tegenover het bedrijventerrein Heimanswetering.

Volgens het AD zal het in eerste instantie gaan om een haalbaarheidsstudie om in samenwerking met een afvalverwerkingsbedrijf, een chemische bedrijf op te zetten.
De haalbaarheidsstudie zal moeten aantonen of dit financieel-economisch haalbaar is.
Na de haalbaarheidsstudie wordt een chemische test fabriek opgezet: de gemeente koopt de grond en verhuurt het aan de twee bedrijven, die voor 5 miljoen euro een recycling-machine gaan installeren. Wat gaat er gebeuren als uit de test blijkt dat deze oplossing in de praktijk financieel-economisch niet haalbaar is? Moet er dan gemeenschapsgeld (en hoeveel) gebruikt worden om deze installaties te verwijderen, de bodem te reinigen, etc.?

Een chemische fabriek omsloten door woonkernen en recreatie/groen gebied is onacceptabel, denk o.a. aan:

 • leefbaar- en gezondheid impact voor de omwonenden en recreanten;
 • risico van brand, ontploffingen;
 • bodem-, oppervlaktewater verontreiniging;
 • invloed op flora en fauna;
 • stank van de plastic opslag
 • stank van de chemische verwerking;
 • veel transport voor aanvoer van vervuild plastic en voor de afvoer van olie en restchemicaliën door en langs woonwijken
 • zwerfafval door het wegwaaien van het plastic tijdens transport en opslag;
 • etc.

Deze bezwaren maken een studie naar financieel / economische haalbaarheid al bij voorbaat kansloos. De omgevingseisen maken het immers noodzakelijk om voor een dergelijk bedrijf een meer passende locatie te zoeken.

Naast uw proteststem willen we de gemeente ook graag een alternatief aanbieden. Als het gebied moet worden bebouwd, waar zou uw voorkeur naar uitgaan ? Kies het door u gewenste alternatief.

 • Bebouwing met huizen
 • Ondernemingen van beperkte grootte
 • Experimenten op het gebied van alternatieve energie
 • Geen voorkeur
 • Anders, zoals…………

Klik hier om voor de actuele stand van (bewoners) groepen die de handen ineengeslagen om tegen dit plan te protesteren en hebben zich verenigd in team Anti Chemisch Experiment Woonwijk Alphen (ACEWA).

Het Team ACEWA heeft inmiddels de volgende acties ondernomen:

 1. Buur buurten mobiliseren om te participeren in Team ACEWA;
 2. Stromenwijk heeft een brief naar de raadsleden en B&W gemeente Alphen aan den Rijn gestuurd. Het onderwerp is opgenomen op de agenda van de raadscommissie van 27 april a.s.;
 3. Online petitie is opgesteld en gepubliceerd. Klik hier om invulinstructies erop na te lezen
 4. Website ACEWA i.0. is operationeel en hier vindt u de link om de online petitie te openen. Zie ook onze website: www.acewa.nl
  Verder komt er spoedig meer informatie op de website beschikbaar zoals: feiten, relevante links, openbare correspondentie, etc.
 5. Persbericht, klik hier 

Wij vragen u de link van de website ACEWA zo veel mogelijk te delen www.acewa.nl

Over Jan Teeuwen

Coordinator/voorzitter, WhatsApp Alert beheerder, WebMaster Jan heeft zich opgegeven cursus Reanimatie/AED cursus
Dit bericht is geplaatst in Leefbaarheid, Notification, Veiligheid. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *