181 – BPSchepenbuurt nieuws – november 2018


Alert(s):

In november 2018 zijn er géén WhatsApp Alerts geweest in de SCHEPENBUURT;


Bericht(en):

 • 11 november, #180-Wijkplan Ridderveld 2018-2022: geeft aan wat er binnen vier jaar bereikt moet worden, klik hier om het bericht erop na te lezen. Heeft u op- en/of aanmerkingen n.a.v. dit plan, laat het de werkgroep weten via email: bpschepenbuurt@gmail.com, dan neemt de werkgroep mee naar de presentatie van het plan op 12 december a.s.

Invloed WhatsApp-buurtpreventiegroepen onderzocht

Uit onderzoek dat het Verwey-Jonker Instituut uitvoerde samen met Mehlbaum onderzoek en de Vrije Universiteit, in opdracht van Politie en Wetenschap blijkt dat WhatsApp-buurtpreventiegroepen goed zijn voor de sociale cohesie in de buurt, maar je vangt er nauwelijks boeven mee. Bent u geïnteresseerd in het hele verslag / rapport klik hier.


Uitvoeringsbesluit 2018 Afvalstoffenverordening Gemeente Alphen a/d Rijn

In artikel 5 van bovengenoemd uitvoeringsbesluit is opgenomen de “Dagen en tijden” voor het ter inzamelen aanbieden van afval. De belangrijkste regel in dit kader staat in artikel 5.1.a en b:

 • huishoudelijk restafval, groente-, fruit- en tuinafval, oud papier en karton mag ter inzameling worden aangeboden op de vastgestelde inzamel dag zoals aangegeven in de Afvalkalender tussen 06.00 uur en 21.00 uur;
 • de daartoe aangewezen inzamelmiddelen dienen uiterlijk om 07.30 uur ter inzameling te worden aangeboden op de aangewezen plaats(en) en dienen om uiterlijk 21.00 uur weer verwijderd te zijn van de openbare weg;

Wilt u het volledige uitvoeringsbesluit erop na willen lezen, klik hier. Dit artikel is ook opgenomen op deze site onder de pagina: Gemeentelijke informatie


Eerste landelijke Buurtpreventie congres

Op 13 oktober j.l. vond de eerste landelijke Buurtpreventie congres plaats georganiseerd door Buurttoezicht Lansingerland (BTL) met als thema: De toekomst van Buurtpreventie initiatieven. Helaas kon de werkgroep hierbij niet aanwezig zijn, maar heeft wel recentelijk het eindverslag van dit congres ontvangen. Voor de liefhebbers kunt u dit eindverslag erop nalezen, klik hier. Hierin vindt u het programma, verslag van diverse toespraken en presentaties, verslag van diverse panel/thema discussies en Samenvatting & Conclusies van deze eerste landelijke Buurtpreventie congres. De belangrijkste conclusies zijn:

 • er is grote behoefte om onderling informatie te delen om zo van elkaar te leren
 • behoefte aan een landelijk overkoepelend platform voor Buurtpreventie/toezicht
 • een veilige omgeving kan alleen met een goede samenwerking met partners (gemeentes en politie)

Volgend jaar vindt een vervolg congres plaats in de gemeente Barneveld waar de werkgroep zeker naar toe zal gaan.


 

Wist u dat …

 

 

 • … na melding van een bewoner via BuitenBeter applicatie paaltjes zijn geplaatst op T-splijting Brigantijn – Klipper op 29 november. Komende vanaf Woubrugge werd deze hoek veelal afgesneden (tot ca. 1 meter) waardoor het groen kapot werd gereden. Als u dergelijke meldingen plaats bij de gemeente, laat het de werkgroep weten via bpschepenbuurt@gmail.com
 • … de werkgroep met de wethouder G.J. Schotanus overleg heeft gehad op 14 november waarin de volgende onderwerpen o.a. op de agenda stonden:
  1. AED project en plannen voor 2019;
  2. Weteringpark (o.a. verlichting voor de wandelpaden, shelter en open vuur en diverse verbeteringen);
  3. Reconstructie / herinrichting Schepenbuurt en met name situatie op de Schoener met te grote bomen. De straat-coördinator van de Schoener en werkgroep-lid “groen in de Schepenbuurt” zullen de wensen van de bewoners inventariseren: bomen vervangen door een andere kleinblijvende soort, toppen en snoeien van de grote bomen,  of zo laten als het is. Op een later tijdstip krijgt u de resultaten van deze inventarisatie en de vervolgstappen;
  4. rol van BOA’s en politie/wijkagent;
 • … de kieren op de Windjammer bij de drempel pad Weteringpark – appartementsgebouw zijn inmiddels hersteld. Zie ook bericht #178;
 • … op 13 november de politie weer een waarschuwing heeft afgegeven via alphens.nl voor oplichtende Engels sprekende klusjesmannen. Wees scherp. Ga er niet op in!!
 • … het dekkingspercentage ingeschreven gebruikers BPSchepenbuurt site en WhatsApp Alert groep hoog is, maar dat de straat-coördinatoren het initiatief hebben genomen om de nog niet aangesloten SCHEPENBUURT bewoners te informeren en over te halen lid te worden en zo tot nog  een hogere dekking te komen;
 • … u als bewoner van de SCHEPENBUURT ook uw buren kunt vragen en overtuigen om zich aan te sluiten bij de BPSchepenbuurt site en WhatsApp Alert groep;
 • … de gemeente toezichthouders in dienst heeft, die de openbare ruimten controleren en reageren op overtredingen, de BOA’s. De Buitengewoon Opsporing Ambtenaar zorgt ervoor dat de regels die de gemeente opstelt worden nageleefd. Hierdoor wordt de veiligheid vergroot en wordt de overlast van ergernissen in de openbare ruimten teruggebracht. Zij handelen preventief door inspecties uit te voeren en lichten mensen voor. Voor contact met de BOA Ridderveld kunt u een mail sturen naar: wijkboaridderveld@alphenaandenrijn.nl;
 • … een bewoner uit de wijk Oude Ambachten, een petitie heeft opgesteld: “Handhaven 30km – zone Kalkovenweg, verlaag te hoge snelheid”. Wilt u deze petitie in zijn geheel lezen en of ondertekenen, klik op: kalkovenwegveilig.petities.nl
  (dit item is opgenomen in het kader veiligheid van bewoners, (klein-)kinderen uit de Schepenbuurt die de Kalkovenweg regelmatig moeten oversteken);

Over Jan Teeuwen

Coordinator/voorzitter, WhatsApp Alert beheerder, WebMaster Jan heeft zich opgegeven cursus Reanimatie/AED cursus = LOHW kernteam - LOHW KBG lid, toegang tot lohw20@gmail.com
Dit bericht is geplaatst in Leefbaarheid, Notification, Veiligheid. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *