#159 – BPSchepenbuurt nieuws – april 2018


Alert(s): 
 •  Op 3 april heeft een bewoner van de Schoener een WhatsApp Alert verzonden. De politie is pas in de avond gebeld met betrekking tot de gebeurtenis van die middag, waardoor directe inzet niet nodig werd geacht. De politie heeft gesproken met de bewuste inzittende van de auto, waarbij niet van een strafbaar feit is gebleken en e.e.a. beruste op een misverstand. Lees meer in bericht #153;
 • Op 6 april heeft een bewoner van de Kotter een vraag via WhatsApp Alert verzonden met betrekking tot UNICEF verkopers, waarop vele onnodige reakties en geen bijdrage leverde aan dit incident. Via mail heeft de werkgroep diverse mails ontvangen met vragen en suggesties WhatsApp Alert ergenis te voorkomen. Naar aanleiding van deze WhatsApp Alert incident zijn twee aanvullingen bij dit bericht toegevoeged, t.w. op 20 en op 25 april jl. Lees meer over deze aanvullingen in bericht #154

 • Op 22 april heeft een bewoner van de Tjalk een vraag via WhatsApp Alert verzonden met betrekking tot een groot feest en rookbommen. Lees het bericht #157 hierop na met aanvullingen.

Berichten: 

 • 15 april#155-SCHEPENBUURT Leeft- nieuwsbulletin #3, met overzicht van hele goede vorderingen gemaak de afgelopen periode. Het project is in vele opzichten succesvol, maar we moeten nog een paar stappen doen samen met uw bijdrage;
 • 20 april: #156-Heuvelweg wordt onverplicht fietspad, aankondiging in staatscourant omtrent het voornemen om Heuvelweg van verplichte naar onverplichte fietspad om te zetten in het kader van verkeersveiligheid;

Tip van  buurtbewoner(s):

 • zorg dat uw huisnummer duidelijk herkenbaar/leesbaar is vanaf de straat, ook in het donker. Hulpdiensten hebben veel moeite om de juiste huisnummer te vinden bij spoedgevallen waardoor kostbare seconden verloren gaan;
 • met de zomer in het vooruitzicht, let extra erop dat u de deuren en ramen gesloten/op slot zijn als u in de tuin/niet thuis bent. Het is verleidelijk om lekker door te luchten, maar ook verleidelijk voor de inbrekers om hiervan gebruik  te maken;
 • bij Haasbeek op de Herenhof wenskaarten zijn gestolen op 7 april en de betreffende dieven proberen deze wenskaarten te verkopen met het verhaal dat ze geld ophalen vanwege een daklozenopvang die is afgebrand. Volgens Facebook zijn de dieven in de Oude Ambachten gesignaleerd. Trap er niet in. Lees meer via deze link bij alphens.nl;
 • als u tips hebt met betrekking tot buurtpreventie in het algemeen, hartveilige buurt en verkeersveiligheid, u ons kunt laten weten via mail: bpschepenbuurt@gmail.com;

Wist u dat:

 • naar aanleiding van twee recente WhatsApp Alert berichten omtrent “venten” (Zonnebloem in februari, bericht #147 en UNICEF in april, bericht #154) de werkgroep navraag heeft gedaan naar benodige ventvergunningen. Het volgende heeft de gemeente ons laten weten: “Voor het huis- aan-huisverkopen is geen vergunning  nodig. De zogenaamde ventvergunning is jaren geleden afgeschaft ivm administratieve lastenverlichting voor organisaties. Mocht er wantrouwen zijn over de actie dan graag dit melden bij de politie“;
 • de nationale inbraakpreventie weken 2018 worden gehouden van 1 mei tot en met 30 juni 2018. In deze periode is meer aandacht voor inbraakpreventie. Hoewel  het aantal inbraken sterk is gedaald, is elke inbraak een te veel en heeft een enorme impact voor de bewoners. Klik hier om meer te lezen;
 • naar aanleiding van de wet AGV (algemene verordening gegevensbescherming) die in werking treedt op 25 mei 2018, heeft de werkgroep besloten de lijst met contact gegevens (straatcoördinatoren, SCHEPENBUURT Hulp Verleners en werkgroep leden) van de site te halen, ter bescherming van hun privacy. Wilt u in contact komen met een straatcoördinator of werkgroep lid, stuur dan een email naar bpschepenbuurt@gmail.com ovv contactpersoon en het onderwerp en u wordt snel gebeld. Lees meer hierover;
 • in artikel 5:15 van de Algemene Plaatselijke Verordening staat dat het verboden is om te venten op zondagen en maandag t/m zaterdag tussen 20.00 uur en 08.00 uur. Mochten venters bij u aanbellen in de verboden tijdperiodes, informeer hen dat zij niet voldoen aan artikel 5:15 en bel de politie als de aktie niet onmiddelijk wordt gestaakt;
 • de werkgroep een nieuwe sub-pagina heeft opgenomen”Gemeentelijke informatie“, onder de pagina “Overige Informatie“. Hier vindt u informatie over vergunningen in het kader van collectes en venten en de daarbij behorende regels. Ook vindt u hier diverse links mbt afvalschema en collectantenschema. Klik hier;
 • speciaal voor de burgerhulpverleners, maar ook bruikbaar voor alle buurtbewoners, een pagina is opgenomen over de werkwijze van HartslagNu. De werkgroep raad u aan om deze pagina eens door te lezen. Klik hier;

Waardeer dit bericht: dislikelike (No Ratings Yet)

Laden...

Over Jan Teeuwen

Coordinator/voorzitter, WhatsApp Alert beheerder, WebMaster Jan heeft zich opgegeven cursus Reanimatie/AED cursus = LOHW kernteam - LOHW KBG lid, toegang tot lohw20@gmail.com
Dit bericht is geplaatst in HartVeilig, Leefbaarheid, Notification, Veiligheid, WhatsApp. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *