#210 – Schepenbuurt terugblik 2019 en focus 2020

Inmiddels een traditie geworden om zo aan het einde van een jaar even terug te blikken wat er allemaal is gebeurd in het kader van BPSchepenbuurt in 2019 en wat onze focus / uitdaging is voor het nieuwe jaar.

De werkgroep wenst u Fijne Kerstdagen en vergeet niet om enkele lichtjes aan te laten wanneer u even weg gaat (en dat niet alleen tijdens de feestdagen) en laat altijd een bewoonde indruk achter.


Terugblik 2019:

In 2019 hebben we samen met de straatcoödinatoren en gemeente weer stappen kunnen maken. Wij noemen hier de twee belangrijkste zaken:

 1. Project SCHEPENBUURT Leeft waarbij gestart is met opfriscursussen en een basis cursus.
 2. (Verkeers)Veiligheid door o.a. melden van en met als gevolg slechts weinig geparkeerde vrachtwagens op de Staalweg, verkeer van rechts heeft voorrang op de Brigantijn en zeer sporadisch paarden in het Weteringpark

Feiten 2019:

 • 4x WhatsApp Alert berichten, welke doorgezet zijn van de beheerders Ridderveld (gemeente)
 • 4x WhatsApp Alert berichten van Schepenbuurt bewoners, waarvan enkele niet relevant waren, in het kader van de WhatsApp Alert regels.
  Zie in dit kader bericht #158-WhatApp Alert systeem-spelregels;
 • 26 berichten opgenomen op onze site (2018-44x);
 • De top 3 berichten onderwerpen in 2019 waren:
  1. Hartveilig / reanimatie cursussen met AED
  2. BPSchepenbuurt nieuwsberichten
  3. Waarschuwingen met betrekking tot veiligheid in het algemeen
 • Regulier overleg met gemeente:
  •  1x bijeenkomst met de straatcoördinatoren & Gemeente-afdeling Wijken en Kernen;
  • 2x bijeenkomsten georganiseerd door de gemeente met andere buurtgroepen/ buurtpreventie teams;
  • 1x bijeenkomst met gebiedsadviseurs van de Gemeente;
  • 1x bijeenkomst met de burgemeester en wethouders tijdens buurtbezoek op               1  november j.l.
  • 2x buurtschouw met de gemeente en wijkagent;
 • Deelnemers/gebruikers per medio december 2019:
  • 177 WhatsApp Alert deelnemers
    • Bent u nog geen WhatsApp Alert  deelnemer en woont u in de SCHEPENBUURT, klik hier om je aan te melden
  • 231 geregistreerde gebruikers van de BPSchepenbuurt website
    • Wilt u ook automatisch berichten ontvangen van de BPSchepenbuurt, klik hier om je aan te melden

Focus van de Werkgroep voor 2020 is:

 1. AED; reanimatie lessen, zowel basis als herhalingscursussen
 2. (Verkeers)Veiligheid
 3. Openbare ruimte (groen, speeltoestellen, etc)

SCHEPENBUURT Leeft 2019

Met betrekking tot de doelstellingen, welke de werkgroep zich heeft gesteld, is hieraan volledig voldaan. Inmiddels zijn drie AED’s dag en nacht bereikbaar en tijdens het vaarseizoen is er één extra AED beschikbaar. In totaal hebben 8 (2018-36) bewoners de aangeboden cursus in 2019 met succes gevolgd en 19 bewoners hebben een herhalingscursus gedaan.

HartslagNu laat de werkgroep recentelijk weten dat een 25 tal  SCHEPENBUURT bewoners zich landelijk hebben aangemeld als burgerhulpverlener. De werkgroep is zeer verheugd met dit aantal. Binnen een straal van 1 km zijn ca. 142 ( 2018:107) vrijwilligers actief, terwijl landelijk de teller al op ca. 273.000 (2018-210.000) vrijwilligers staat en het aantal groeit nog met de dag.


Effect “Heimanswetering” plan voor de Schepenbuurt

Meld u zich aan om mee te helpen de mogelijke negatieve effecten van het “Heimanswetering” bedrijven plan voor de Schepenbuurt op het gebied van leefbaarheid en veiligheid te onderzoeken en met de overheden te bespreken. Zie bericht #209.  Stuur een mail naar bpschepenbuurt@gmail.com om u aan te melden

Geplaatst in HartVeilig, Leefbaarheid, Notification, Veiligheid, WhatsApp | 2 reacties

#209 – Bedrijventerrein “Heijmanswetering” (voormalig betonfabriek) te koop

In de regionale kranten heeft enige tijd geleden een bericht gestaan, dat op het terrein van voormalig Betonfabriek aan de Staalweg 4 geen huizen komen, aangezien de provincie dit gebied als bedrijven-terrein wil behouden.

Een Schepenbuurt bewoner heeft de werkgroep nadere informatie gestuurd over de inrichting van dit gebied, waarvoor dank. De brochure geeft duidelijk aan dat er diverse kleinere eenheden zullen worden verkocht en dat de bereikbaarheid via de Staalweg zal gaan. De vraag is of de Staalweg hiervoor geschikt is en tevens wat de gevolgen zullen zijn van deze kleine eenheden op de leefbaarheid, veiligheid, etc. van de Schepenbuurt. Denk o.a. aan “sluipverkeer” door de Schepenbuurt.

Alhoewel het niet de primaire taak is van de werkgroep BPSchepenbuurt, wil de werkgroep toch een oproep doen aan alle Schepenbuurt bewoners, om mee te denken en te onderzoeken wat de mogelijke negatieve effecten van deze ontwikkelingen zullen zijn, met name de infrastructuur-effecten en wat hieraan nog aangepast kan worden.

Stuur een email naar bpschepenbuurt@gmail.com en laat ons weten hoe en welke bijdrage u wil en kan leveren. Dit met het doel om een team te kunnen samenstellen bestaande uit Schepenbuurt bewoners met o.a. juridische kennis, het bekend zijn met regelgeving en vergunningen, met kennis van infrastructuur en veiligheid, bestuurlijke ervaring, project ontwikkelingen en/of mede gedreven zijn om een bijdrage te leveren aan een leefbaar en veilige Schepenbuurt.

Meldt u aan om de Schepenbuurt leefbaar en veilig te houden

 

Geplaatst in Leefbaarheid, Notification, Veiligheid | Een reactie plaatsen

#208 – WhatsApp Alert melding bij onze buren

De werkgroep heeft op 19 december het volgende WhatsApp Alert bericht gekregen van onze buurt buren:

“Om 12 uur vanmorgen parkeerde er een oude Opel Vectra met Frans kenteken ED-70-CP voor de J.deB. Kemperstraat 197. Daar stapten 2 mannen en 1 vrouw uit om de buurt te verkennen. Zij zagen direct bij uitstappen dat ik hen gezien had. 
Zij liepen 25 meter op het fietspad en maar schuin omhoog kijken of ik er nog was en naar hen keek. Dat was het geval dus zij besloten om maar weer in de auto te gaan en vertrokken richting begin Jde B Kstraat. Ik kon het kenteken niet opnemen op dat moment dus ben ik erachteraan gefietst. In het begin van de JdB stond hun auto weer geparkeerd en liepen de 3 mensen daar in de wijk. Ik heb het kenteken gefotografeerd en doorgegeven aan 112. De politie kon helaas niet direct komen omdat zij bij een spoedgeval waren.”

Wees alert, deuren en ramen goed sluiten, kerstverlichting aan ook overdag, dat geeft een bewoonde indruk en bel 112 als u het niet vertrouwt.

Geplaatst in Inbraak, Notification, Veiligheid, WhatsApp | Een reactie plaatsen

#207 – Alert melding gemeente & politie

Via de gemeente preventie team heeft de werkgroep het verzoek gekregen het volgende bericht te delen in de Schepenbuurt:

Goedemiddag buurtbewoners. Vanuit de politie zojuist het verzoek gekregen de komende tijd extra alert te zijn. Helaas zijn er in de Componistenwijk 2 inbraakpogingen gedaan tussen zaterdag 7 december 15.00 uur en zondag 8 december 20.45 uur in de Donizettihof en Chopinsingel. Bij verdachte situatie bel altijd 112 en daarna pas een appje in deze groep. Laten we hopen dat het hierbij blijft. Fijne avond verder!”

Geplaatst in Inbraak, Notification | Een reactie plaatsen

#206 – Schepenbuurt nieuws – november 2019

Alert(s)

Geen WhatsApp Alerts in november 2019

Bericht(en)

Geen berichten gepubliceerd gedurende de maand november


College B&W bezoekt de Schepenbuurt

De werkgroep heeft van slechts één bewoner informatie ontvangen over de besproken onderwerpen tijdens de speeddate sessie op 1 oktober j.l.:

 • aantal eikenbomen in het Weteringpark te vervangen door andere boomsoorten ter voorkoming van overlast eikenprocessierups;
 • de smalle stoeprand aan de waterkantzijde aan de Windjammer herbestraten en breder te maken;

Mocht u ook e.e.a. besproken hebben tijdens de speeddate sessie, laat het ons en uw Schepenbuurtgenoten weten.


SCHEPENBUURT Leeft

In overleg met Vitaal opleidingen en onze buurtpreventie buren zal in het voorjaar van 2020 een aantal basis- en herhalingscursussen Reanimatie/AED bediening georganiseerd worden. Begin 2020 krijgt u meer informatie over de geplande avonden en de bijbehorende kosten.

Herhalingscursussen zijn noodzakelijk om uw certificaat up-to-date te houden en het geeft u weer gelegenheid om eens te oefenen. Alle deelnemers van de cursus voorjaar 2018 komen hiervoor in aanmerking en ook zij die de herhalingscursus  in 2019 hebben gedaan, want na deze cursus wordt het certificaat verlengd voor twee jaar.


Voorkom inbraak tijdens de feestdagen

Inbrekers slaan vaak toe tijdens de feestdagen meldt de politie.
Veel bewoners zijn dan vaak even niet thuis.

Vereniging Eigen Huis geeft tips om inbraak te voorkomen.
Klik hier om deze tips na te lezen.
Lees meer over inbraak in de onderstaande rubriek “Wist u dat . . . “;


Vuurwerkoverlast melden

De eerste incidenten met betrekking tot vuurwerkoverlast zijn al gemeld in onze nabije omgeving. Politie kan niet overal tegelijk zijn; zonder melding weten zij ook niet de locaties waar zij extra surveillance kunnen/moeten inzetten!

Melden van vuurwerkoverlast direct bij de politie via: Facebook en Twitter van de politie en uiteraard telefonisch via 0900-8844 en meld hierin duidelijk het volgende:

    • Tijdstip
    • Locatie
    • Aantal personen
    • Signalement(en)
    • Looprichting

Klik hier voor meer overheidsinformatie

Vuurwerk overlast NIET via de WhatsApp Alert, maar direct bij de politie melden


Wist u dat . . .

 

 

 • . . . HartslagNu een tevredenheidsonderzoek onder de burgerhulpverleners gehouden heeft. Hieruit is gebleken dat HartslagNu op veel punten een voldoende scoort en er zijn belangrijke verbeterpunten uitgekomen.
  Klik hier om meer te lezen over de resultaten;
 • . . . op zondagochtend 3 november om 2.17 uur door 112 een oproep geweest is aan meerdere Schepenbuurt hulpverleners, ook uit andere wijken, om met de AED naar de Poortwachter te gaan. Uit onze wijk is er geen AED opgehaald;
 • . . . gemiddeld 117 keer wordt ingebroken per dag, uitschieters zijn rond kerst en oud- en nieuw. Zo sloegen inbrekers op 24, 25 en 26 december 2018 in totaal 800 keer toe en met oud en nieuw 536 keer (bron: nationale politie, stichting Nationale Inbraakpreventie Wonen – eigenhuis magazine nov 2019);
 • . . . de meeste inbraken plaats vinden in de namiddag en avond. Het open breken van ramen en deuren is de meest voorkomende inbraak methode (bron: eigenhuis magazine nov 2019). Klik hier voor meer inbraak tips;
 • . . . u vanaf 22 november helaas geen melding omtrent openbare orde kunt sturen naar de gemeente via WhatsApp. Klik hier om het hele bericht erop na te lezen. De werkgroep adviseert de Schepenbuurt bewoners om gebruik te maken van de app BuitenBeter;
 • . . . ondergrondse papier- en PMD-containers in de regel omstreeks 29 december worden afgesloten om schade door vuurwerk(afval) te voorkomen.
  De containers worden op-of omstreeks 2 januari weer geopend. Exacte data worden gepubliceerd in de plaatselijke krant/gemeenteberichten;
 • . . . eind november het attentiebord (30km-let op verkeer van rechts heeft voorrang) op de Woubrugseweg ter hoogte van het Galjoen hoger is hoger opgehangen en het bochtschilden zijn verplaatst;
Geplaatst in HartVeilig, Inbraak, Leefbaarheid, Notification, Veiligheid, WhatsApp | 2 reacties

#205 – Schepenbuurt nieuws – oktober 2019

Alert(s)

Geen WhatsApp Alerts in oktober 2019

Bericht(en)

Geen berichten gepubliceerd gedurende de maand oktober


College B&W bezoekt de Schepenbuurt

Op 1 oktober heeft het college B&W een bezoek gebracht aan de Schepenbuurt. I.v.m. het slechte weer werd het programma enigszins aangepast. Na een welkomstwoord heeft het college een rondgang gemaakt door de Schepenbuurt. Onderweg is het college bijgepraat over onze volgende aandachtspunten: buurtpreventie, hartveilig project, verkeersveiligheid, groen en ruimtelijke ordening. Klik op: College BW bezoekt 1 oktober 2019 v1.0 om de gebruikte en uitgereikte documentatie te openen.

Tijdens het avondprogramma in het Wellant College, waar alle Ridderbuurt  bewoners uitgenodigd voor waren, was een speeddating sessie gepland met het college B&W en raadsleden. De werkgroep heeft ca. 10 Schepenbuurt bewoners gezien tijdens deze avond en de werkgroep wil graag weten welke onderwerpen u heeft besproken en ingediend, zodat wij hieraan opvolging kunnen geven. Stuur een mail naar bpschepenbuurt@gmail.com met het onderwerp(en) welke u heeft besproken.


Donkere dagen offensief

Van de gemeente adviseurs buurtpreventie en politie kreeg de werkgroep het verzoek om het volgende bericht te delen:

Het is weer vroeg donker en inbrekers hebben langer de tijd om ongezien hun slag te slaan. Iedereen kan helpen om inbraken te voorkomen. Wees extra alert op je omgeving. Zie je bijvoorbeeld een onbekend figuur in de tuin of portiek van je buren of iemand die zich verdacht tussen geparkeerde auto’s ophoudt, bel dan direct 112. De kans is groot dat de politie iemand kan aanhouden en zo een inbraak wordt voorkomen. We komen liever een keer te vaak dan te weinig.”


Tweede landelijke Buurtpreventie congres

Op zaterdag 12 oktober 2019 vond de tweede editie van het Landelijk Congres Buurtpreventie plaats in kasteel De Schaffelaar in Barneveld. Daarbij ging de aandacht vooral uit naar de toenemende samenwerking tussen burgers, politie en overheid op het gebied van veiligheid. Wilt u meer hierover lezen, klik dan op: https://www.barneveld.nl/over-barneveld/landelijk-congres-buurtpreventie


Wist u dat . . .

 

 • . . . week 41 de Week van de Veiligheid was, die dit jaar in het teken stond van bestrijding van heling. Heling is het kopen, bezitten of verkopen van gestolen goederen. Heling is strafbaar. Wie dieven helpt om gestolen goederen in geld om te zetten, houdt indirect ernstige delicten als overvallen, straatroven en woninginbraken in stand. Check voordat je tweedehands spullen koopt, of die bij de politie als gestolen geregistreerd staan. Dit kan via de geheel vernieuwde app Stop Heling. Via deze app kun je ook een persoonlijk overzicht maken van je waardevolle bezittingen. Als je onverhoopt slachtoffer wordt van diefstal, heb je alle informatie bijeen voor de aangifte. Daarmee kan de politie de buit én de dief makkelijker opsporen;
 • . . . u altijd uw ideeën en verbeter voorstellen aan de werkgroep en de Schepenbuurt bewoners kunt delen via bpschepenbuurt@gmail.com;
 • . . . onze wijkagent Ronald Jonkman, die sinds medio maart met ziekteverlof was (hersentumor), hersteld is en weer actief aan het werk is als onze wijkagent. We heten Ronald weer welkom en wij bedanken Luc Jannessen voor het waarnemen als wijkagent in het afgelopen half jaar;
 • . . . op 3 oktober een scooterrijder zwaargewond is geraakt door een aanrijding met een auto op de Kalkovenweg. De werkgroep heeft bij de wijkagent gevraagd om nadere informatie in het kader van verkeersveiligheid. Uit het politie rapport blijkt dat het ongeluk niet te wijten is aan de inrichting van de weg;
 • . . . op 18 oktober een Schoener bewoner om 04:00 activiteit gehoord heeft bij de voordeur. Er werd gestommeld en (licht) gerommeld. Het werd al snel weer rustig  De volgende ochtend is een riem gevonden op de oprit tussen de twee geparkeerde auto’s;
 • . . . door vele afzeggingen de werkgroep het overleg met straat coördinatoren en gemeente helaas moeten verplaatsen naar april 2020;
 • . . . de gemeente het attentiebord (30km-let op, verkeer van rechts heeft voorrang) op de Woubrugseweg ter hoogte van het Galjoen, hoger gaat opgehangen en het bochtschild verwijderen, om verwarring te voorkomen (zie onderstaande foto). Rechts heeft in de hele Schepenbuurt voorrang;

Geplaatst in Inbraak, Leefbaarheid, Notification, Veiligheid | Een reactie plaatsen

#204 – Schepenbuurt nieuws – september 2019

Alert(s)

Op 19 september is een bericht geplaatst door een Schepenbuurt bewoner of de email van de Schepenbuurt nog werkt. Voor informatieve en sociale berichten is de WhatsApp Alert niet bedoeld en wij als werkgroep hebben hierover contact gehad met de melder.

Bericht(en)

 • Op 15 septemberbericht #202 met betrekking tot het geplande bezoek van het college B&W aan de Schepenbuurt en uitnodiging aan alle Schepenbuurt bewoners op 1 oktober. Lees ook een tweetal reacties en antwoorden op dit bericht;
 • Op 30 september – bericht #203, Uitnodiging Schepenbuurt bewoners (reminder);

Schepenbuurt schouw – Schoon, Heel en Veilig 2019

Op 4 september j.l. is samen met de politie en gemeente een schouw uitgevoerd in de Schepenbuurt in het kader van Schoon, Heel en Veilig.

Vooralsnog de volgende bevindingen,  welke door politie, gemeente en werkgroep worden opgepakt:

 1. Verlichting van diverse lantaarnpalen op het Galjoen werken niet of wordt door overhangend groen ernstig belemmerd. U als bewoner kunt altijd direct een melding doen via o.a. de BUITENBETER app;
 2. Overhangend groen op diverse locaties geconstateerd en de BOA zal contact opnemen met de bewoners om dit te voorkomen/verwijderen;
 3. Verkeer van rechts problematiek in de Schepenbuurt zal in overleg met de wegbeheerder Alphen aan den Rijn worden besproken, opdat meer duidelijkheid is voor het wegverkeer;
 4. Kruispunt Galjoen, Brigantijn en Woubrugseweg onder de aandacht gebracht voor verbetering,  zoals de hoek Brigantijn/JdB, Kemperstraat. Op korte termijn wordt het bochtschild verplaatst en het attentie bord 30 km hoger geplaatst;
 5. Op diverse locaties zijn straatnaambordjes niet aanwezig of niet leesbaar;
 6. Geen “30-km zone” wegmarketing op de Windjammer nabij de Staalweg aangezien het een erftoegangsweg betreft;

Punten 3 en 4 kunnen alleen worden opgelost in combinatie reconstructie van de Schepenbuurt. Deze is vooralsnog niet gepland.


Riet enquête Brigantijn, Tjalk en Windjammer

In het onderstaande tabel zijn de resultaten van het riet langs de singels enquête weergegeven:

Huidige situatie Elke maaibeurt Geen voorkeur Geen reactie Totaal #woningen
Brigantijn 27% 20% 7% 47% 15
Tjalk 31% 4% 4% 61% 26
Windjammer 44% 44% 0% 12% 17

Aantal stemmers van deze enquête is veruit het grootste vanuit de Windjammer (15 van de 17), terwijl vanuit de Brigantijn slechts de helft heeft mee gestemd (8 van de 15),  vanuit  de Tjalk (10 van de 26) is minimaal gestemd.

Brigantijn en Tjalk hebben een voorkeur voor de huidige situatie, terwijl de bewoners van de Windjammer geen voorkeur hebben, aantal stemmers huidige situatie en elke maaibeurt riet verwijderen gelijk aan elkaar is.

Op basis van deze uitslag zal de werkgroep géén verdere stappen ondernemen naar de gemeente,  om riet frequenter te laten verwijderen.


Wist u dat . .

 • . . . vanavond, 1 oktober, om 19:00 u de raadleden, college B&W en werkgroep deelnemers kunt ontmoeten bij het Wellantcollege, Kalkovenweg 62. U komt toch ook? en praat bij met de werkgroep leden van BPSchepenbuurt;
 • . . . uw melding openbare ruimtes aan de gemeente kunt doorgeven via de app: BUITENBETER. Je meldt dan snel een probleem aan bij de gemeente, u kunt  eventueel een foto mee sturen en de locatie aangeven. Uit ervaring weet de werkgroep dat je ook netjes een zaaknummer krijgt en vervolg bericht (zie ook bericht #179);
 • . . . de gemeente bevestiging heeft gegeven, dat de planning van het kandelaberen van  hoge bomen op de Schoener eerste helft 2020 is;
Geplaatst in Leefbaarheid, Notification, Veiligheid | Een reactie plaatsen

#203 – Uitnodiging Schepenbuurt bewoners (reminder)

Reminder

Uitnodiging voor alle Schepenbuurt bewoners

Speeddate mee en deel jouw gedachten en ideeën met college- en raadsleden.

U komt toch ook en ontmoet de werkgroep leden van BPSchepenbuurt!

 

 • datum: 1 oktober 2019
 • programma:
  • 19.00 –  19.15 uur – Ontvangst
  • 19.15  – 19.30 uur – Welkom door burgemeester Liesbeth Spies
  • 19.30 – 20.00 uur – Start pub-quiz
  • 20.00 – 20.15 uur – Koffie en thee
  • 20.15 – 21.00  uur – Speeddating met college- en raadsleden
  • 21.00 uur                 – Afsluiting
 • locatie: Wellantcollege, Kalkovenweg 62, 2401 LK Alphen aan den Rijn
Geplaatst in Leefbaarheid, Notification, Veiligheid | Een reactie plaatsen

#202 – College B&W bezoekt de Schepenbuurt

Datum & buurten

Op dinsdag 1 oktober bezoekt het voltallige college van B&W van de gemeente Alphen aan den Rijn diverse wijken in de Ridderbuurt. Enkele buurtbewoners- groepen zijn door de gebiedsadviseurs geselecteerd op basis van betrokkenheid, bevlogenheid en de bijdrage die de buurtgroepen als “Buurtmakers” leveren aan de vitaliteit en de kracht in hun woonomgeving.

Het college B&W  en de vertegenwoordigers zullen zich per fiets verplaatsen naar de overige locaties.

Dag programma

 • 16.00–16.05: Welkom namens de Buurtpreventie Schepenbuurt, Buurtpreventie Feministenbuurt, Bewonersvereniging Wielingen en Bewonersvereniging Groenoord;
 • 16.05–16.30 uur: Buurtpreventie Scheppenbuurt aan het “woord“;
 • 16.30–18.00 uur: Buurtpreventie Feministenbuurt, Bewonersvereniging Wielingen en Bewonersvereniging Groenoord;
 • 19.00–21.00 uur: Speeddaten met college B&W en raadsleden voor alle inwoners van Schepenbuurt en overige wijken van Ridderveld;

Focus

De werkgroep zal samen met de straat coördinatoren focussen op:

 • Wat goed gaat in de buurt?
 • Wat minder goed gaat in de buurt?
 • Successen van de buurt?
 • Relatie/verwachting/verbinding met de gemeente?

Samen met enkele straat coördinatoren heeft de werkgroep een agenda opgesteld ter bespreking met het College van B&W tijdens de rondgang door de Schepenbuurt.


Uitnodiging voor alle Schepenbuurt bewoners

Speeddate mee en deel jouw gedachten en ideeën met college- en raadsleden.

U komt toch ook en ontmoet gelijk de werkgroep leden BPSchepenbuurt!

 

 • datum: 1 oktober 2019
 • programma:
  • 19:00 – 19:15 – Ontvangst
  • 19:15 – 19:30 – Welkom door burgemeester Liesbeth Spies
  • 19:30 – 20:00 – Start pub-quiz
  • 20:00 – 20:15 – Koffie en thee
  • 20:15 – 21:00 – Speeddating met college- en raadsleden
  • 21:00 – Afsluiting
 • locatie: Wellantcollege, Kalkovenweg 62, 2401 LK Alphen aan den Rijn
Geplaatst in Leefbaarheid, Notification | 4 reacties

#201 – Schepenbuurt nieuws – augustus 2019

Alert(s)

Geen WhatsApp alerts in augustus 2019

Bericht(en)

Op 21 augustus is bericht #200-Pas op voor nepmonteurs gepubliceerd op aangeven van politie en gemeente


Snelheid meting Kalkovenweg

Naar aanleiding van de petitie van een bewoner bij de Kalkovenweg (zie ook de berichten #185 en #189) is een snelheidsmeting uitgevoerd op de Kalkovenweg in de periode april en mei 2019.

De gemeente heeft de werkgroep recentelijk deze meetresultaten laten weten:

 • De V85 (Zie onderstaand uitleg) ligt op 36 km/uur in beide richtingen;
 • Met display open voor verkeer richting Poortwachter is de V85 = 34 km/uur;
 • Verder blijkt dat 36% een snelheidsovertreding hebben begaan (>30 km/uur);
 • Maximum gemeten rijsnelheid 76 km/uur is geweest;
 • Deze uitslag is besproken in het Verkeersoverleg van juni j.l. De uitslag van de metingen zijn, volgens het Verkeersoverleg, acceptabel voor de type weg en is geen reden om extra verhogende maatregelen te nemen;

Uitleg V85De V85 is de snelheid waar 85% van het verkeer onder blijft en is een maat die landelijk in veel veiligheidsanalyses wordt gebruikt. Het betreft eenvoudig recept om na te gaan of een snelheidslimiet overeenstemt met de weg en zijn omgeving: de V85-regel. Dat is de snelheid die door 85% van de automobilisten niet wordt overschreden en door 15% wel wordt overschreden, op een weg met verkeer in normale weersomstandigheden. Deze regel weerspiegelt de snelheid die een ruime meerderheid van automobilisten als redelijk en veilig beschouwt in ideale omstandigheden.

We mogen aannemen dat deze rijsnelheid metingen ook representatief zijn voor de Brigantijn.


Schepenbuurt schouw – Schoon, Heel en Veilig 2019

In verband met de vakantie periode is de Schepenbuurt schouw 2019 doorgeschoven naar begin september 2019.

Tot op heden zijn 7 meldingen ontvangen. U kunt nog suggesties via de email melden.


Incident appartementengebouw

In de nacht van 28 augustus om ca. 02:15 uur hebben twee jongemannen via de blauwe balkonhekken de oostgevel beklommen van het appartementengebouw tot helemaal boven op de 6e etage en via trappenhuis weer naar beneden gesneld, terwijl een derde persoon beneden naar deze stunt aan het kijken was. De klimmers lopen daarbij op de balkons met openstaande ramen waar bewoners in diepe slaap liggen. Na toeroepen van een bewoner zijn deze drie personen via het parkeerdek naar de Schoener weggelopen.

De volgende dag is er melding gedaan bij de politie. De politie adviseert als u iets waarneemt, gelijk 112 te bellen en dan WhatsApp Alert.


Wist u dat . .

 • . . . een tweetal Schepenbuurt bewoners melding hebben gemaakt bij de gemeente omtrent een gevaarlijke situatie door scheve/omhoog geduwde tegels rondom de boom op de hoek Brigantijn/M. Klompéstraat en op de Windjammer. E.e.a. is snel en netjes opgelost;
 • . . . in de Planetenbuurt-Alphen a/d Rijn door inbrekers tandenstokers worden gebruikt om te achterhalen of de bewoners op vakantie zijn? Klik hier voor meer informatie;
 • . . . op 6 augustus j.l. Tiko Trade enquêteurs langs de deur zijn geweest. Deze firma heeft in mei 2014 via agressieve verkoop dure stofzuigers proberen te verkopen. Zie ook bericht #004. Wees voorzichtig met het delen van gegevens aan enquêteurs aan de deur;
 • . . . uw melding openbare ruimtes aan de gemeente kunt doorgeven via de app: BUITENBETER. Je meldt dan snel een probleem aan bij de gemeente, kunt er een foto meezenden en de locatie aangeven. Uit ervaring weet de werkgroep dat je ook netjes een zaaknummer krijgt en vervolg bericht (zie ook bericht #179);
Geplaatst in Inbraak, Leefbaarheid, Notification, Veiligheid | Een reactie plaatsen